Welkom op de website van de Petrakerk
Hartelijk welkom op de website van de Petrakerk in Harderwijk. De kerk, gelegen in de wijk Stadsdennen, vormt de centrale ontmoetingsplek van onze gemeente, die ongeveer 900 leden telt uit Harderwijk en Hierden. Elke zondag komen we twee keer samen in een eredienst voor onze God. Ook op andere dagen vinden er tal van activiteiten plaats voor jong en oud. Op deze website leest u meer over wie we zijn en wat ons beweegt. Als u vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op. Ook bent u van harte welkom in onze erediensten of bij andere activiteiten. Graag tot ziens!


Alpha Youth

Alpha Youth
Alpha Youth


Wat gebeurt er in de kerkdienst?
Tweemaal per zondag worden er in de Petrakerk kerkdiensten gehouden. Dan komen ongeveer vijfhonderd mensen bijeen. Zij willen dan als groep, de gemeente, vieren dat God naar hen omziet, hen vasthoudt en in Zijn Zoon Jezus Christus ... lees meer >>                           

Volg de kerkdienst online

Online kerkdienst
                         
Vragen over geloven
Bidden, hoe doe je dat? Of: Geloven wat heb je eraan? Op onder meer die vragen geeft de website vragenovergeloven een antwoord. Het is ook mogelijk zelf een vraag te stellen, waarna binnen een paar dagen een reactie volgt. 

Kerkdiensten

Zondag 4 september 2016 (startweekend)
09.30 uur : ds. P.P.H. Waterval
16.30 uur : ds. R.Th. de Boer
collecte : 1. Kerk – 2. Kerkgebouw

Zondag 11 september 2016
09.30 uur : ds. E. Th. van de Kamp (Nieuwegein)
16.30 uur : ds. R. Th. De Boer
collecte : 1. Onderling hulpbetoon - 2. Kerkgebouw

Zondag 18 september 2016 
09.30 uur : ds. R.Th. de Boer
16.30 uur : ds. P.P.H. Waterval
collecte : 1. Stichting Present - 2. Kerkgebouw

Zondag 25 september 2016 
09.30 uur : ds. K. de Vries (Amsterdam-Z/W)
16.30 uur : ds. P.P.H. Waterval
collecte : 1. Kerk – 2. Kerkgebouw 

Zondag 2 oktober 2016
09.30 uur : ds. Ds. P.P.H. Waterval 
16.30 uur : ds. R.Th. de Boer
collecte : 1. Onderling hulpbetoon – 2. Kerkgebouw

Avondmaalszondagen

bijbeltekst

"Wat ons drijft is de liefde van Christus, omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven, waardoor alle mensen zijn gestorven, en dat Hij voor allen is gestorven opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt.”
2 Korintiërs 5:14,15
(tekst intredepreek ds. Waterval, 14 april 2013)