Nacionalisme i postromanticisme

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

-  Amb el nacionalisme es produeix una recerca de valors essencials de cada poble, sobretot de les formes d’expressió, les tradicions i la cultura popular.

- El nacionalisme apareix a mitjans del segle XIX.

-Els compositors d’aquest moviment són compositors romàntics que cerquen l’essència musical en la riquesa melòdica i rítmica del folklore

- A finals del segle XIX apareix un nou corrent estètico-musical, el post romanticisme, nascut a Àustria i Alemanya.

EL NACIONALISME

  - Neix a la segona meitat del segle XIX,  quan es van manifesta els primers nacionalistes impulsats per la burgesia,  que pretenia formar estats lliberals independents dels grans imperis que dominaven Europa.

-Amb  el nacionalisme es produeix una recerca de valors essencials de cada poble, les tradicions i la cultura popular; el romanticisme musical  farà de la riquesa melòdica del poble, les llegendes del folklore i la cultura popular la seva font i inspiració per a compondre.

-S’estén ràpidament per tot Europa i Amèrica.

CARACTERÍSTIQUES MUSICALS

Les nacions que ressorgeixen musicalment i prenen vitalitat són els països dels extrems d’Europa.

Períodes del nacionalisme:

-PRIMER NACIONALISME(1850-1900): Música inspirada en el folklore. Apareixen tres grans escoles: la russa, la bohèmia i l’escandinava.

-SEGON NACIONALISME (1900-1950):Més que la inspiració directa en la música popular, se cerca la seva essència. Pertanyen a aquest nacionalisme l’escola hongaresa i l’espanyola.

  • ESCOLA NACIONALISTA RUSSA

-La primera escola nacionalista musical sorgeix a Rússia i pren com a punt de partida l’obra de GLINKA, UNA VIDA PEL TSAR (1836)

Vídeo de YouTube


-Glinka va ser el primer de recollir l’extens i variat folklore rus, amb el qual va produir les seves obres. Aquesta manera d’escriure a partir del folklore influirà en els músics posteriors, especialment en el GRUP DEL CINC, que suposen la línia més pura del nacionalisme, i que construiran un llenguatge musical molt ric.

-El grup dels cinc està format per:  BORODIN, CUI, BALAKIREV,MUSSORGSKI i RIMSKI-KORSAKOV

-El compositor més important d’aquest nacionalisme és TXAIKOVSKI,que no va seguir una línia nacionalista tan pura. Va compondre sis simfonies, òperes i músiques de ballet. També va ampliar el poema simfònic.

Vídeo de YouTube


  • ESCOLA NACIONALISTA HONGARESA

-A Hongria han conviscut moltes cultures, cadascuna a deixat la seva forma de folklore. La música d’aquesta escola es caracteritza per una preponderància del ritme i una inestabilitat tonal.

-Destaquen: BARTÓK i KODÁLY

-BARTÓK és un dels músics que més ha influït en la música del segle XX. Juntament amb KODÁLY es va dedicar a estudiar el folklore, tant el del seu país com el d’altres, descobrint-hi l’escala pentatònica i ritmes diferents.

Vídeo de YouTube


Va desenvolupar un estil personal amb una gran força, amb melodies contrapuntístiques, ritmes asimètrics i a contratemps, amb tonalitats inestables.

- KODÁLY: Va compondre imitant formes, harmonies, ritmes i melodies de les cançons populars que havia recopilat. Al 1945 va desenvolupar un sistema d’educació musical destinat a les escoles públiques.

Vídeo de YouTube


  • ESCOLA NACIONALISTA BOHÈMIA

-Aquests músics adopten el lema ‘ del cant al cor; del cor, a la pàtria’

-Destaquen: SMETANA, DVORÁK i JANÁCEK

- SMETANA és un dels fundadors d’aquesta escola. En la seva obra utilitza cançons i danses folklòriques del seu país amb un ric estil melòdic.

Vídeo de YouTube


- DVORÁK va investigar la música folklòrica txeca i eslovaca, i les seves obres més madures reflecteixen un gran sentiment nacionalista.

Vídeo de YouTube


- JANÁCEK té un estil basat en la música popular de Moràvia. Va recollir moltes composicions folklòriques

Vídeo de YouTube


  • ESCOLA NACIONALISTA ESCANDINAVA

-Destaquen: SIBELIUS  i  GRIEG

-SIBELIUS va ser un dels autors simfònics més importants del s. XX. La seva música s’inspira en la natura i les llegendes finlandeses. No fa servir directament músiques folklòriques, però si esquemes melòdics i rítmics trets de la poesia i de la música popular.

Vídeo de YouTube


- GRIEG va defensar l’escola basada en la música folklòrica noruega.  Per aquest motiu originà un enfrontament amb els músics conservadors i les seves obres van tardar a ser apreciades. LISTZ va ser el primer en llogar el seu treball.

