หน้าแรก การวาดภาพทัศนียภาพ(Perspective)

การวาดภาพทัศนียภาพ(Perspective) เว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอน ทัศนศิลป์ ชั้น ม.5-ม.6
 ของนักเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี(เรียนศิลป์กับครูสุชาติ)

 

Website Counter
Free Counter
  การวาดภาพทัศนียภาพ เป็นการวาดภาพแบบเหมือนจริง แสดงระยะใกล้ไกล แบบสามมิติ ดังภาพตัวอย่างข้างบน ถนนและต้นไม้ที่อยู่ใกล้จะมีขนาดเท่าจริง แต่ไกลออกไปจะมีขนาดเล็กลง ตามลำดับจนไปรวมกันที่เส้นขอบฟ้า วิธีนี้ช่วยให้วาดภาพทิวทัศน์ ให้ดูเหมือนจริงมาก และนำไปใช้วาดภาพแสดงภาพงานออกแบบตกแต่งทั้งภายในและภายนอก
 
การวาดภาพทัศนียภาพมี 3 ชนิด คือ
1.แบบ 1 จุดรวมสายตา   แสดงเป็นภาพที่มองเห็นด้านหน้าวัตถุ วางขนานกับเส้นระดับตาหรือเส้นขอบฟ้าโดยวัตถุที่ไกลออกไปจะค่อยๆเล็กลงไปรวมกันที่จุดรวมสายตา  เช่น
ภาพถนน ต้นไม้ กับภาพถนนและตึกรามบ้านเรือน

2.แบบ 2 จุดรวมสายตา  แสดงเป็นภาพที่มองเห็นวัตถุที่มุมของวัตถุ จึงทำให้ด้านหน้าและด้านข้างวัตถุค่อยๆมีขนาดเล็กลงจนไปรวมกันที่จุดรวมสายตา ทางด้านซ้ายและขวาของภาพ     แต่ที่มุมวัตถุมีขนาดใหญ่เท่าจริง เช่น ภาพอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ

3.แบบ 3 จุดรวมสายตา แสดงเป็นภาพที่มองวัตถุที่มุม จากข้างล่างมองขึ้นไปเห็นส่วนบนวัตถุค่อยๆเล็กลงไปรวมกันที่จุดรวมสายตาข้างบน เช่นภาพอาคารเรียนอัฉริยะ
หรือมองที่มุมจากข้างบนที่สูงมากๆมองลงไปเห็นส่วนล่างสุดของวัตถูค่อยๆเล็กลงจนไปรวมกันที่จุดรวมสายตาด้านล่าง  และมีด้านหน้าด้านข้างของวัตถุที่ไกลออกไปค่อยๆเล้กลงไปรวมที่จุดรวมสายตาแบบเดียวกับแบบ 2 จุดรวมสายตา เช่นภาพเก้าอี้


วิธีการวาดทัศนียภาพแบบ 1 จุดรวมสายตา

1. แบบหนึ่งจุดรวมสายตา เป็นการมองวัตถุที่ด้านหน้า วัตถุขนานกับเส้นระดับตา
ส่วนประกอบในการวาดภาพทัศนียภาพ  แบบ 1จุดรวมสายตา

1. จุดมองดูวัตถุ (Station Point) ตัวย่อ S.P. คือจุดคนยืนมองวัตถุตามตัวอย่างภาพห้องอาหารข้างล่างคือตรง

กลางห้องหลังเก้าอี้ที่อยู่ใกล้ด้านหน้าสุุด

2. เส้นระดับตาหรือเส้นขอบฟ้า (Horizontal Line) ตัวย่อ H.L.คือเส้นแสดงความสูงต่ำของระดับตาคนที่มองวัตถุ

3. จุดรวมสายตา (Vernishing Point) ตัวย่อ V.P. คือ จุดที่เส้นผนังห้องและวัตถุต่างๆในห้องที่ค่อยๆแคบเล็กลง

จนไปรวมกันเป็นจุดเดียวกันที่เส้นระดับตาหรือเส้นขอบฟ้า
วัตถุที่จะวาด ซึ่งอาจจะอยู่ในตำแหน่งต่างๆในภาพที่ใดก็ได้ เช่น
 

 

1. ลอยอยู่เหนือเส้นระดับตา (ในที่นี่จะเรียกว่าสายตาปลาเพื่อให้เข้าใจง่าย) ภาพที่วาดออกมาจะมองเห็นด้านหน้า ด้านข้าง และด้านล่างของวัตถุ เหมือนปลาว่ายน้ำมองเห็นใต้ท้องเรือ

2. วางทับบนเส้นระดับตา (สายตามด มดตัวเล็กเส้นระดับตาจึงเป็นเส้นเดียวกับเส้นระดับตา) ภาพที่วาดออกมาจะมองเห็นด้านหน้าและด้านข้าง


3 .วางคาบเกี่ยวเส้นระดับตา (สายตาคน) ภาพที่วาดออกมาจะมองเห็นด้านหน้า และด้านข้างคล้ายสายตามด


4. วัตถุอยู่ต่ำกว่าเส้นระดับตา (สายตานก) ภาพที่วาดออกมาจะมองเห็นด้านหน้า ด้านข้างและด้านบนของวัตถุ เหมือนนกบินมองลงมาดูตึก

 
 

  1.ให้นักเรียนฝึกวาดเก้าอี้แบบ 1 จุดรวมสายตา  จากโปรแกรมแอนิเมชั่น โดยวาดลงในกระดาษวาดเขียน
ตาม
โปรแกรมแอนิเมชั่นทีละเส้น มีปุ่มกดหยุด ถ้าวาดตามไม่ทัน และปุ่มเดินหน้าเพื่อวาดต่อไป
เชิญ..กดปุ่มไฟล์แนบชื่อ table.swf  ด้านล่าง

  2.ให้นักเรียน ฝึกวาดรูปห้องแบบ 1 จุดรวมสายตาจากโปรแกรมแอนิเมชั่น โดยวาดลงในกระดาษวาดเขียน
ตาม
โปรแกรมแอนิเมชั่นทีละเส้น มีปุ่มกดหยุดถ้าวาดตามไม่ทัน และปุ่มเดินหน้าเพื่อวาดต่อไป
เชิญ..กดปุ่มไฟล์แนบชื่อ ห้อง 1 จุด.swf  ด้านล่าง                                                      หน้าต่อไป