การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

โพสต์10 ม.ค. 2561 19:20โดยพิมพา บานเย็น   [ อัปเดต 10 ม.ค. 2561 19:20 ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒  ขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครู  ในสังกัดทราบ  หากท่านใดมีความประสงค์ขอย้ายให้ดำเนินการ ดังนี้
  ๑. ให้ยื่นคำร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณาผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ระหว่างวันที่ ๑๑ -๓๑ มกราคม
       ๒๕๖๑
  ๒. ให้สถานศึกษารวบรวมคำร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณาพร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/การระบุวิชาเอกที่ต้องการทดแทนตามความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา  ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒  ภายในวันที่  ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  
   
ċ
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา_ตำแหน่งครู.zip
(874k)
พิมพา บานเย็น,
10 ม.ค. 2561 19:20