การวาดภาพทัศนียภาพแบบ 2 จุดรวมสายตา

2. แบบสองจุดรวมสายตา เป็นการมองวัตถุที่มุมวัตถุ วัตถุเอียงไปจากเส้นระดับตา
การวดแบบจุดรวมสายตาสองจุดตามภาพนี้ เรามองห้องนี้ที่มุมห้องด้านหน้า จึงเห็นวัตถุต่างๆเอียงหรือไม่ขนานกับเส้นระดับตา

วิธีการวาดแบบ 2 จุดรวมสายตา
 1.ลากเส้นระดับตา HL
2. กำหนดจุดมองวัตถุ S.P.
3. ลากเส้นทำมุม 45 องศา ทั้งสองข้างไปบบจบเส้น H.L.จะได้จุดรวมสายตาสองจุด คือ V.P.1และ V.P.2
4. นำเส้นความสูงมาตั้งแล้วลากเส้นจากจุดทั้งสองของเส้นความสูงไปยัง จุดรวมสายตาทั้งสอง แล้วกำหนดความก้าวง ยาว

1.ให้นักเรียนวาดโต๊ะแบบ 2 จุดรวมสายตาตามแบบวิธีการวาดด้วยโปรแกรมแอนิเมชั่น
โปรดคลิกที่ไฟล์แนบชื่อ
  โต๊ะ 2 จุด.SWf

2.ให้นักเรียนวาดห้องแบบจุดรวมสายตา 2 จุดตามแบบวิธีการวาดด้วยโปรแกรมแอนิเมชั่นโปรดคลิกที่ไฟล์แนบ ชื่อ ห้อง 2 จุด.SWf

                                                                                                                 หน้าต่อไป
ċ
suchart rak,
6 มิ.ย. 2552 07:24
ċ
suchart rak,
6 มิ.ย. 2552 07:21
Comments