Úvod‎ > ‎

Český jazyk

Všechny záložky s označením "čeština" najdete zde.
Všechny záložky s označením "literacy" najdete zde.
Všechny záložky s označením "literatura" najdete zde.

Open Sankoré: Prvňáčci - písmena, slabiky, slova

přidáno: 25. 4. 2014 13:52, autor: Pavlína Hublová   [ aktualizováno 25. 4. 2014 14:02 ]

Opět jsem dostala záchvat "pracovitosti", a tak jsem převedla své tři přípravy pro 1. třídu do opensource programu na interaktivní tabuli.
Konkrétně se jedná o:
 • Hláska a písmeno M
 • Hláska a písmeno L
 • Podzimní opakování - probraná písmena M, L, S, P, A, E, I, O, U
V souborech naleznete vždy dvojici - jedna v originálním formátu pro Open Sankoré a jeden v PDF pro náhled.
Pokud byste měli nějaké dotazy či návrhy na úpravy materiálů, napište mi na Diskuzní tabuli.
Podzimní opakování

Tematické vyučování: Výroba sýra v neolitu

přidáno: 15. 12. 2012 5:44, autor: Pavlína Hublová   [ aktualizováno 15. 12. 2012 5:53 ]


Zaujal mne článek Českého rozhlasu o nových archeologických objevech. Proto jsem tento text zpracovala do formy pracovního listu, který směřuje k prolínání učiva různých předmětů. Pracovní list vede žáky k:
 • procvičování pravopisných jevů - konkrétně vyjmenovaných slov;
 • aktivní práci s textem - čtení s porozuměním, vyhledávání informací z textu;
 • vyhledávání neznámých slov ve slovníku nebo na internetu;
 • formulaci vlastních vět na základě předloženého textu;
 • práci s mapou;
 • opakování znalostí o lidském tělu - konkrétně trávicí soustavy.
Souhrnné informace:

Doporučený ročník: 4., 5.
Tematické využití:
 • český jazyk
 • vlastivěda
 • přírodověda

Prvňáčci a psaní

přidáno: 27. 12. 2010 12:47, autor: Pavlína Hublová   [ aktualizováno 27. 12. 2010 12:53 ]

Děkuji za inspiraci Karle Lavické z diskuze na Dámě. Kartičky k výrobě odznaků pro děti, které už mohou začít psát perem (opraveno).

Když je třeba procvičit prstíky před psaním...

Kluci

Já jsem palec. Řeknu vám:
nejsem dlouhý, sílu mám,
rád ostatním pomáhám.

Já jsem ukazováček,
šikovný a dobráček.

Já jsem prostředníček,
nejdelší bratříček.

Já jsem prsteníček,
čekám na zlatníček.

Já jsem malý malíček,
skáču jako zajíček.

My jsme kluci jako buci,
je nás plná pěst.

Tuto a další říkanky si můžete stáhnout v příloze.

Kartičky pro žáky, kteří už mohou psát perem

Proč se nepochlubit. Proč nebýt alespoň chvilku hrdý?

Vyrobte dětem jednoduché - nepřehlédnutelné - odznaky. Stačí k tomu kopírka, čtvrtky, spínací špendlíky a izolepa. Pracovní list si stáhnete v příloze, nakopírujete na čtvrtky, zezadu připevníte spínací špendlík. Žák, který získá tu výsadu, že už smí psát perem, dostane tento odznak. Smí si ho vybarvit a hrdě ho nosit, dokud se mu nerozpadne.

Děti se pochopitelně těší na své první plnicí pero. Tímto jejich motivaci ještě podpoříme.

Říkanka před psanímDomeček b - d - p

přidáno: 27. 12. 2010 12:43, autor: Pavlína Hublová

Aktivita, kterou můžete pomoct svým žákům v rozlišování hlásek b, d, p. Ale lze využít i jinak...

U tří domečků

Pomůcka slouží k nácviku čtení, k pravolevé orinetaci, orientaci v prostoru, nácviku sluchové a zrakové analýzy.

Kartičky s obrázky a slovy rozstříháme. Děti najdou obrázky se stejným začátečním písmenem a umisťují je do tabulky vedle správného domečku. Pak mohou vyhledat příslušná slova a přikládat je na obrázky. 

Další možnosti využití

 • Kimova hra – žáci mají po zapamatování umístit kartičky do domečku stejně, jako předtím učitel. 
 • Volíme pouze některé obrázky/slova, vyhláskujeme je nebo jinak popíšeme, žáci najdou řešení a vkládají do správného domečku. 
 • Procvičujeme umisťování mezi – před – za – nad – pod; vlevo - vpravo.
Soubor ke stažení v příloze.

Přečti - spoj - napiš

přidáno: 27. 12. 2010 12:39, autor: Pavlína Hublová

Dva pracovní listy k procvičení čtení s porozuměním a psaní
V souboru najdete:
 • Dva pracovní listy, které obsahují obrázky s linkami na psaní a slabiky psané malým tiskacím písmem (slabiky se souhláskami l, m, s a samohláskami u, i, a, e).
 • Doporučený návod a další nápady, viz níže.