Vídeo de YouTube


  • ESCOLA NACIONALISTA ANGLESA

-Desprès del barroc, la música anglesa havia decaigut però Elgar la va ressuscitar.

-Destaca ELGAR, que en les seves obres tracta estats d’ànims variats.

Vídeo de YouTube


  • ESCOLA NACIONALISTA NORD- AMERICANA

-Els Estats Units la música nacionalista agafa un caràcter especial quan es comença a explotar el Jazz.
-Destaca GERSHWIN va compondre musicals i cançons agafant elements del Jazz, de la música popular jueva i del repertori romàntic europeu. Les seves obres van influir en compositors europeus i nord- americans, que van començar a utilitzar melodies i patrons rítmics del Jazz.

Vídeo de YouTube


  • ESCOLA NACIONALISTA SUD- AMERICANA

-A Hispanoamèrica el nacionalisme va suposar el naixement de la creació musical alhora que s’aprofitava  la música popular.
-Destaca el Brasil, país amb un folklore molt ric, amb barreja d’elements negres i portuguesos.
-Destaca Villalobos.

Vídeo de YouTube


  • ESCOLA NACIONALISTA ESPANYOLA

-Els compositors espanyols van prendre com a punt de referència el material folklòric andalús i van elaborar una música culta, genuïnament espanyola i reconeguda internacionalment.
-Destaca SARASATE, ALBÉNIZ,  GRANADOS, FALLA, TURINA i RODRIGO.
-SARASATE va néixer a Pamplona i va ser un compositor i un gran violinista. 

Vídeo de YouTube


-ALBÉNIZ va néixer a Girona i va compondre sobretot per a piano recollint tendències romàntiques i impressionistes.

Vídeo de YouTube


-GRANADOS va néixer a Lleida i va ser un pianista molt reconegut per les seves obres per a piano.

Vídeo de YouTube


-FALLA va néixer a Cádiz i va ser el músic que va arribar a l’essència del nacionalisme espanyol pur. No utilitzava les cançons folklòriques sinó el seu esperit. La seva obra té influències impressionistes. 

Vídeo de YouTube


-TURINA va néixer a Sevilla va ser un pianista, compositor, i director d’orquestra que va combinar el llenguatge musical andalús amb una orquestració impressionista.

Vídeo de YouTube


-RODRIGO va néixer a València i és conegut per les seves obres per a guitarra.

Vídeo de YouTube


  • LA SARSUELA: A Espanya es practica durant tot el segle IXX aquest gènere típicament espanyol iniciat durant el classicisme.

Vídeo de YouTube


EL POSTROMANTICISME

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

-A la fi del segle IXX la burgesia havia obtingut el poder i havia constituït estats liberals conservadors, que es van haver d’enfrontar a una nova força política formada per el proletariat.
-El començament del segle XX es caracteritzà per un augment de la inestabilitat social i de la tensió internacional, que va culminar en la Primera Guerra Mundial. Durant aquests anys conclourà no tan sols el període romàntic, sinó també el concepte de tonalitat.

CARACTERÍSTIQUES MUSICALS

-GÈNERE: Predomina la música profana i programàtica (els programes es basen en ideals de Shopenhauer...)
-TIMBRE: Predomina la música instrumental. La instrumentació és un dels aspectes més treballats, s’amplia l’orquestra sobretot, la secció de vent metall i de percussió, i es busquen totes les seves capacitats expressives.
-ARMONIA: L’ús de modulacions de atonalitats llunyanes, dissonàncies i cromatismes donen molta inestabilitat a l’harmonia i obren el camí cap a l’atonalisme.

  • PRINCIPALS COMPOSITORS POSTROMÀNTICS

-MAHLER, compositor i director austríac. Les seves simfonies continuen la línia iniciada amb  Beethoven, tenen una amplia i innovadora orquestració, una harmonia tonal portada als límits, són de llarga durada i expressen sentiments contra oposats, influïts pel pessimisme de Shopenhauer. 

Vídeo de YouTube


-STRAUSS, compositor i director d’orquestra alemany. Destaca per la seva producció per a orquestra i per les seves òperes. Va utilitzar el sistema de leitmotiv, i per assolir una màxima expressivitat introdueix innovacions en la orquestració i en l’harmonia, influït per la ideologia de Nietzsche.

Vídeo de YouTube


-REGER, compositor com a pianista, organista, professor i director alemany. Fa servir magistralment formes clàssiques i destaca per la seva tendència a les modulacions arbitràries. 

Vídeo de YouTube


-BRUCKNER, té una influència clara de Beethoven i Schubert. En algunes també es percep la influència de Wagner pel que fa l’harmonia i l’ instrumentació. 

Vídeo de YouTube
Comments