Cand.jur

Juridisk kandidatuddannelse, Aarhus Universitet.

Følgende fag er bestået under uddannelsen.

Civilproces
Skatteret
Strafferetspleje
Politi og politiret
Valgfri afhandling, 2 studieenheder: Bevissikring ved krænkelser af immaterialrettigheder via internettet
Immaterialret (Industriel ejendomsret)
IT-ret
International Jurisprudence
Speciale: Berigelsesforbrydelser i virtuelle verdener


Dokumentation kan fremsendes efter forudgående aftale.


Comments