Doporučený návod

 • Pojmenujte obrázky. 
 • Vygenerujte první slabiky. 
 • Přečtěte slabiky. 
 • Spojte správné slabiky se správnými obrázky. 
 • Překontrolujte. 
 • Napište psacím písmem slabiky na řádky k obrázkům. 

Další nápady

 • Vyslabikujte obrázky, zapište krátké a dlouhé slabiky. 
 • Uč. říká slova po hláskách, žáci ukazují, vybarvují apod. 
 • Říkejte hádanky, např. používá se to v divadle a začíná na m/ma. 

Spojovačky

přidáno: 27. 12. 2010 12:37, autor: Pavlína Hublová

Jednoduchá hra k procvičení poznávání písmen, uvolňování ruky a strategického myšlení.

Spojovačky - hra pro dvojici žáků

Žáci dostanou do dvojice list papíru s písmeny - ke stažení v příloze (obsahuje 4 varianty). Každý si vezme jinou barvu pastelky a zvolí si písmeno.

Na každém listě jsou dvě písmena ve všech čtyřech tvarech. Žáci střídavě spojují "svá" písmena (nezáleží na tvaru - psací/tiskací, ani na velikosti - velké/malé) do jednoho hada. Čáry se nesmí křížit ani dotýkat.

Postupem času se hra stává náročnější.

Pokud máte interaktivní tabuli, pak zde najdete IT verzi (SMART Notebook 10), kdy mohou soutěžit dvě družstva u tabule.

Proužky s rozkazy

přidáno: 27. 12. 2010 12:35, autor: Pavlína Hublová

Nastříhejte rozkazy na proužky a procvičujte čtení s porozuměním.
Děti rády plní různé úkoly, při kterých mohou ukázat, co už umí. Připravte si pro ně proužky s rozkazy, které si budou losovat a plnit. Podmínkou správného splnění je, aby si žák větu správně přečetl, porozuměl jejímu obsahu a mohl ji tak splnit.

Při kontrole správně předvedeného rozkazu také procvičujete výrazné čtení před kolektivem.

Ostatní žáci mohou:
 • hádat přesné znění rozkazu;
 • skládat ze slabik/písmen předvedenou větu (nejprve si ji nahlas zopakujte);
 • psát větu do sešitu (po zopakování, po vyskládání);
 • ...
Dva listy s krátkými větami ke stažení v příloze.

Slovní korálky a štrůdl

přidáno: 27. 12. 2010 12:30, autor: Pavlína Hublová

Dvě rychlé aktivity k rozvoji slovní zásoby a tvořivosti.

Slovní korálky

Připravíte jednoduchou tabulku ze 3 sloupců. Ve všech jsou písmena srovnána podle abecedy, v každém řádku jedno písmeno. Obtížnost rozlišíte tak, že:
 • písmena jsou vlevo na řádku;
 • písmena jsou uprostřed;
 • písmena jsou na konci řádku.
Žáci dostanou proužek a postupně vymýšlejí slova, která začínají/mají uprostřed/končí na dané písmeno. Nevyplňujte celý sloupec najednou, zadávejte jen určitou část.

Šablonu si můžete stáhnout z příloh.

Obměna - Slovní korálky na zvolené téma

Šablonu k tématu STROMEK se můžete stáhnout v přílohách.

Více o podobném tématu v PEPOUŠově nápadníku.

Štrůdl

Napište na tabuli slovo do sloupce (každé písmeno na jeden řádek). Stejné slovo napište ještě jednou, ale odspoda nahoru. Vzniknou tak dva sloupce, mezi ně se budou dopisovat písmena tak, aby vznikala slova, která začínají a končí daným písmenem.


Spodoba (znělé a neznělé souhlásky)

přidáno: 27. 12. 2010 12:26, autor: Pavlína Hublová   [ aktualizováno 20. 7. 2015 5:08 ]

Učivo českého jazyka ve 2. a 3. ročníku.
Najdete zde pracovní listy ke stažení, odkaz na zajímavou knihu a možnost vyhledání podobných materiálů na DUMech Metodického portálu.

Spodoba ve 2. ročníku

Podle školního vzdělávacího programu budeme ve 2. ročníku probírat spodobu na konci slov, např. plod - plot apod. K tomu účelu jsem si vytvořila několik pracovních listů k procvičování.

K prohlédnutí a stažení stačí kliknout na ikonu vpravo nahoře (otevřít v novém okně). Pokud se vám PL nezobrazuje, zobrazte zde.

Spodoba ve 3. ročníku

V knihkupectví jsem objevila knihu Zábavný pravopis, která mne inspirovala k výše popsané tvorbě. Materiály jsou však vhodné pro 3. ročník, protože se tam objevují slova se spodobou uvnitř.

Spodoba na DUMech

Vyhledávejte zde.

1-10 of 34