Mala škola penjanja izvještaj o aktivnostima

GRAD KARLOVAC

NATJEČAJ ZA PROMOCIJU I ORGANIZACIJU REKREATIVNOG SPORTA ZA MLADE U 2010.G.

IZVJEŠTAJ O AKTIVNOSTIMA

15.12.2010. SRIJEDA 17.00 – 20.00

PENJAČKI TRENING – trening vodio Stjepan Glad iz Sportsko penjačkog kluba Ogulin

Prisutni : Damir Basara, Žarko Baždar, Vesna Štraus, Sara Štraus, Igor Manojlović, Karla Lenuzzi

 • tema treninga : pokazni trening zagrijavanja i razgibavanja za rad sa djecom koji se prvi put susreću sa penjanjem te osnovne penjačke tehnike koje se pokazuju na prvom treningu


22.12.2010. SRIJEDA 13.30

SASTANAK – sa ravnateljicom OŠ Dubovac gđom. Irmelinom Sablić. Dogovarani detalji oko realizacije projekta i podijeljena zaduženja. Sastanku prisustvovali : Damir Basara, Vesna Štraus, Irmelina Sablić, Alenka Belčić


22.12.2010. SRIJEDA 17.00 – 20.00

PENJAČKI TRENING – trening vodio Stjepan Glad iz Sportsko penjačkog kluba Ogulin

Prisutni : Damir Basara, Žarko Baždar, Sara Štraus, Karla Lenuzzi, Igor Manojlović

 • tema treninga : zagrijavanje i razgibavanje te osnovni penjački gibovi


28.12.2010. UTORAK – 18.00

SASTANAK – radni sastanak suradnika na projektu oko razvijanja ideje provedbe projekta, podjele zadataka te pisanje potrebne dokumentacije za provedbu. Sastanku prisustvovali : Damir Basara, Vesna Štraus, Sara Štraus, Vitomir Murganić, Karla Lenuzzi, Igor Manojlović.


03.01.2011. PONEDELJAK – 09.00

SASTANAK – radni sastanak oko razrade i pisanja plana rada za provedbu projekta. Sastanku prisustvovali : Damir Basara, Vesna Štraus, Karla Lenuzzi.

12.01.2011. SRIJEDA 17.00 – 20.00

PENJAČKI TRENING – trening vodio Stjepan Glad iz Sportsko penjačkog kluba Ogulin

Prisutni : Damir Basara, Žarko Baždar, Sara Štraus, Karla Lenuzzi, Igor Manojlović, Maja Srdarev,

tema treninga : zagrijavanje i razgibavanje, penjanje i penjačke igre.


01.02.2011. UTORAK 15.00-16.30

1. SAT MALE ŠKOLE PENJANJA – GRUPA I

Obrađene teme :

  • Upoznavanje, Upoznavanje s prostorom, Osnove sportskog penjanja, Upoznavanje sa penjačkom opremom, Planinarski čvorovi, Zagrijavanje i razgibavanje, Upoznavanje s penjalištem, Osnovni penjački pokreti

Prisutni instruktori : Damir Basara, Igor Manojlović, Vitomir Murganić, Sara Štraus

Prisutni polaznici : Horvatić Karlo, Tonković Damjan, Belčić Bruno, Anić Dora, Galović Domagoj, Hegedić Marko, Latković Ivan, Metulj Anamaria, Stamenković Viktor, Vučić Andrija, Vuković Lucija, Žaja Filip


01.02.2011. UTORAK 16.30-18.00

1. SAT MALE ŠKOLE PENJANJA – GRUPA II

Obrađene teme :

  • Upoznavanje, Upoznavanje s prostorom, Osnove sportskog penjanja, Upoznavanje sa penjačkom opremom, Planinarski čvorovi, Zagrijavanje i razgibavanje, Upoznavanje s penjalištem, Osnovni penjački pokreti

Prisutni instruktori : Damir Basara, Igor Manojlović, Vitomir Murganić, Sara Štraus, Maja Srdarev, Vesna Štraus

Prisutni polaznici : Bočkaj Marija, Ljepović Tamara, Brletić Gregor, Kušan Lorena, Novačić Ivan, Novosel Matilda, Rudar Juraj, Vuković Marija, Vuković Marko


