Mathematics

Poštovani,
Matematika je uvek aktuelna naučna disciplina sa svojim problemima koji se rešavaju pomoću kompjutera.
U okviru ovog poglavlja nalaze se razni programi u vidu kompletnog rešenja određenih problema iz oblasti Matematike.
Imajte u vidu da je ovaj sajt još uvek u početnoj fazi razvoja tako da će programi koji se pojavljuju ovde u početku biti posvećeni
rešavanju najjednostavnijih problema u matematici kroz koje se lakše razume i sam proces programiranja , a kasnije će verovatno doći do drazvoja i mnogo kompleksnijih programa za složene matematičke probleme.
 
Svi programi su razvijeni u IDE SharpDevelop , u programskom jeziku C i u prilozima možete naći SharpDevelop Solution (u okviru *.rar arhive) koji kada otvorite možete videti ceo programski kod i  menjati ga kako vam odgovara.Ukoliko ne koristite ovo integrisano razvojno okruženje koje je inače besplatno , možete pronaći *.exe fajl u okviru Release foldera koji predstavlja izvršnu verziju programa i po startovanju videti kako program funkcioniše.Neophodan je netframework 4.0 ili noviji !!!
Netframework 4.0 možete naći na zvaničnom sajtu Majkrosofta na ovoj strani.Tu možete i da se informišete o čemu se radi.
 
Takođe ovo poglavlje se oslanja na poglavlje Algoritmi tako da će programi predstavljati implementaciju algoritama u programskom jeziku C.Sobzirom da je sajt namenjen razmeni znanja u programiranju kompjutera , a ne školovanju , mnogi programi u početku neće imati svoju podlogu na kvalitetnim algoritmima.Što znači, ako su vam neophodni moraćete sami da ih napišete na osnovu gotovih priloženih programa.
 
S poštovanjem,
Autor