home‎ > ‎

Психология на мъжете и жените

ПСИХОЛОГИЯТА И КОНСУЛТИРАНЕТО ДНЕС


home              за автора              статии             медии             за консултация               тренинги               мнения

русский          english

За психологическите разлики между мъжете и жените

(статията е част от семинарите, които авторът води по темата)

Мъжете и жените не се разбират, напълно неосъзнавайки, че изначално се различават помежду си. Обикновено ние се сърдим или се обиждаме на представителите на противоположния пол, напълно забравяйки за този важен момент. Ние очакваме, че те ще се окажат същите, каквито сме и ние и страстно искаме те да „ искат същото, каквото и ние искаме” и да чувстват нещата така, както ние ги чувстваме.
Мъжете грешат, ако смятат, че жените трябва да мислят, общуват и реагират по същия начин, както и мъжете. Подобно и жените. Мъжете и жените забравят, че поначало са създадени да бъдат различни. И като резултат, нашите отношения се изпълват с ненужни конфликти и търкания.

Ясното осъзнаване на тези различия значително улесняват общението с представителите на противоположния пол. Нека да разгледаме някои от тези различия през призмата на психологията и християнския светоглед.
Под мъж и жена ще разбираме типичните представители на даден пол, които съществуват в съзнанието на всеки един от нас. Да, само в съзнанието, защото в реалността има слабички, тънки, плоски, мускулисти, енергични и  гениални “жени”, късо подстригани жени с нисък глас, а също и мъже-бърборковци, на които дори брада не им расте.  Ние трябва да признаем, че съществуват “неженствени жени”,  “мъжеподобни жени” и “женствени мъже”.

Всеки човек е уникален и неповторим. Няма по целия свят два еднаква камъка, а още повече двама еднакви човека. Но при всичко това човешко многообразие има различия, които веднага се забелязват- различие между мъжа и жената. И те не са само във външните отличителни признаци на пола. Оказва се, че дори вътрешните органи при мъжете и жените функционират малко по-различно. При тях има различна интензивност на обмяна на веществата, честота на дишането и сърдечните съкращения, състав на кръвта и много други. 
За да обоснова и конкретизирам написаното по-горе, ще спомена сравнителните данни от многобройните изследвания, касаещи се разликите между мъжете и жените. Това ще бъдат особеностите на възприятието, емоционалността, логиката и  интуицията, темперамента, нервната система, наблюдателността, адаптивността, взаимоотношенията с обкръжаващите, интересите, оценките, физическите параметри, организацията на мисленето, актовността, предприимчивостта и на много друго, в което мъжете и жените съществено се различават.
Като се уговорим, че ще става дума за “средни”, “типични” мъж и жена. 

ПОЛОВИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧНИ РАЗЛИЧИЯ 

    Способността на жената към мигновенно психическо превключване превъзхожда тази на мъжете. Нервната система на жените като цяло е по-лабилна, по-неустойчива. Затова жените по-бързо преминават от едно емоционално състояние към друго.“Съвкупността от всички тези указани особености позволява на жените по-бързо да се адаптират към променящите се обстоятелства”- стига до този извод Шейнов. Ако по времето на разговора жената по някакви причини емоционално се “взривява”,когато е необходимо тя да мълчи, то написаното по-горе не се явява критерий за адаптация към дадената ситуация. Мъжът с неговата противоположност, в дадена ситуация няма да покаже емоционален стрес. Мъжете са по-сдържани и повече обмислят нещата преди да прояват или кажат каквото и да е. А формата на емоционалното разреждане при мъжете може да се прояви, например, в интензивността на изпълняваната работа.
     
Във възприятието на мъжа основно място заема онова, което той вижда. При жената по-голямата част от впечатленията са свързани с възприятието на речта. Не са случайни изказванията, че “мъжът люби с очите си, а жената- с ушите си”. По бързината на възприятието и психическата подвижност жената превъзхожда мъжа. Жените, например, четат по-бързо от мъжете и по-подробно преразказват прочетеното. Смятат по-бързо от мъжете и по-добре запомнят. Мъжете схващат и оценяват ситуацията като цяло, жената по-скоро фиксира вниманието си на дребните неща.
    Интересно е да се наблюдава, как, например, мъжете и жените решават въпроса за купуване на книга. Мъжете (в болшинството) задължително ще прочетат съдържанието. Жените, като правило, ще открият няколко страници и ще погледнат, какво пише там. Впечатлението от тези страници ще определи нейният избор - дали ще я купи или не. Като резултат от интереса на жената към дребните неща, детайлите, тя е по-наблюдателна от мъжа, и това й служи източник на известната женска интуиция. Аргументът “аз чувствам, че това е така”- е от женския арсенал. Това усещане в повечето случаи не подвежда жените. Ако тя казва: “аз чувствам”, че той има някаква (имайки впредвид любовница) – в 90% от случаите тя е права, макар и да не може по никакъв начин да докаже това тъжно обстоятелство. Но доста често жените казват, че са чувствали, че така ще стане тогава, когато вече дадено нещо се е случило. Ако не беше се случило това, което те “чувстваха”, че ще стане-те нямаше да си разкрият чувствата си. А и дори да са имали някакви нищожно малки предположения или предусещания, после, като се сбъднат, те многократно се преувеличават.
Повишеното внимание на жените към детайлите и дребните неща води понякога до изпускане, незабелязване от жената на главното, основното.
    По-добрата наблюдателност е характерна за жената в спокойна обстановка. Обаче в ситуация на стрес, опасност жената “блокира” и изгубва своята способност за наблюдаване. При мъжете е точно обратното- в ситуация на опасност неговата наблюдателност се увеличава.
    Жените по-бързо и по-лесно могат да разберат човека по мимиката, жестовете и погледа, в което и се крие успеха на тяхната изтънчена интуиция. В резултат на това, на мъжа много му е трудно да излъже жената
   
 Наблюденията на психолозите  свидетелстват, че при мъжете по-често се среща преобладаване на холерични черти на темперамента. Именно за тях е характерно ясно проявяване на волевите реакции, упоритост, енергичност, нетърпеливост. Мъжът обикновено се характеризира с по-голяма външна агресивност и по-голяма настойчивост. Затова холеричният темперамент може да се разглежда в качеството на “мъжки темперамент”. На женската природа повече съответства сангвинически и меланхолически тип темпераменти. За жените са повече характерни подвижност, бурно проявяване на чувствата, бързата промяна на настроението. Жената бива по-агресивна само ако е нещастна. Мъжката решителност и склонност към риск добре се допълва с женската предпазливост, мъжката рязкост- с женската мекота, мъжкото пренебрежение към детайлите на бита- с повишените естетически изисквания на жената.
    
Жените обикновено са много по-емоционални от мъжете. За мъжете е прието да се сдържат своите емоции. От жената е безсмислено да се изисква същото. Промените в женското настроение са огромни и често случващи се. “Любящата жена е ангел на земята”- говори една от поговорките, “Пред злата жена дори сатаната е като едно невинно дете!”-гласи друга поговорка. Жените по-остро реагират на наказанията и санкциите, по-болезнено реагират на конфликтите и неприятностите на работа и вкъщи. Жените по-често си променят израза на лицето и могат да изразят десетки различни чувства, докато при мъжете  тази способност не е толкова развита.
        На жената й по-лесно да се влюби, отколкото да се признае в любов. А на мъжа е по-лесно да се признае, отколкото да се влюби. Мъжете обичат обикновено онези жени които ги уважават; жените уважават само мъжете, които обичат” (В.О. Клочевский). Жените превъзхождат мъжете в скоростта на възприятието, реакцията, скоростта на речта, чувствителността. Мъжете превъзхождат жените в координацията  на движенията и в ориентацията в пространството.
Жените боледуват приблизително 2 пъти по-малко от мъжете, макар че се притесняват за здравето и се оплакват от него значително повече. Продължителността на живота на жените е с между 7 и 15 години по-голяма, отколкото при мъжете. Жените по-лесно от мъжете преживяват болка, а също и монотонна, еднообразна и безинтересна работа.
    
Мъжете обикновено имат по-развит вестибулярен апарат. Като пример за това е факта, че жените обикновено не обичат да пътуват в обществения транспорт с гърба напред и затова се стараят да заемат място по посоката на движението. Внимание към обкръжаващите- една от най-привлекателните черти на истинската женственост. Мъжът може да не забележи нечии заплакани очи, тръпване на устни, лош апетит или необичайна мълчаливост. От жената това не може да се скрие. Жените по-добре “четат” лицата, улавят настроението на събеседника и са намного по-чувствителни.
    Мъжете са по-агресивни, жените са по-конфликтни. Предвид по-важното значение, което имат взаимоотношенията с обкръжаващите за жената, речта й е по-завършена и сложна в сравнение с мъжката. Въобще жените са по-силни в граматиката и езиците. Причината за това е по-развитото ляво полукълбо на мозъка, което в по-голяма степен отговаря за речта.

    Създаване на приятелски отношения с помощта на разговор е приоритетната програма  на женския ум. Жената свободно, без никакво напрежение може да произнесе до 6000-8000 думи на ден. Тя използва допълнителни 2000-3000 звуци при общуване, а също  8000-10000 жеста, мимически знаци и движения с глава и др. сигнали, които се наричат “езикът на тялото”. Всичко това прави средно на ден 20000 “думи” за общуване, с помощта на които тя предава информацията. В това се крие обяснението, защо Британската медицинска асоциация съобщава, че жените в 4 пъти по-често страдат от заболявания на челюстта.
    За разлика от жената, мъжът говори ежедневно около 2000-4000 думи, 1000-2000 допълнителни звуци и извършва около 2000-3000 жеста, което съставлява около 7000 “думи” на ден- само една трета от производителността на жената. Особено нагледна е разликата на речевите характеристики вечерта, когато мъжът и жената сядат заедно да вечерят. Той вече си изговорил неговите 7000 “думи”, не му се говори повече и ще бъде крайно благодарен, ако му позволят спокойно да гледа телевизия или да чете вестник. Ако жената е прекарала деня на работа, разговаряйки с хората, то и на нея не й се говори много. Ако пък през цялото време тя е била заета с малки деца и е изговорила само 2000-3000 “думи”, тя изпитва потребност да “изстреля” другите 15000 думи! Ако не го направи това, тя просто се чувства дискомфортно. 
Трябва също да отбележа, че и площта в женския мозък, която отговаря за речта и която я обработва, е с 20% по-голяма от тази площ в мъжкия мозък. А след травма, жената много по-бързо от мъжа възстановява речта си.
    Относно разликите в общуването – мъжествеността се свързва с дейност, а женствеността – с общуване. «Когато мъжът се прибира вкъщи след среща с приятели, жена му го пита: "За какво си говорихте?" Мъжът отговаря: "Ами за нищо. Ние просто ловихме риба". Когато пък жената се връща от среща с приятелките си, мъжът й я пита: "Какво сте правили?" А жената отговаря: "Нищо, просто си говорихме". 

За прошката при двата пола

Мъжът прощава и забравя, жената прощава, но не забравя. Това качество оприличава жените с котките. Повечето стопани знаят, че котките трудно приемат мъжете. Те по-добре се отнасят към жените. Проблема е не само в това, че женският глас има по-висока тоналност и по звучене е по-близък към котешкия.
Основната причина е в това, че котката никога няма да забрави за причинената болка. Достатъчно е момчето да я дръпни веднъж за опашката или на ветеринарния лекар да й постави инжекция ( а в повечето случаи те са-мъже) за да се превърни за котката цялата силна полвина от човечеството в нейните кръвни врагове. Затова котките веднага почват да бягат, само като чуят мъжки стъпки или глас.
И още един любопитен факт. Хищниците от семейството “котки”- тигрите, ягуарите, леопардите, и особено лъвовете нападат на мъже повече (12 към 1), отколкото на жени. Това се обяснява с тяхната особена генетична памет. Така че на жените им по-лесно да укротяват тигрите :-)

Както вече написах по-горе, двете полукълба на мозъка на мъжа и жената са развити по различен начин. Различното устройство на мозъка при мъжа и жената води до това, че от едни и същи предпоставки той и тя стигат нерядко до различни изводи.

Времето, прекарано с жена, не бива да се счита за изгубено. Мъжкият ум се нуждае от общуване с женският (А.Моруа).


За мъжете и жените през призмата на християнския светоглед

Според Библията, мъжете и жените имат еднаква ценност, но различни роли. Внимателното изучаване на Библията показва, че половите разлики съществуват не само на физиологично и психологично ниво, но и във функциите на мъжете и жените.
Апостол Петър, определяйки взаимоотношенията между мъжа и жената отбелязва много важно различие между тях: 
„Подобно и вие, жени, покорявайте се на мъжете си, така щото, даже ако някои от тях не се покоряват на словото, да се придобият без словото, чрез обходата на жените си, 2 като видят, че вие се обхождате със страх и чистота. 3 Вашето украшение да не е вънкашно, сиреч, плетене косата, кичене със злато, или обличане със скъпи дрехи, 4 но скришом в сърцето живот (Гръцки: Човек.), с нетленното украшение на кротък и тих дух, което е скъпоценно пред Бога. 5 Защото така някога и светите жени, които се надяваха на Бога, украсяваха себе си, като се покоряваха на мъжете си. 6 както Сара се покоряваше на Авраама и го наричаше господар. И вие сте нейни дъщери, ако правите добро и не се боите от никакво заплашване. 7 Също и вие мъжете, живейте благоразумно с жените си, като с по-слаб съсъд, и отдавайте почит на тях като на сънаследници на дадения чрез благодат живот, за да не става препятствие на молитвите ви” (1Петр.3:1-7).
 
Под влиянието на съвременните феминистки и либерални теории, днес малко хора взимат тези думи на сериозно.  Жената е създадена да бъде по-нежна, по-крехка, по-слаба, по-чувствителна. Мъжете трябва да имат по-специално внимателно отношение към жените. Мъжът е създаден по-силен и по-издръжлив. Неговата роля е да бъде защитник на жената и децата. Негова е отговорността да се грижи семейството да има прехрана и всичко необходимо. Мъжът физиологически е по-пригоден за тези цели. Много е важно да разберем, че тази роля е определена на мъжа от самия Бог, а не от патриархалното общество. Именно на Адам Бог казва: „С пот на лицето си ще ядеш хляб, докато се върнеш в земята, защото от нея си взет; понеже си пръст и в пръстта ще се върнеш” (Битие 3:19).
В критични ситуации обаче те могат да разменят ролите си до някаква степен (например при жена-вдовица). Но това е по-скоро изключение, а не правило.
 
Ролята на жената във възпитанието на детето е много по-голяма – тя прекарва повече време с него. Нейното влияние се различава от това на бащата.
 
За разлика от другите религии, християнството дава много по-голяма свобода на жените. За сравнение, според индийските религии, в детството жената трябва да се подчинява на бащата, през младите години – на мъжа, след смъртта – на синовете си, и че жената никога не трябва да бъде свободна от подчинение.

В тази връзка Блажени Августин казва: „Ако Бог беше определил жената да бъде госпожа на мъжа, Той би я създал от главата, ако робиня, - от крака; но тъй като Бог предназначи жената да бъде помощница и равна на мъжа, той я създаде от ребро”. Според християнството мъжете и жените са еднакво ценни. И двата пола са създадени по Божия образ и подобие. Но те са създадени за различни роли и функции и затова се различават в психологичен и физиологичен аспект.Comments