03.02.2011. ČETVRTAK 09.00-10.30

1. SAT MALE ŠKOLE PENJANJA – GRUPA V

Obrađene teme :

  • Upoznavanje, Upoznavanje s prostorom, Osnove sportskog penjanja, Upoznavanje sa penjačkom opremom, Planinarski čvorovi, Zagrijavanje i razgibavanje, Upoznavanje s penjalištem, Osnovni penjački pokreti

Prisutni instruktori : Damir Basara, Igor Manojlović, Vitomir Murganić, Maja Srdarev

Prisutni polaznici : Čorak Lovro, Delić Bruna, Horvatić Martina, Markuš Ana, Markuš Nives, Pavlačić Valentino, Volović Iva, Rukavina Martina, Tuškan Teo, Paver Niko, Štokić Dominik, Lamešić Sara


03.02.2011. ČETVRTAK 15.00-16.30

1. SAT MALE ŠKOLE PENJANJA – GRUPA III

Obrađene teme :

  • Upoznavanje, Upoznavanje s prostorom, Osnove sportskog penjanja, Upoznavanje sa penjačkom opremom, Planinarski čvorovi, Zagrijavanje i razgibavanje, Upoznavanje s penjalištem, Osnovni penjački pokreti

Prisutni instruktori : Damir Basara, Igor Manojlović, Vitomir Murganić

Prisutni polaznici : Gašparović Ronaldo, Mlinac Toni, Povrženić Iva, Svilić Leon, Špoljarić Ivan, Zaborski Lucija, Bajac Ivan, Furač Antonio, Katalinić Leopold, Mihalić Leo, Cerovac Paola


03.02.2011. ČETVRTAK 16.30-18.00

1. SAT MALE ŠKOLE PENJANJA – GRUPA IV

Obrađene teme :

  • Upoznavanje, Upoznavanje s prostorom, Osnove sportskog penjanja, Upoznavanje sa penjačkom opremom, Planinarski čvorovi, Zagrijavanje i razgibavanje, Upoznavanje s penjalištem, Osnovni penjački pokreti

Prisutni instruktori : Damir Basara, Igor Manojlović, Vitomir Murganić

Prisutni polaznici : Ban Dario, Belobaba Goran, Japec Katarina, Konta Nina, Lajić Iva, Strahija Meteja, Trbojević Sven, Cvitković Petra, Tin Trbojević, Cvitak Valentina, Musli Miranda, Svetec Ana


08.02.2011. UTORAK 09.00-10.30

2. SAT MALE ŠKOLE PENJANJA – GRUPA I

Obrađene teme :

  • Sigurnost prilikom penjanja, komunikacija u stijeni, Korištenje penjačke opreme, Planinarski čvorovi, Zagrijavanje i razgibavanje, Osnovni penjački pokreti, Penjanje

Prisutni instruktori : Damir Basara, Igor Manojlović, Karla Lenuzzi

Prisutni polaznici : Horvatić Karlo, Tonković Damjan, Belčić Bruno, Galović Domagoj, Hegedić Marko, Latković Ivan, Metulj Anamaria, Stamenković Viktor, Vučić Andrija, Vuković Lucija, Žaja Filip


08.02.2011. UTORAK 10.30-12.00

2. SAT MALE ŠKOLE PENJANJA – GRUPA II

Obrađene teme :

  • Sigurnost prilikom penjanja, komunikacija u stijeni, Korištenje penjačke opreme, Planinarski čvorovi, Zagrijavanje i razgibavanje, Osnovni penjački pokreti, Penjanje

Prisutni instruktori : Damir Basara, Igor Manojlović, Karla Lenuzzi

Prisutni polaznici : Bočkaj Marija, Lauš Katarina, Lauš Nikolina, Ljepović Tamara, Brletić Gregor, Kušan Lorena, Maradin Ivana, Novačić Ivan, Novosel Matilda, Rudar Juraj, Vuković Marko


10.02.2011. ČETVRTAK 09.00-10.30

2. SAT MALE ŠKOLE PENJANJA – GRUPA III

Obrađene teme :

  • Sigurnost prilikom penjanja, komunikacija u stijeni, Korištenje penjačke opreme, Planinarski čvorovi, Zagrijavanje i razgibavanje, Osnovni penjački pokreti, Penjanje

