>>ประกาศ ผลสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2)

ประกาศ ผลสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2)
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
.........................................................

**ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3**

**ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน**

**ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ**

**ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ**

..........................................................................................................................

 

 

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค
.................................................................

   >> ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
    >> ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
    >> ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
    >> ประกาศ อ.ก.ค.ศ.

 

 Ċ
ศรัณยู สนั่นเมือง,
25 ธ.ค. 2554 23:21
Ċ
ศรัณยู สนั่นเมือง,
25 ธ.ค. 2554 23:22
Ċ
ศรัณยู สนั่นเมือง,
25 ธ.ค. 2554 23:22
Ċ
ศรัณยู สนั่นเมือง,
19 ม.ค. 2555 19:17
Ċ
ศรัณยู สนั่นเมือง,
27 ธ.ค. 2554 01:04
Ċ
ศรัณยู สนั่นเมือง,
19 ม.ค. 2555 19:19
Ċ
ศรัณยู สนั่นเมือง,
19 ม.ค. 2555 19:19
Ċ
ศรัณยู สนั่นเมือง,
19 ม.ค. 2555 19:19
Comments