Domovská stránka

Vítejte na stránkách naší advokátní kanceláře

JUDr. Petr Faltus je dlouhodobě vyhledávaný advokát vykonávající advokátní praxi v samém srdci Prahy. Díky dlouholeté praxi a úzkých vazeb na další spřátelené subjekty, poskytuje klientům komplexní právní služby zejména v odvětvích občanského, rodinného, pracovního, obchodního, správního a trestního práva.

Při naší práci je pro nás prioritou konkrétní zájem klienta a jeho maximální spokojenost, proto vždy usilujeme o finančně nejefektivnější řešení daného sporu.

Klademe důraz na profesionální přístup s ohledem na individuální požadavky klientů a specifika konkrétního případu.

Předpokladem poctivého a efektivního výkonu advokacie, jakožto poskytování právních služeb, bude vždy vztah založený na důvěře mezi advokátem a jeho klientem, který až na výjimky není bez osobního kontaktu myslitelný. Rádi Vás proto „in persona“ přivítáme v sídle naší kanceláře na adrese Hybernská 9, 110 00 Praha 1 (viz. Kontakt)