นารูโตะ Naruto – Naruto Shippuuden ตอนที่ 1-319

ภาค 1


Pass : pookpik
Naruto 10????Naruto 60 พาส ohaiyo สำรอง ตอนที่ 60????? Naruto 110?????? Naruto 160????? naruto 210ภาค 2
โทระโดระ รหัสดูการ์ตูน?INDEX

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 1

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 2

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 3

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 4

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 5

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 6

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 7

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 8

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 9

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 10

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 11

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 12

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 13

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 14

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 15

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 16

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 17

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 18

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 19

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 20

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 21

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 22

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 23

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 24

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 25

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 26

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 27?

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 28

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 29

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 30

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 31

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 32

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 33

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 34

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 35

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 36

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 37

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 38

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 39

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 40

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 41

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 42

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 43

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 44

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 45

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 46

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 47

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 48

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 49

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 50

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 51

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 52
View Cartoon Dem๐n รหัสดูการ์ตูน Railgan

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 53

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 54

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 55

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 56

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 57

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 58

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 59

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 60

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 61

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 62

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 63
โทระโดระ รหัสดูการ์ตูน?INDEX

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 64

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 65

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 66

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 67

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 68

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 69

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 70

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 71

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 72

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 73

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 74

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 75

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 76

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 77

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 78

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 79

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 80

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 81

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 82

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 83

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 84

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 85

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 86

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 87

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 88

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 89

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 90

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 91

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 92

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 93

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 94

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 95

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 96

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 97

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 98

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 99

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 100

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 101

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 102

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 103

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 104

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 105

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 106

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 107

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 108

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 109

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 110

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 111

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 112

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 113

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 114

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 115

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 116

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 117

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 118

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 119

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 120

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 121

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 122

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 123

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 124

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 125

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 126

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 127

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 128

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 129

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 130

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 131

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 132

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 133

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 134

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 135

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 136

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 137

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 138

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 139

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 140

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 141

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 142

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 143

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 144

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 145

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 146

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 147

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 148

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 149

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 150

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 151

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 152

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 153

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 154

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 155

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 156

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 157

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 158

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 159

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 160

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 161

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 162

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 163

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 164

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 165

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 166

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 167

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 167 แก้ไข พาส anime-i

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 168

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 169

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 170

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 171

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 172?

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 173

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 174

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 175

*แก้สำหรับคนดูไม่ได้

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 174

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 175
รหัสดูการ์ตูน: anime-i

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 176

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 177

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 178

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 179

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 180

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 181

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 182

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 183

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 184

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 185

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 186

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 187
wuff ?รหัสดูการ์ตูน:?beta

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 184 ?

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 185 ?

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 186 ?

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 187

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 188 ?

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 189 ?

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 190 ? ?

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 191

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 192

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 193

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 194

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 195

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 196
Naruto Shipuuden 197 โฮคาเงะ คนที่ 6 ดันโซ