Prisutni instruktori : Damir Basara, Igor Manojlović, Karla Lenuzzi, Maja Srdarev

Prisutni polaznici : Gašparović Ronaldo, Kozlina Lucia, Mlinac Toni, Mokolle Ozana, Svilić Leon, Špoljarić Ivan, Zaborski Lucija, Bajac Ivan, Furač Antonio, Katalinić Leopold, Mihalić Leo, Cerovac Paola, Čavlović Dominik


10.02.2011. ČETVRTAK 10.30-12.00

2. SAT MALE ŠKOLE PENJANJA – GRUPA IV

Obrađene teme :

  • Sigurnost prilikom penjanja, komunikacija u stijeni, Korištenje penjačke opreme, Planinarski čvorovi, Zagrijavanje i razgibavanje, Osnovni penjački pokreti, Penjanje

Prisutni instruktori : Damir Basara, Igor Manojlović, Karla Lenuzzi, Maja Srdarev

Prisutni polaznici : Japec Katarina, Konta Nina, Strahija Meteja, Cvitak Valentina, Ćetojević Filip


10.02.2011. ČETVRTAK 15.00-16.30

2. SAT MALE ŠKOLE PENJANJA – GRUPA V

Obrađene teme :

  • Sigurnost prilikom penjanja, komunikacija u stijeni, Korištenje penjačke opreme, Planinarski čvorovi, Zagrijavanje i razgibavanje, Osnovni penjački pokreti, Penjanje

Prisutni instruktori : Damir Basara, Igor Manojlović, Karla Lenuzzi

Prisutni polaznici : Čorak Lovro, Delić Bruna, Horvatić Martina, Markuš Ana, Pavlačić Valentino, Radočaj Dino, Volović Iva, Rukavina Martina, Tuškan Teo, Paver Niko, Lamešić Sara, Kocanjer Lucija, Sablić Lana


15.02.2011. UTORAK 15.00-16.30

3. SAT MALE ŠKOLE PENJANJA – GRUPA I

Obrađene teme :

  • Korištenje penjačke opreme, Planinarski čvorovi, Zagrijavanje i razgibavanje, Osnovni penjački pokreti, Penjanje

Prisutni instruktori : Damir Basara, Igor Manojlović, Sara Štraus, Maja Srdarev

Prisutni polaznici : Horvatić Karlo, Belčić Bruno, Radovanić Bruno, Anić Dora, Galović Domagoj, Hegedić Marko, Latković Ivan, Stamenković Viktor, Vuković Lucija, Žaja Filip


15.02.2011. UTORAK 16.30-18.00

3. SAT MALE ŠKOLE PENJANJA – GRUPA II

Obrađene teme :

  • Korištenje penjačke opreme, Planinarski čvorovi, Zagrijavanje i razgibavanje, Osnovni penjački pokreti, Penjanje

Prisutni instruktori : Damir Basara, Igor Manojlović, Sara Štraus, Maja Srdarev, Vesna Štraus

Prisutni polaznici : Bočkaj Marija, Lauš Katarina, Lauš Nikolina, Brletić Gregor, Kušan Lorena, Novačić Ivan, Novosel Matilda, Rudar Juraj, Vuković Marko


17.02.2011. ČETVRTAK 09.00-10.30

3. SAT MALE ŠKOLE PENJANJA – GRUPA V

Obrađene teme :

  • Korištenje penjačke opreme, Planinarski čvorovi, Zagrijavanje i razgibavanje, Osnovni penjački pokreti, Penjanje

Prisutni instruktori : Damir Basara, Igor Manojlović, Dino Šipka

Prisutni polaznici : Delić Bruna, Horvatić Martina, Pavlačić Valentino, Sablić Lana


17.02.2011. ČETVRTAK 15.00-16.30

3. SAT MALE ŠKOLE PENJANJA – GRUPA III

Obrađene teme :

  • Korištenje penjačke opreme, Planinarski čvorovi, Zagrijavanje i razgibavanje, Osnovni penjački pokreti, Penjanje

Prisutni instruktori : Damir Basara, Igor Manojlović, Maja Srdarev, Karla Lenuzzi, Vesna Štraus

