Startside R2

Dette er et nettsted der du kan se videoer som gjennomgår teori og eksempler fra de fleste emner i matematikk-kurset R2 i videregående skole. Noen ganger kan du teste deg selv om du har fått med deg det vesentlige i videoen ved å ta en quiz. Inndelingen i kapitler er omtrent det samme som i læreboken Sigma fra Gyldendal, da dette er det vi bruker ved vår skole. Eksemplene er noe forskjellige fra læreboken. Noen steder har jeg regnet feil, og det blir som i en vanlig time. Der det er feil, markeres i rødt under videoen, og det rettes opp i doc-filen til videoen.

Når du ser en video, bør du notere det som gjennomgås. Da husker og forstår du bedre det tema som behandles. Dette blir omtrent som i en vanlig matematikktime. Hvis det enkelte ganger går for fort, kan du spole et par minutter tilbake, og få forklaringen en gang til. Etter å ha sett en video, bør du se over dine notater og repetere for deg selv hva denne videoen egentlig handlet om. Deretter må du få regnet noen enkle oppgaver. Dette er nødvendig for å forstå og huske emnet.

Du finner en doc-fil til de fleste videoer, og denne kan du godt skrive ut.

PS. For dere som liker IPad, så skal det meste fungere også på den platformen.