■"СК-13, Пътстрой" АД

Във фирма "СК-13, Пътстрой" АД заем позиция специалист ПТО от Януари 2011г. до момента. 


Във фирма "СК-13, Пътстрой"АД изпълнявам:

Подготовка на тръжна документация (по ЗОП)
 • Закупуване на тръжна документация
 • Запознаване с тръжния обект
 • Отлагане на трасето в Google Earth
 • Проверка за спазване минималните изисквания
 • Проверка на количествените сметки
 • Проверка на подадените количества в количествените смети
 • Попълване на приложенията от тръжната документация
 • Събиране на всички изискуеми документи необходими за участие в търга (регистрационни документи на фирмата; банкови гаранции; доказване на икономическото и финансово състояние; доказване техническите възможности и квалификация
 • Изготвяне на линейни графици
 • Изготвяне на диаграма на работната ръка / диаграма на работната сила
 • Техническа оферта
 • Внасяне на тръжната документация

Участие в по-значими обекти:
1. АМ "Марица" - Лот 2 “ Димитровград – Харманли”, от км 36+400 до км 70+620
2. АМ ”Струма” Лот № 1 Долна Диканя – Дупница от км 305+220 до км 322+000”
3. АМ "ХЕМУС" участък: СОП - п.в. "ЯНА" от км 0+000 до км 8+460
4. АМ "СТРУМА" ЛОТ 4 "САНДАНСКИ - КУЛАТА"  ОТ КМ 423+500 ДО КМ 438+500
5. Община Видин - „Реконструкция на булевард „Панония”
6. Столична община - "Изграждане на велосипедна алея по бул. "Гоце Делчев" от бул. "Цар Борис III" до Южен парк”
7. Столична община - повишаване на пропускателната способност на възлови кръстовища от първостепенната улична мрежа 
8. София - Район "Връбница" - Изграждане на „Главен колектор І на кв. „Модерно предградие” от ж.п. линия София-Драгоман по ул. „378”, ул. „379” и ул. Баба” до бул. „Връх Манчо
9. Област Хасково - Рехабилитация на участъци от път I-5 в град Димитровград от км 275+372 до км 278+720 с обща дължина 3,348 км, област Хасково
10. Област Русе - Закриване и рекултивация на 5 (пет) съществуващи сметища, разположени на територията на област Русе
11. АПИ - Път ІІ-18 „Софийски околовръстен път в участъка от км. 59+400 до км 61+629.18 и от км 0+000 до км 0+780
12. Строителство на канализационна мрежа, пречиствателно съоръжение за отпадни води и реконструкция на водопроводна мрежа в с. Гложене, община Тетевен
13. Рехабилитация и реконструкция на път sfо3662/sfo1660/ Чавдар-мах.Чам Дере от км 0+060 до км 3+472 и път sfо3661/sfo1660/ Чавдар-мах.Кьой Дере  от км 0+250 до км 4+171
14. Определяне на изпълнител за строителството на обект: път I-9 „Слънчев Бряг-Бургас” от км 222+849.41 до км 225+522.39
15. Изграждане на пробив бул. "Царица Йоана”
16. Изграждане на нов митнически ТИР терминал – гр. Свиленград
17. Изграждане на велотрасе по бул. „България” от бул. „Гоце Делчев” до бул. „Фритьоф Нансен” и отклонение до метростанцията при музея „Земята и хората”
18. Реконструкция на бул. „Княз Александър Дондуков“ от ул. „Кракра“ до Младежкия театър“
19. Северна скоростна тангента от км. 0+000 до км 16+540
20. Изпълнение на СМР по проект „Булевард „Витоша” –  архитектурно-благоустройствено оформление на пешеходната зона

Линеен графикДиаграма на работната ръка

Проверка на количества 

Отлагане на расето в Google Earth

Рехабилитация на участъци от път I-5 в град Димитровград от км 275+372 до км 278+720, област  Хасково
Общ изглед


Изграждане на велотрасе по бул. „България” от бул. „Гоце Делчев” до бул. „Фритьоф Нансен” и отклонение до метростанцията при музея „Земята и хората”.

ССТ


ċ
Google Maps - ДИМИТРОВГРАД.kmz
(5k)
Петър Ганчев,
13.02.2012 г., 3:00 ч.
Comments