หน้าแรก
ประกาศ

 • การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒  ขอให้ข้าราชการครูที่ได้รับการอนุมัติย้าย ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  ที่ ๔๘/๒๕๖๑  เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                      เตรียมมอบหมายงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ  ส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับการแต่งตั้ง ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่รับทราบคำสั่ง  รายละเอียดดังแนบ
  ส่ง 13 มี.ค. 2561 01:10 โดย พิมพา บานเย็น
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒         ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว      ในวันอาทิตย์ที่  ๒๘  มกราคม  ๒๕๖๑  ณ  โรงเรียนวัดตุ๊กตา  อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม          บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามรายชื่อ          ในประกาศดังแนบ
  ส่ง 29 ม.ค. 2561 19:11 โดย พิมพา บานเย็น
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  ๑๑ อัตรา  โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๘  มกราคม  ๒๕๖๑  นั้นบัดนี้ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเรียบร้อยแล้ว ปรากฎว่ามีผู้มีคุณสมบัติตามประกาศ  จำนวน  ๑๖๔  ราย  รายละเอียดดังแนบ
  ส่ง 23 ม.ค. 2561 00:02 โดย พิมพา บานเย็น
 • การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒  ขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู  ในสังกัดทราบ  หากท่านใดมีความประสงค์ขอย้ายให้ดำเนินการ ดังนี้  ๑. ให้ยื่นคำร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณาผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ระหว่างวันที่ ๑๑ -๓๑ มกราคม       ๒๕๖๑  ๒. ให้สถานศึกษารวบรวมคำร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณาพร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/การระบุวิชาเอกที่ต้องการทดแทนตามความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา  ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒  ภายในวันที่  ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑     
  ส่ง 10 ม.ค. 2561 19:20 โดย พิมพา บานเย็น
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ด้วย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒  จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒  จำนวน  ๑๑  อัตรา รายละเอียดดังแนบ
  ส่ง 3 ม.ค. 2561 19:19 โดย พิมพา บานเย็น
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 57 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ก.ค.ศ. อนุมัติย้ายและแต่งตั้ง รอง ผอ.เขตพื้นที่ฯ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 2/2559 เม ...
  ส่ง 21 มี.ค. 2559 21:41 โดย พิมพา บานเย็น
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »