หน้าแรก
ประกาศ

 • การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒  ขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู  ในสังกัดทราบ  หากท่านใดมีความประสงค์ขอย้ายให้ดำเนินการ ดังนี้  ๑. ให้ยื่นคำร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณาผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ระหว่างวันที่ ๑๑ -๓๑ มกราคม       ๒๕๖๑  ๒. ให้สถานศึกษารวบรวมคำร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณาพร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/การระบุวิชาเอกที่ต้องการทดแทนตามความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา  ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒  ภายในวันที่  ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑     
  ส่ง 10 ม.ค. 2561 19:20 โดย พิมพา บานเย็น
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ด้วย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒  จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒  จำนวน  ๑๑  อัตรา รายละเอียดดังแนบ
  ส่ง 3 ม.ค. 2561 19:19 โดย พิมพา บานเย็น
 • การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒  จะดำเนินการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๑  ให้แก่ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ (หมวดฝีมือ)  พนักงานราชการและผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนาและประชาชน  โดยขอให้โรงเรียนดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อย และความถูกต้องของการเสนอขอทุกขั้นตอน และดำเนินการให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด  พร้อมส่งเอกสารการเสนอขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒  ภายในวันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  หากพ้นเวลาที่กำหนดถือว่าไม่ประสงค์ที่จะเสนอขอพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๑
  ส่ง 29 ต.ค. 2560 20:25 โดย พิมพา บานเย็น
 • แก้ไขบัญชีการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐) ตามที่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒  แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการตรวจสอบข้อมูลจำนวนข้าราชการตามบัญชีรายชื่อ และอัตราเงินเดือนของข้าราชการครูที่มีตัวอยู่จริง  ณ  วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐  นั้นเนื่องจากบางโรงเรียนมีข้อมูลคลาดเคลื่อน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒  ได้ดำเนินการแก้ไขบัญชีการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐)  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอให้โรงเรียนในสังกัดใช้บัญชีสรุปที่ส่งมานี้เพื่อดำเนินการต่อไป  รายละเอียดดังแนบ
  ส่ง 5 ก.ย. 2560 01:10 โดย พิมพา บานเย็น
 • การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ขอส่งแบบบัญชีแสดงการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการฯ เอกสารหมายเลข 4 - 4.4  เพื่อให้โรงเรียนดำเนินการต่อไป (รายละเอียดดังแนบ)
  ส่ง 3 ก.ย. 2560 21:54 โดย พิมพา บานเย็น
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 54 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ก.ค.ศ. อนุมัติย้ายและแต่งตั้ง รอง ผอ.เขตพื้นที่ฯ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 2/2559 เม ...
  ส่ง 21 มี.ค. 2559 21:41 โดย พิมพา บานเย็น
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »