Welkom op de website van de Petrakerk
Hartelijk welkom op de website van de Petrakerk in Harderwijk. De kerk, gelegen in de wijk Stadsdennen, vormt de centrale ontmoetingsplek van onze gemeente, die ongeveer 900 leden telt uit Harderwijk en Hierden. Elke zondag komen we twee keer samen in een eredienst voor onze God. Ook op andere dagen vinden er tal van activiteiten plaats voor jong en oud. Op deze website leest u meer over wie we zijn en wat ons beweegt. Als u vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op. Ook bent u van harte welkom in onze erediensten of bij andere activiteiten. Graag tot ziens!


Alpha Youth

Alpha Youth
Alpha Youth


Wat gebeurt er in de kerkdienst?
Tweemaal per zondag worden er in de Petrakerk kerkdiensten gehouden. Dan komen ongeveer vijfhonderd mensen bijeen. Zij willen dan als groep, de gemeente, vieren dat God naar hen omziet, hen vasthoudt en in Zijn Zoon Jezus Christus ... lees meer >>                           

Volg de kerkdienst online

Online kerkdienst
                         
Vragen over geloven
Bidden, hoe doe je dat? Of: Geloven wat heb je eraan? Op onder meer die vragen geeft de website vragenovergeloven een antwoord. Het is ook mogelijk zelf een vraag te stellen, waarna binnen een paar dagen een reactie volgt. 

Kerkdiensten

Zondag 9 oktober
09.30 uur : ds. R.Th. de Boer
16.30 uur : ds. P.P.H. Waterval
collecte : 1. Onderling hulpbetoon - 2 Kerkgebouw

Zondag 16 oktober - Michazondag
09.30 uur : ds. D. Dresschler Heemse
16.30 uur : leesdienst
collecte : 1. Stichting Ontmoeting - 2. Kerkgebouw

Zondag 23 oktober 
09.30 uur : ds. R.Th. de Boer
16.30 uur : ds. A.P. v/d Velde Leidsche Rijn
collecte : 1. Kerk – 2. Kerkgebouw 

Zondag 30 oktober
09.30 uur : ds. R.Th. de Boer
16.30 uur : ds. J. Boersma Almere (leerdienst)
collecte : 1. Ned. Bijbelgenootschap – 2. Kerkgebouw

Woensdag 2 november (dankdag)
19.30 uur : ds R.Th. de Boer
collecte : Tear Kenia

Zondag 6 november
09.30 uur : ds. P.P.H. Waterval
16.30 uur : ds. J. Boersma Almere (leerdienst)
collecte : 1. Kerk – 2. Kerkgebouw

Avondmaalszondagen

bijbeltekst

"Wat ons drijft is de liefde van Christus, omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven, waardoor alle mensen zijn gestorven, en dat Hij voor allen is gestorven opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt.”
2 Korintiërs 5:14,15
(tekst intredepreek ds. Waterval, 14 april 2013)