ภาพวาดนักเรียน ปี 43-52

 
 
 
ชมผลงานทัศนศิลป์ นักเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ตั้งแต่ ปี 2543-2552 โดยคลิกไฟล์แนบด้านล่าง  ที่ต้องการเพื่อชมภาพตามหมวดหมู่ จากโปรแกรม Flash
หรือดาวน์โหลดไฟล์ ผลงาน 43-52 .pdf  เพื่อชมผลงานทั้งหมดพร้อมชื่อนักเรียนผุ้วาดภาพ
 
 

        น.ส.กนกพร   ศรีสันต์  4/5                  น.ส.ผกามาศ  ศรีจันทร์นนท์ 6/2                น.ส.รัชนีกร  กิตติกุล  4/7

  
 
        น.ส.จีนลิน  นิยม  5/7       ด.ญ.โยษิตา  พรมดอนกลอย 3/4           นายเอกภพ  สุวรรณประสาน 5/1
 
   
 
 
 
   
  
ċ
suchart rak,
29 ก.ค. 2552 19:10
ċ
suchart rak,
29 ก.ค. 2552 19:11
ċ
suchart rak,
29 ก.ค. 2552 19:11
Ċ
suchart rak,
4 ส.ค. 2552 22:59
ċ
suchart rak,
29 ก.ค. 2552 19:11
ċ
suchart rak,
29 ก.ค. 2552 19:11
ċ
suchart rak,
29 ก.ค. 2552 19:12
Comments