Välkommen till vårt projekt om William Shakespeare...

Under några veckor kommer vi nu att arbeta med den store poeten och författaren William Shakespeare. Han anses av många vara den kanske främste författaren genom tiderna och är i första hand känd för sina många berömda pjäser. Men Shakespeare skrev också vackra dikter, sonetter. 

Uppgifterna är ämnesövergripande och inkluderar både svenska och engelska. Arbetet kommer att delas in i två olika faser med en inledande fas då eleverna arbetar med att sammanfatta källor de hittat på nätet och en andra fas då de filmatiserar en Shakespeare-pjäs i mini-format och skriver en dagbokssida utifrån en av karaktärernas perspektiv.

Ett bra sätt att komma igång med arbetet är att titta på avsnittet om Renässansen som finns i UR:s serie Hej Litteraturen! Klicka på bilden till höger för att komma till klippet.
http://www.ur.se/Produkter/158021-Hej-litteraturen!-Renassansen#