รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

นายเล็ก  ทาเพชร   รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2
นายเล็ก  ทาเพชร
รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2