Prisutni polaznici : Gašparović Ronaldo, Katić Valentino, Mlinac Toni, Mokolle Ozana, Povrženić Iva, Svilić Leon, Špoljarić Ivan, Zaborski Lucija, Bajac Ivan, Furač Antonio, Grubešić Ivan, Katalinić Leopold, Mihalić Leo, Cerovac Paola, Čavlović Dominik


17.02.2011. ČETVRTAK 16.30-18.00

3. SAT MALE ŠKOLE PENJANJA – GRUPA IV

Obrađene teme :

  • Korištenje penjačke opreme, Planinarski čvorovi, Zagrijavanje i razgibavanje, Osnovni penjački pokreti, Penjanje

Prisutni instruktori : Damir Basara, Igor Manojlović, Maja Srdarev, Karla Lenuzzi, Vesna Štraus

Prisutni polaznici : Ban Dario, Belobaba Goran, Japec Katarina, Konta Nina, Lajić Iva, Strahija Meteja, Tufeković Luka, Cvitković Petra, Ćetojević Filip, Svetec Ana


22.02.2011. UTORAK 09.00-10.00

4. SAT MALE ŠKOLE PENJANJA – GRUPA I

Obrađene teme :

  • Korištenje penjačke opreme, Planinarski čvorovi, Zagrijavanje i razgibavanje, Osnovni penjački pokreti, Penjanje, Što i kako nakon Male škole penjanja

Prisutni instruktori : Damir Basara, Igor Manojlović, Karla Lenuzzi

Prisutni polaznici : Horvatić Karlo, Belčić Bruno, Anić Dora, Galović Domagoj, Hegedić Marko, Latković Ivan, Stamenković Viktor, Vučić Andrija, Vuković Lucija, Žaja Filip


22.02.2011. UTORAK 10.30-12.00

4. SAT MALE ŠKOLE PENJANJA – GRUPA II

Obrađene teme :

  • Korištenje penjačke opreme, Planinarski čvorovi, Zagrijavanje i razgibavanje, Osnovni penjački pokreti, Penjanje, Što i kako nakon Male škole penjanja

Prisutni instruktori : Damir Basara, Igor Manojlović, Karla Lenuzzi

Prisutni polaznici : Kušan Lorena, Novačić Ivan, Novosel Matilda, Rudar Juraj, Vuković Marko


24.02.2011. ČETVRTAK 09.00-10.30

4. SAT MALE ŠKOLE PENJANJA – GRUPA III

Obrađene teme :

  • Korištenje penjačke opreme, Planinarski čvorovi, Zagrijavanje i razgibavanje, Osnovni penjački pokreti, Penjanje, Što i kako nakon Male škole penjanja

Prisutni instruktori : Damir Basara, Igor Manojlović, Karla Lenuzzi

Prisutni polaznici : Gašparović Ronaldo, Mlinac Toni, Svilić Leon, Bajac Ivan, Furač Antonio, Mihalić Leo, Cerovac Paola, Čavlović Dominik


24.02.2011. ČETVRTAK 10.30-12.00

4. SAT MALE ŠKOLE PENJANJA – GRUPA IV

Obrađene teme :

  • Korištenje penjačke opreme, Planinarski čvorovi, Zagrijavanje i razgibavanje, Osnovni penjački pokreti, Penjanje, Što i kako nakon Male škole penjanja

Prisutni instruktori : Damir Basara, Igor Manojlović, Karla Lenuzzi

Prisutni polaznici : Japec Katarina, Strahija Meteja, Ćetojević Filip, Svetec Ana


24.02.2011. ČETVRTAK 10.30-12.00

4. SAT MALE ŠKOLE PENJANJA – GRUPA V

Obrađene teme :

  • Korištenje penjačke opreme, Planinarski čvorovi, Zagrijavanje i razgibavanje, Osnovni penjački pokreti, Penjanje, Što i kako nakon Male škole penjanja

Prisutni instruktori : Damir Basara, Igor Manojlović, Vesna Štraus

Prisutni polaznici : Čorak Lovro, Delić Bruna, Horvatić Martina, Pavlačić Valentino, Sablić Lana


07.03.2011. PONEDJELJAK 13.00

Osnovna škola Dubovac – Karlovac – Svečana podjela diploma polaznicima Male škole pnjanja i dogovor oko nastavka treninga za zainteresirane učenike.Comments