หน้าแรก
ประกาศ

 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒  จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง  จำนวน  ๒ อัตรา  โดยเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่  ๑๓  -  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๖๐               ในวันเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  รายละเอียดดังแนบ  
  ส่ง 7 มิ.ย. 2560 01:42 โดย พิมพา บานเย็น
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามรายชื่อในประกาศดังแนบ
  ส่ง 29 พ.ค. 2560 19:15 โดย พิมพา บานเย็น
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒  ได้ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒  จำนวน  ๘ ตำแหน่ง  โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่  ๑๕ - ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  บัดนี้  การรับสมัครได้สิ้นสุดแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒  รายละเอียดตามประกาศดังแนบ
  ส่ง 23 พ.ค. 2560 20:28 โดย พิมพา บานเย็น
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลุกจ้างชั่วคราว  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ (รายละเอียดดังแนบ)
  ส่ง 5 พ.ค. 2560 00:46 โดย พิมพา บานเย็น
 • การทำสัญญาจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒  จะดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างอัตราจ้าง  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  ระยะเวลา ๖ เดือน  นับตั้งแต่วันที่  ๑ เมษายน ๒๕๖๐  - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐  จึงขอให้เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนที่มีอัตราจ้างมารับแบบสัญญาจ้างที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒  ในวันที่  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.  เพื่อไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
  ส่ง 28 มี.ค. 2560 21:54 โดย พิมพา บานเย็น
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 44 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ก.ค.ศ. อนุมัติย้ายและแต่งตั้ง รอง ผอ.เขตพื้นที่ฯ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 2/2559 เม ...
  ส่ง 21 มี.ค. 2559 21:41 โดย พิมพา บานเย็น
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »