Documents per l'antic . . .


Per tornar a l'inici 

- L' INFORME  per la  reorientació i la reorganització del Patronat  (la "biblia",   08.2004)
 
- Promoció de la Cooperació "pro-Europa" entre Administracions locals  Propostes  ( 2005 )
 
- Reflexions sobre Cooperació en el context europeu . . .  
                           Notes al blog,  de 04.2007  ... i de 06.2007