ตัวอย่างภาพทัศนียภาพ

ผลงานภาพทัศนียภาพจากโปรแกรม 3 D

ตัวอย่างผลงานภาพทัศนียภาพจากโปรแกรม 3 Dภาพทัศนียภาพเหมือนจริงมาก ส่วนใหญ่สร้างจากโปรแกรม
3ds max  Maya   มีการสร้างโทเดลเครื่องเรีอนแบบ3มิติและจัดแสงเหมือนของจริงมาก
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างภาพทัศนียภาพซึ่งวาดด้วยมือ ด้วยการแรเงา ระบายสีน้ำ สีโปสเตอร์ ระบายสีไม้
วาดแบบทัศนียภาพภายในและภายนอกสถาปัตยกรรม
 

 

 

                                                                                       หน้าต่อไป
Comments