หน้าแรก
ประกาศ

 • แก้ไขบัญชีการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐) ตามที่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒  แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการตรวจสอบข้อมูลจำนวนข้าราชการตามบัญชีรายชื่อ และอัตราเงินเดือนของข้าราชการครูที่มีตัวอยู่จริง  ณ  วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐  นั้นเนื่องจากบางโรงเรียนมีข้อมูลคลาดเคลื่อน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒  ได้ดำเนินการแก้ไขบัญชีการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐)  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอให้โรงเรียนในสังกัดใช้บัญชีสรุปที่ส่งมานี้เพื่อดำเนินการต่อไป  รายละเอียดดังแนบ
  ส่ง 5 ก.ย. 2560 01:10 โดย พิมพา บานเย็น
 • การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ขอส่งแบบบัญชีแสดงการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการฯ เอกสารหมายเลข 4 - 4.4  เพื่อให้โรงเรียนดำเนินการต่อไป (รายละเอียดดังแนบ)
  ส่ง 3 ก.ย. 2560 21:54 โดย พิมพา บานเย็น
 • การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒  ขอจัดส่งเอกสารประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐) มาพร้อมหนังสือฉบับนี้
  ส่ง 28 ส.ค. 2560 03:37 โดย พิมพา บานเย็น
 • การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒  ได้แจ้ง  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  ลงวันที่  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  เรื่อง  องค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษา               ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นั้น  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต ๒  ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว                                           เป็นประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒  ลงวันที่  ๙  สิงหาคม  ๒๕๖๐ แทน                     รายละเอียดดังแนบ
  ส่ง 10 ส.ค. 2560 02:21 โดย พิมพา บานเย็น
 • การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒  แจ้งว่า ถึงกำหนดการยื่นคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา  ประจำปี ๒๕๖๐  โดย ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย     ผู้บริหารสถานศึกษา  ระหว่างวันที่  ๑ - ๑๕  สิงหาคม  หากท่านใดประสงค์จะยื่นคำร้องขอย้ายให้ดำเนินการตามรายละเอียดดังแนบ
  ส่ง 31 ก.ค. 2560 02:17 โดย พิมพา บานเย็น
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 51 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ก.ค.ศ. อนุมัติย้ายและแต่งตั้ง รอง ผอ.เขตพื้นที่ฯ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 2/2559 เม ...
  ส่ง 21 มี.ค. 2559 21:41 โดย พิมพา บานเย็น
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »