Udgivelser

Tidsskrift for Kriminalret (TfK2013.240): Cloud computing og den strafferetlige beskyttelse af data.

Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab: Virtuelle ting. Kan virtuelle ting strafferetligt karakteriseres eller sidestilles som rørlige ting?
Comments