پاسدار زبان پارسی بر فضای شهرمنچستر بزرگ
 
 
Persianseda Radio Programme live on 96.9 FM and
 on the web
 
www.persianseda.com
 
گروه رادیو صدای آشنا هيچگونه وابستگي به گروههاي سياسي چپ ، راست ، بالا ، پايين و ... ندارد و كاملا
 
مستقل و خارج از مسائل سياسي فعاليت ميکند

برنامه های فرهـنگی و هـنـری ایرانیان منچستر

..................................................................................................

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

Info/ Tickets: 07774 989 399

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 
شب شعر، موسیقی وغزل

اولین دوشنبه هر ماه از ساعت 19.30 

 در کانون فرهنگی و هنری ایرانیان در استاکپورت
 
Bamford Street  -  Stockport  -  SK1 3NQ - 07984 917 000
 
..........................................
   

جهت اطلاع رسانی و یا کسب هر گونه اطلاعات خواهشمندیم که با ایمیل
persianseda@yahoo.com
و یا شماره تلفن
399 989 07774
 تماس حاصل فرمائید