Naruto Shipuuden 198 คืนก่อนการประชุมห้าคาเงะ

Naruto Shipuuden 199 ห้าคาเงะปรากฏตัว

Naruto Shipuuden 200 การวิงวอนของนารูโตะ

Naruto Shipuuden 201 การตัดสินใจอย่างขมขื่น

Naruto Shipuuden 202 สายฟ้าพิโรธ

Naruto Shipuuden 203 วิถีนินจาของซาสึเกะ

Naruto Shipuuden 204 พลังของห้าคาเงะ
N-S 205 anime-i.com
N-S 206 anime-i.com
N-S 207 anime-i.com
N-S 208 anime-i.com
N-S 209 anime-i.com
N-S 210 anime-i.com
N-S 211 anime-i.com
N-S 212 anime-i.com
N-S 213 anime-i.com
N-S 214 anime-i.com
N-S 215 anime-i.com
N-S 216 anime-i.com
N-S 217 anime-i.com
N-S 218 anime-i.com
N-S 219 anime-i.com
N-S 220 anime-i.com
N-S 221 anime-i.com
N-S 222 anime-i.com
N-S 223 anime-i.com
N-S 224 anime-i.com
N-S 225 anime-i.com
N-S 226 anime-i.com
N-S 227 anime-i.com
N-S 228 anime-i.com
N-S 229 Anime-i.com
N-S 230 anime-i.com
N-S 231 anime-i.com
N-S 232 Anime-i.com
N-S 233 Anime-i.com
N-S 234 anime-i.com
N-S 235 Anime-i.com
N-S 236 Anime-i.com
N-S 237 Anime-i.com
N-S 238 Anime-i.com
N-S 239 Anime-i.com
N-S 240 Anime-i.com
N-S 241 Anime-i.com
N-S 242 Anime-i.com

ตอนที่ 243-245 Pass : 21639
Naruto Shippuuden ตอนที่ 243 ถึงเกาะซะที่! นี่มันเกาะสวรรค์จริงๆรึเนี่ย?

Naruto Shippuuden ตอนที่ 244 คิลเลอร์ บี และ โมโตอิ

Naruto Shippuuden ตอนที่ 245 นารูโตะ ปะทะ เก้าหาง

ต่อไปซับไทย

PASS : 21639
Naruto Shippuuden ตอนที่ 222 การตัดสินใจของ 5 คาเงะ

Naruto Shippuuden ตอนที่ 223 เด็กหนุ่มกับท้องทะเล

Naruto Shippuuden ตอนที่ 224 นินจาแห่งเบนิสึ

Naruto Shippuuden ตอนที่ 225 คำสาปเรือผีสิง

Naruto Shippuuden ตอนที่ 226 เกาะเรือรบ

Naruto Shippuuden ตอนที่ 227 เกาะที่ถูกลืม

Naruto Shippuuden ตอนที่ 228 สู้ต่อไป! ร๊อค ลี

Naruto Shippuuden ตอนที่ 229 จะกินหรืออดตาย! เห็ดจากยมโลก

Naruto Shippuuden ตอนที่ 230 การแก้แค้นของร่างแยกเงา

Naruto Shippuuden ตอนที่ 231 เส้นทางที่ถูกปิดกั้น

Naruto Shippuuden ตอนที่ 232 งานปาร์ตี้ของเหล่านินจาสาว

Naruto Shippuuden ตอนที่ 233 การหลอกลวงของนารูโตะ

Naruto Shippuuden ตอนที่ 234 ลูกศิษย์คนโปรดของนารูโตะ

Naruto Shippuuden ตอนที่ 235 นินจาหญิงแห่งหมู่บ้านสาวงาม

Naruto Shippuuden ตอนที่ 236 เพื่อนที่สามารถเชื่อใจได้

Naruto Shippuuden ตอนที่ 237 ฮ้า! ท่านซึนาเดะฮีโร่ของฉัน

Naruto Shippuuden ตอนที่ 238 วันหยุดของซาอิ

Naruto Shippuuden ตอนที่ 239 อิโนะ-ชิกะ-โจ ในตำนาน

Naruto Shippuuden ตอนที่ 240 การตัดสินใจของคิบะ

Naruto Shippuuden ตอนที่ 241 คาคาชิ คู่แข่งตลอดกาลของชั้น

Naruto Shippuuden ตอนที่ 242 คำสาบานของนารุโตะ

Naruto Shippuuden ตอนที่ 243 ถึงเกาะซะที่! นี่มันเกาะสวรรค์จริงๆรึเนี่ย?

