Bjerre Mølle  Bjerre Mølle står på en bakke omgivet af marker, vest for landsbyen Bjerre. 


  Det var Morten Pedersen, der opførte den lille mølle først i 1860'erne. Dele af møllen er langt ældre, da han genbrugte dele fra en nedlagt mølle ved Horsens. men den blev først takseret til brandforsikringen i sommeren 1865. Den 20. oktober var møllen klar til at male korn både på en grubbe - pille - skallekværn og på to almindelige kværne. Vindkraften udnyttedes ved hjælp af et manuelt krøjeværk, og vingerne var sejlførende.

  Vest for møllen ligger et lille tomt motorhus. Her blev i 1908 indstalleret en Activ petroleumsmotor på 12-14 hk. 

  Hatten og de 13,5 meter lange vinger, blev oprindelig krøjet med svans, men i 1912 fik møllen vindrose, vinger med klapper, samt en mølleaksel af jern. Den flotte facade af tegl var blevet udskiftet med tagpap, da teglenes understrygning efterhånden var rystet af, når møllen kørte, og den derved var blevet utæt. 

  Jakob Lauersen, Tarp. Han drev møllen indtil 1897. Den blev da overtaget af hans søn, Jens Kristian Jakobsen. Allerede 7 år senere blev møllen imidlertid solgt til Niels Sørensen.
  Niels Sørensen drev Bjerre Mølle i mere end fyrretyve år indtil 1946, da sønnen, Hans Møller Sørensen, overtog virksomheden i yderligere 9 år.
  Siden 1955 har Bjerre Mølles kværne ikke været i funktion.

  I sin oprindelige skikkelse var Bjerre Mølle dækket med tegl. der har kun været en enkelt mølle mere i Danmark, som var tegldækket. Den lå på Fyn og eksisterer ikke mere.

  Bjerre Mølle er over en fireårig periode fra 1974 blevet restaureret af en privat mølleforening: BJERRE MØLLE FONDEN. Og siste gang var i 2010 hvor møllen fik ny vinger på (der er en video på siden hvordan det gik til) 

  fonsen de lejede møllegrunden i 99 år for et symbolsk beløb på 1 kr. om året. Nu står Bjerre Mølle igen, som den eneste i landet, med sin smukke røde teglfacade og sejlførende vinger, men vindrosen har den bevaret. 

  Møllen er nem at finde og der er fin parkering.

  Opført år 1860: 

  • Ottekantet hollandsk vindmølle med jordomgang.
  • Undermøllen er pudset i cement.
  • Overmøllen er nederst beklædt med pap og øverst teglhængt på underlag af plast.
  • Hatten er løgformet og beklædt med pap.
  • Vingerne har hækværk til sejl.
  • Møllen krøjer med vindrose.
  • Bygget som kornmølle og i drift indtil 1955.jeg kan findes på dette sted

Stenderupvej 15 Bjerre Mølle


Bjerre Mølle fonden 

i 1974 tog Bjerre og Stenderup Borgerforeninger initiativ, og oprettede et mølleudvalg, og Bjerre Møllefond blev etableret, dets opgave er at indsamle midler til vedligeholdelse, og sørge for restaurering af møllen. Mølle venner gik i gang med restaurerings-arbejdet, og møllen fik atter tegl og andre vinger sat på fra en nedlagt mølle. Der er meget vedligeholdelse, hat og vindrosen er skiftet ud, borebiller har hygget sig, og vinduerne trænger til udskiftning, vingerne er rådne, til udskiftning søges fonde, men alle beløb der skænkes møllen er kærkomne.
Møllen er et af vores vartegn, den knejser flot ude på marken, og i adventstiden er den belyst, der er adgang til møllen hele året.fra Horsens folkeblad oktober 2009

BJERRE - Den ene af de to vinger på Bjerre Mølle knækkede i weekenden på grund af råd - så nu haster det med at skaffe penge til nye vinger.

   
 vinger vil koste ca. 360.000 kr., og foreløbig har møllefonden knap halvdelen af pengene i hus, oplyser formanden Bent Pedersen.
  
- Vi er forlængst gået i gang med at søge fonde om støtte, og tre af dem har givet tilsagn. Det giver tilsammen 147.000 kr. plus at vi har lidt penge i kassen, siger formanden.
  
Den ottekantede mølle er den eneste af sin art i Danmark. Den blev opført i 1860 og var i brug indtil 1955.
  
Fonden, der har til formål at bevare og restaurere møllen, blev stiftet i 1974.
  
Møllen, der har en speciel tegl-facade, er en af museums-attraktionerne i Hedensted Kommune.fra Horsens folkeblad juli 2010

BJERRE - Bjerre Mølle fik i går to ton møllevinger løftet på plads, så den 150 år gamle mølle ved Stenderupvej igen kan stå som et flot vartegn for Bjerre.

Møllen har været amputeret siden oktober i fjor, da  den ene vinge simpelthen knækkede.

Da den sidste vinge ved 19.30-tiden i går var styret på plads og skruet fast, kunne møllebestyrelsen sammen med en skare lokale tilskuere nyde en forfriskning og glæde sig til, at møllen i nært fremtid igen ser ud helt, som den skal.


Klar til at modtage tusinder af besøgende i mange år fremover med temmelig nyrenoveret træværk under vindrosen og med helt nye, holdbare vinger.


Bjerre mølle er en fin lille oplevelse vær 

der er GRATIS at komme ind og se "Så prøv det"

der er også en gammel mælke spand man kan putte lidt penge i vis det er noget man skulle få lyst til så skal Bjerre Mølle fonden nok søger for at de kommer der hen hvor de gør mest gaven...

håber det er noget dig og din familie ville prøve


Bjerre mølle

Bjerre Mølle får ny vinger 2010


BJERRE MØLLE


Undersider (1): peter´s mølle
Comments