Velkommen til en av mine lidenskaper

Presentasjon av slimsoppene jeg har funnet.
 
Bildene

I utgangspunktet laget jeg billedserien for å få oversikt over artene jeg har funnet.
Ved å legge den ut på nettet håper jeg at andre også kan ha nytte og glede av den.
Interessen min for slimsopp startet i 2010. Jeg har i alle år vært opptatt av planter og sopp, men slimsopp er mer eller mindre en ny fascinerende verden for meg. Som dere forstår er jeg en nybegynner, det kan derfor forekomme feil. Alle slimsoppene som er avbildet er registrert på 
artsobservasjoner.no, der finner du flere detaljer om funnene.

Spør en biolog har vært en viktig inspirasjonskilde for meg, men uten veiledning og hjelp fra slimsoppeksperten Edvin W. Johannesen hadde det ikke blitt noe av samlingen min og denne siden!        
                                                                 Per Vetlesen
 
Fuligo muscorum
 
 
Gå til bildene av mine slimsopper.
 
Bildene kan fritt brukes om kilde oppgis.
Jeg vil gjerne ha tilbakemeldinger: pervetlesen@gmail.com

Lenker til andre sider med Myx som jeg bruker:
myxomycetes.net
An Introduction to Myxomycetes

Basically I made the picture series to get an overview of the species I have found.
By posting it online, I hope that others can benefit and enjoy it.
My interest in slime molds started in 2010. I have always been interested in plants and fungi, slime molds though, is more or less a new fascinating world to me. As you see, I am a novice, there may therefore be mistakes. All findings on this site are registered at artsobservasjoner.no, where you can find more details about the findings.

Spør en biolog has been an important source of inspiration for me, but without the guidance and help from slime molds expert Edvin
W. Johannesen my collection and this site would not have existed!
   Per Vetlesen


                                                          Undersider (1): Bildene