.........για ουσιαστικά Βιώσιμη Προοπτική!

http://envifriends.blogspot.com

......που ενώνει, ......και διαχωρίζει, ...... που καταστρέφει, ......και ζωογονεί ! 

Στη σημερινή αναζήτηση της δημιουργικής και πράσινης προοπτικής, μεταξύ των προαπαιτούμενων  είναι και ο ορθολογικός περιβαλλοντικός σχεδιασμός. Από την άλλη, η έγκυρη και επιστημονικά βασισμένη γνώση, η συμμετοχικότητα, ο εθελοντισμός  και η  ευαισθητοποίηση για τα κοινά, αποτελούν κοινωνικά εφόδια για διεκδίκηση καλύτερης ποιότητας ζωής. Ωστόσο,  αυτή η προσέγγιση προϋποθέτει εφαρμόσιμες λύσεις με βιώσιμες προοπτικές, φιλοπεριβαλλοντικό σχεδιασμό, αγωγή και παιδεία και άλλα.  Επίσης, πολιτικές πρωτοβουλίες και ρήξεις που στοχεύουν με τόλμη σε επενδύσεις για τη Φύση και το Περιβάλλον, για τον ΄Ανθρωπο και την Κοινωνία. Αλλά, και ριζική αλλαγή στις καθημερινές μας συνήθειες, στον τρόπο διαβίωσης, στην  απόρριψη της στείρας κριτικής και της παραπληροφόρησης. 
Καθώς, η βιώσιμη προοπτική είναι η πρόκληση του μέλλοντος, οφείλουμε να προσεγγίζουμε τα περιβαλλοντικά ζητήματα με διάλογο,  χωρίς προκαταλήψεις, υστερίες και δογματισμούς, με συναίνεση και εφικτές θέσεις με σύγχρονη αντίληψη.  
Ο δικτυακός τόπος που παρουσιάζουμε, περιέχει  επίκαιρα  περιβαλλοντικά  ζητήματα, άρθρα και απόψεις. Αλλά, και χρήσιμο επιμορφωτικό υλικό, ως εργαλείο  μάθησης και ζύμωσης σε ότι αφορά το περιβάλλον, την κοινωνία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
 
(περισσότερα άρθρα και επίκαιρα ζητήματα υπάρχουν επίσης  στους ιστοχώρους μας http://envifriends.blogspot.com  και http://envifriends2.blogspot.com) 

Δρ. Θεόδωρος Σ. Κουσουρής

 ___________________

  
 Ομαλός, Σαμαριά, Ν. Χανίων : η Μεσογειακή εποχική
λίμνη, γύρω στα 1000 μέτρα υψόμετρο, ευαίσθητο και
μοναδικής  αξίας οικοσύστημα.
 
  
 Περιβαλλοντικό παιχνίδι για την απόκτηση
γνώσεων  και  την ευαισθητοποίηση
(παραλίμνια περιοχή στη λίμνη Τριχωνίδα, Αιτωλοακαρνανία).
 __________

                                                                 

     Εγχειρίδια για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
                                                              
 
 


 
 
 Νήσος Γαύδος, Σαρακίνικο: παράκτια ζώνη, αμμοθίνες, αλμυρίθρες, φρύγανα και
στο βάθος η βραχονησίδα με τη μορφή χελώνας. 
  

Ο ποταμός Ευρώτας, Λακωνία: μαίανδροι,
παραποτάμιο δάσος, γεωργικές καλλιέργειες και
στο βάθος η Σπάρτη.
__________
 
  
      
      
 
 Βιβλία σε εκδόσεις του εμπορίου και του ΟΕΣΒ  
 
                           

ΕΛΚΕΘΕ / ΙΕΥ-2000 
( Ι.Ζαχαρίας, Β.Λαμπροπούλου, Η.Μπερταχάς, Θ.Κουσουρής, Ν.Σκουλικίδης,
Θ.Βουρδουμπά, Σ.Γιακουμή,Κ.Γκρίτζαλης, Σ.Λάσχου,  Α.Οικονόμου και άλλοι).