Εγγραφή Μελών


Τακτικό μέλος: έχει δικαίωμα να εγγραφεί κάθε πολίτης, δημότης της νήσου Σαλαμίνας, που συμφωνεί με τους σκοπούς και τις κατευθύνσεις του

συλλόγου και συμπράττει στην υλοποίησή τους, αρκεί να έχει συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας του και να μην έχει τελεσίδικα καταδικαστεί για

απάτη, πλαστογραφία, εμπορία ναρκωτικών, αρχαιοκαπηλία και κακουργηματικές πράξεις. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν έγγραφη αίτηση προς

το Δ.Σ. η οποία θα πρέπει να υποστηρίζεται εγγράφως από δύο μέλη. Το Δ.Σ. θα αποφασίζει για την αποδοχή της το αργότερο ένα μήνα μετά την

ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Αν η αίτηση απορριφθεί ο ενδιαφερόμενος μπορεί να θέσει το θέμα στη Γ.Σ. η οποία αποφασίζει οριστικά.

Επίσης η Γ.Σ. μπορεί να αποφασίσει τη μη εγγραφή νέων μελών για συγκεκριμένο λόγο παρά τη θετική απόφαση του Δ.Σ.


Ομότιμα μέλη: γίνονται με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. άτομα που προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες στην προσπάθεια του συλλόγου να

πραγματοποιήσει τους σκοπούς του. Τα ομότιμα μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα των τακτικών μελών εκτός από το δικαίωμα του εκλέγεσθαι.


Συνδρομή:  Για την εξυπηρέτηση των στόχων του Ομίλου έχει ορισθεί συνδρομή για τα μέλη του Ομίλου η οποία ανέρχεται σε 2 ευρώ μηνιαίως (ή 24 ευρώ το χρόνο).


Διαβάστε το καταστατικό μας εδώ.


Αίτηση εγγραφής μπορείτε να κάνετε στα γραφεία του Ομίλου μας (Πολυχρόνη Λεμπέση 80 κ' Ηροδότου - Αγιος Νικόλαος) κάθε Τρίτη 7-8 μμ

Comments