ПСИХОЛОГИЯТА И КОНСУЛТИРАНЕТО ДНЕС


https://sites.google.com/site/petervilkov/psychologytoday
home          за автора           статии             тренинги         за консултация        мнения         русский     english

 

  История моей жизни (интервью на русском)


БИОГРАФИЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ДАННИ:

Име: Петър Вълков

2015: Главен асистент по Психология, Тракийски Университет, Педагогически факултет, гр. Стара Загора

2015: Доктор по Психология /Клинична психология/

2012-2013: Обучение в рамките на докторантурата в Кьолнския университет, Германия

2011-2014: Редовен докторант, Клинична психология, СУ "Св. Климент Охридски"

2010-2014: психолог-консултант, Медико-дентален център "Орион"

2010: Психолог-консултант, Национална линия за отказ от тютюнопушенето, АРЗ "Солидарност".

2010: Стажант към Дневния център за рехабилитация на зависими "Солидарност"

2009: Магистър по Клинична и консултативна психология

2008-2009: Стажант към Университетска специализирана болница за активно лечение по
неврология и психиатрия “Св. Наум”, отделение по Клинична Психология;

2008-2009 Обучение в динамично интервю към Центъра по Психология и Психотерапия "СПЕКТРА""

2008: Обучение в индивидуална психоаналитична психодрама при В. Вътов

 2006-2008: обучение в магистърска програма по Клинична и Консултативна Психология в СУ "Св.Климент Охридски".

2006: висше образование във ВТУ "Св.св.Кирил и Методий" - бакалавър по Психология;

2002: средно образование, лицей "Христо Ботев", Валя-Пержей (Молдова);

1984: роден в с. Валя-Пержей, Р. Молдова


Петър Вълков е женен и от юни 2014 г. живее в гр. Стара Загора

ПРОФЕСИОНАЛНИ ЧЛЕНСТВА:

2013 - понастоящем: член на Дружеството на психолозите в България, личен идентификационен номер: BG-RP 1227

2008 - понастоящем: член на Българска християнска медицинска асоциация (БХМА)
НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ:

Стрес и психосоматична медицина

Психологически аспекти на междуличностната комуникация

Семейно консултиране и фамилна терапия

Когнитивно-поведенческа психотерапия

Пневмопсихосоматика* 

(*Взаимоотношение между дух, душа и тяло. Терминът е въведен и използван от Dr. Paul Tournier).

Чужди езици: английски, руски, румънски, немски


УЧАСТИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИ И НАЦИОНАЛНИ КОНФЕРЕНЦИИ:

1.      2015/05/19-20 Юбилейна научна конференция с международно участие „20 години Тракийски Университет“, с доклад: „Зависимостта: болест или избор? Анализ на болестния модел на зависимостите към психоактивни вещества“, гр. Стара Загора

 2013/02/22-23 Първа обща докторантска конференция по социални и хуманитарни науки, СУ "Св. Климент Охридски", с доклад: "Тревожност и зависимост към вещества: причина, коморбидност или последствие? гр. София

2012/ 29 юни - 01 юли: 1-ви Национален конгрес по Клинична и консултативна психология с доклад: "Роля на семейните фактори за развитие на зависимост към психоактивни вещества при юноши", гр. София 

2010/05/22-27 European Leadership Forum/Christian Counsellors Network, Eger, Hungary

2009/07/ European Student Leadership Formacion, Poland, със семинар: Resolving conflicts: Biblical and psychological approaches 

2009/05/16-17 Годишна конференция на Българска християнска медицинска асоциация (БХМА) със семинар: "Психосоматични аспекти на стреса. Психологически начини за справяне", гр.София

2009/03/ Annual Conference of British Association of Christians in Psychology with Larry Crabb, Derbyshire, UK

2008/07-09 Bible & Culture Course, Schloss Mittersill, Austria

2008/05 European Leadership Forum/Christian Counsellors Network, Eger, Hungary

2008/03 Семинар "ЕФЕКТИВНОСТ, ЗДРАВЕ И СИЛА ЗА НАШИЯ УМ", организиран от GIS - Фондация “ГИС Трансфер Център”- Проект SME GO HEALTH и Студентски съвет към Технически Университет- София.

2007/08 European Leadership Formacion/ Group Leader, Doboz, Hungary

2007/06 European Leadership Forum/Christian Counsellors Network, Eger, Hungary

2006: Национална Конференция на БХСС "Пробив", гр.Стара Загора - със семинар: "Удоволствието да общуваш. Как да общуваме ефективно с любимите ни хора".

2006: "Leading for Life" Innovista Conference, Berlin, Germany

2003: Leadership Formacion "Be Strong in Weakness"- Karpacz, Poland