Naruto Shippuuden ตอนที่ 244 คิลเลอร์ บี และ โมโตอิ

Naruto Shippuuden ตอนที่ 245 นารูโตะ ปะทะ เก้าหาง

PASS : จอมยุทธ
Naruto Shippuuden ตอนที่ 246ตอนที่ 247 รหัส yu222
ตอนที่ 247 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1331379319M0

ตั้งแต่ 248 + รหัส armms ขอบคุณ naruto-subthNaruto Shippuuden 248
Naruto Shippuuden 249
Naruto Shippuuden 250
Naruto Shippuuden 251
Naruto Shippuuden 252
Naruto Shippuuden 253
Naruto Shippuuden 254
Naruto Shippuuden 255
Naruto Shippuuden 256
Naruto Shippuuden 257
Naruto Shippuuden 258
Naruto Shippuuden 259
Naruto Shippuuden 260
Naruto Shippuuden 261
Naruto Shippuuden 262
Naruto Shippuuden 263
Naruto Shippuuden 264
Naruto Shippuuden 265
Naruto Shippuuden 266
Naruto Shippuuden 267
Naruto Shippuuden 268
Naruto Shippuuden 269
Naruto Shippuuden 270
Naruto Shippuuden 271
Naruto Shippuuden 272
Naruto Shippuuden 273
Naruto Shippuuden 274
Naruto Shippuuden 275 รหัส NooPED-FS
Naruto Shippuuden 276
Naruto Shippuuden 277
Naruto Shippuuden 278
Naruto Shippuuden 279

Naruto Shippuuden 280

Naruto Shippuuden 281

Naruto Shippuuden 282

Naruto Shippuuden 283

Naruto Shippuuden 284

Naruto Shippuuden 285

Naruto Shippuuden 286

Naruto Shippuuden 287

Naruto Shippuuden 288
Naruto Shippuuden 288 (TX 1280×720 x264 AAC)TFO2UULT
Naruto Shippuuden 289 (TX 1280×720 x264 AAC)TFO2UULT
Naruto Shippuuden 290 (TX 1280×720 x264 AAC)TFO2UULT
Naruto Shippuuden 291 (TX 1280×720 x264 AAC)TFO2UULT


292 – พลัง – Episode 3

293 – พลัง – Episode 4

294 – พลัง – Episode 5

295 – พลัง – Episode สุดท้าย

296 – นารุโตะเข้าร่วมสนามรบ

297 – ความหวังของพ่อ ความรักของแม่

298 – ติดต่อ!! นารุโตะ VS อิทาจิ

299 – ผู้ที่ยอมรับความจริง

300 – มิซึคาเงะ หอยกาบยักษ์และภาพลวงตา

301 – ความขัดแย้ง

302 – สะพรึงกลัว • โจ๊กกี้บอย

303 – เหล่าผีจากอดีต

304 – คาถาเคลื่อนย้ายนรก

305 – ความพยาบาท

306 – ดวงตาของหัวใจ

ตอนที่ 307 ดูออนไลน์ / Download / สำรอง

ตอนที่ 308

309

310 / สำรอง 310

ตอนที่ 311 / สำรอง 311

ตอนที่่ 312 / สำรอง 312 / สำรอง 312

ตอนที่ 313

Naruto Shippuuden 314

Naruto Shippuuden 315 (ONE2UP)

Naruto Shippuuden 315 (UPTHAI)

Naruto Shippuuden 316 (ONE2UP)

Naruto Shippuuden 316 (UPTHAI)

Naruto Shippuuden 317 (ONE2UP)

Naruto Shippuuden 317 (UPTHAI)

ตอนที่ 318
ดูบนเว็บ 318


ตอนที่ 319 / สำรองตอนที่ 319 /สำรองตอนที่ 319 / สำรองตอนที่ 319 / สำรองตอนที่ 319 / สำรองตอนที่ 319 / ดูออนไลน์ 319

ดาวน์โหลด 320 (ดาวน์โหลดลิ้งค์ไหนก็ได้นะครับ เหมือนกันหมด)
http://dl-10.one2up.com/onetwo/content/2013/7/4/b846306975dff430ddd4823ba01df9a9.rar
http://www.sendspace.com/file/tnyq2e
http://www.upload-thai.com/download.php?id=35ccd7167ab4d62bce25ed70328d94cc
http://www.putlocker.com/file/F3DC2154E88E7A00

ดูออนไลน์ 320

Comments