หน้าแรก
ประกาศ

 • แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒  ขอส่งคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒  และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว  โดยให้คณะกรรมการตามคำสั่งดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด  แล้วส่งภายในวันที่  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๖๐  เพื่อสำนักงานเขตพื้นที่ฯ  จะได้นำผลการประเมินดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาการทำสัญญาจ้างต่อไป
  ส่ง 16 มี.ค. 2560 02:02 โดย พิมพา บานเย็น
 • ขอให้โรงเรียนจัดส่งรายชื่อคณะกรรมการประเมินลูกจ้างชั่วคราว ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒  ได้แจ้งให้โรงเรียนที่มีลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย (หมายถึง ลูกจ้างชั่วคราวที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนฯ)  โดยให้โรงเรียนจัดส่งรายชื่อคณะกรรมการ (๑.ผู้อำนวยการโรงเรียน  ๒.ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษา  ๓.ข้าราชการครู)  ภายในวันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  บัดนี้  ล่วงเลยระยะเวลาที่กำหนดแล้ว  จึงขอให้โรงเรียนตามบัญชีรายชื่อดังแนบ  ดำเนินการจัดส่งบัญชีรายชื่อดังกล่าว ภายในวันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๐  เพื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒  จะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินลูกจ้างชั่วคราว ก่อนที่จะต่อสัญญาจ้างให้กับล ...
  ส่ง 7 มี.ค. 2560 21:51 โดย พิมพา บานเย็น
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒  เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ รายละเอียดดังแนบ
  ส่ง 27 ก.พ. 2560 00:51 โดย พิมพา บานเย็น
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒  รายละเอียดดังแนบ
  ส่ง 9 ก.พ. 2560 21:00 โดย พิมพา บานเย็น
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒  ได้แจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่่วคราว  ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  จำนวน  ๑ อัตรา  เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  บัดนี้ การคัดเลือกได้สิ้นสุดแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ตามรายชื่อในประกาศดังแนบ
  ส่ง 24 ม.ค. 2560 23:32 โดย พิมพา บานเย็น
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 39 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ก.ค.ศ. อนุมัติย้ายและแต่งตั้ง รอง ผอ.เขตพื้นที่ฯ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 2/2559 เม ...
  ส่ง 21 มี.ค. 2559 21:41 โดย พิมพา บานเย็น
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »