ภาษาไทย (ข้อแนะนำเพื่อการศึกษาว่าด้วยการเพิ่มขนาดอวัยวะเพศชายด้วยวิธีธรรมชาติ)

       การเพิ่มขนาดอวัยวะเพศชาย (องคชาต) ด้วยวิธีธรรมชาติจัดเป็นการเพิ่มขนาดกล้ามเนื้อรูปแบบหนึ่งซึ่งช่วยให้อวัยวะเพศชายมีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างช้า ๆ เช่นเดียวกับการเพาะกาย (เล่นกล้าม) เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นวิทยาทาน และช่วยป้องกันไม่ให้ผู้อ่านตกเป็นเหยื่อของการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาและอุปกรณ์ที่อ้างว่าช่วยเพิ่มขนาดอวัยวะเพศชายได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในหลายกรณี ไม่ได้ผล เสียเงินโดยใช่เหตุ และเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ข้อมูลที่จัดไว้ในเว็บนี้ ประกอบด้วยข้อแนะนำในการบริหารกล้ามเนื้ออวัยวะเพศให้มีขนาดใหญ่ขึ้นด้วยวิธีการที่ปลอดภัยและเป็นธรรมชาติ โดยมีข้อมูลผลการดำเนินการจริงจากอาสาสมัครนิรนามแสดงในรูปตารางและกราฟ ซึ่งผู้อ่านจะพบว่า การเพิ่มขนาดอวัยวะเพศชายนั้น เกิดขึ้นได้จริง แต่จะเป็นไปอย่างช้า ๆ เมื่อมีการดำเนินการตามโปรแกรมแบบธรรมชาติอย่างมีวินัยและอดทนอย่างมากเท่านั้น

        โปรแกรมการเพิ่มขนาดอวัยวะเพศชายด้วยวิธีธรรมชาติเป็นวิธีการที่มีขั้นตอนอย่างมีระบบ อธิบายได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ เกี่ยวข้องกับกระบวนการเพิ่มการไหลเวียนโลหิตที่ไปหล่อเลี้ยงอวัยวะเพศ และการเพิ่มจำนวนเซลล์กล้ามเนื้อใหม่ภายในแท่งอวัยวะเพศ กระบวนการดังกล่าวมีลักษณะคล้ายการเพาะกาย ประกอบด้วยขั้นตอนย่อยได้แก่ การดึงยืดกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นเพื่อกระตุ้นให้มีการสร้างเซลล์ใหม่ ๆ  และการอัดฉีดกระแสโลหิตตามแนวแท่งอวัยวะเพศจากโคนสู่ปลาย แต่ลละขั้นตอนดังกล่าว (รายละเอียดด้านล่าง) สามารถดำเนินการได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องใช้ยาหรืออุปกรณ์เพิ่มเติมใด ๆ นอกจากมือของผู้ฝึกปฏิบัติและของใช้ในชีวิตประจำวันเช่น น้ำมันมะกอก ครีมอาบน้ำ (สบู่เหลว) ถุงเท้า เชือกป่าน ขวดน้ำ ฯลฯ  ก่อนดำเนินการตามโปรแกรมนี้ ผู้ฝึกปฏิบัติควรโกนขนบริเวณรอบโคนและบนแท่งอวัยวะเพศออกให้เกลี้ยงเกลาเพื่อป้องกันไม่ให้เส้นขนถูกดึงรั้งจนเกิดความเจ็บปวดได้
 
 ดึงยืดกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น

 1. ล้างทำความสะอาดมือและอวัยวะเพศแล้วเช็ดด้วยผ้าขนหนูแห้ง เลิกหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศขึ้นจนสุด แล้วทาด้วย
  แป้งโรยตัว ผิวของมือและปลายอวัยวะเพศ ในขณะนี้จะมีสภาพที่เหมาะสมในการดึงยืดโดยไม่ลื่นหลุดได้ง่าย เช่นเดียวกัน
  กับที่นักยิมนาสติกทาแป้งที่มือก่อนโหนบาร์หรือห่วง

 2. กำส่วนหัวของปลายอวัยวะเพศที่อยู่ในสภาพอ่อนตัวถึงกึ่งแข็งตัวให้มั่นคง (อย่าบีบแรงจนรู้สึกเจ็บ)

 3. ค่อย ๆ ดึงยืดอวัยวะเพศออกไปในทิศทางตั้งฉากกับลำตัว ให้ยืดออกไปไกลที่สุดเท่าที่จะยังไม่รู้สึก
  เจ็บ ยืดคงไว้ 15-30 วินาที จากนั้นควงมือที่ยังคงดึงยืดส่วนปลายอยู่นั้นเป็นวงกลมหลาย ๆ รอบ
  เพื่อกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตเข้าสู่แท่งอวัยวะเพศ

 4. ทำซ้ำข้อ 2 ถึง 3 หลาย ๆ รอบ โดยเปลี่ยนทิศทางการดึงยืดไปทางซ้าย ขวา บน ล่าง เพื่อดึงยืด
  ในทิศทางต่าง ๆ เท่า ๆ กัน

 5. ฝึกการดึงยืดกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นวันละหลาย ๆ ครั้งเช่น หลังการปัสสาวะ ก่อนการอาบน้ำ ก่อนนอน
  และในหลาย ๆ โอกาสที่สามารถเข้าถึงอวัยวะเพศได้ (ในที่ลับ)

 6. สำหรับผู้ที่ดำเนินการฝึกมาระยะหนึ่งจนอวัยวะเพศมีความยาวมากขึ้นระดับหนึ่งแล้วสามารถเพิ่มขั้นตอน
  พิเศษเช่นการจับที่ส่วนหัวของอวัยวะเพศแล้วกระตุกหรือกระชากไปตามทิศทางต่าง ๆ จะช่วยเร่งการยืดตัว
  ได้เพิ่มขึ้นอีก (ผู้ที่ฝึกจนชำนาญจะสามารถพัฒนาเทคนิคปลีกย่อยเพิ่มเติมที่เหมาะกับตนเองได้ในภายหลัง)

รีดนมวัว

 1. เริ่มต้นด้วยอวัยวะเพศในสภาพอ่อนตัว ละเลงน้ำมันมะกอกที่อวัยวะเพศและมือทั้งสองข้างเพื่อการหล่อลื่น น้ำมันมะกอกบำรุงผิว (ผสมน้ำหอม) เหมือนในภาพข้างล่างสามารถซื้อหาได้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วไปในราคาถูกมาก ขวดขนาด 50 มิลลิลิตรราคาประมาณ 20 บาทเท่านั้น นอกจากน้ำมันมะกอกแล้ว ครีมอาบน้ำทั่วไปก็นำมาใช้หล่อลื่นได้เช่นกัน


 2. ใช้นิ้วชี้และนิ้วโป้งกำที่โคนอวัยวะเพศ (ทำนิ้วคล้ายสัญลักษณ์ โอเค) ให้แน่น

 3. ค่อย ๆ ออกแรงยืดเพื่อรูดนิ้วที่กำอยู่จากส่วนโคนไปทางปลายอวัยวะเพศจนนิ้วที่กำอยู่เลื่อนไปหยุดที่ส่วนหัวค้างไว้อย่างนั้นสัก 1-2 วินาที แล้วกลับมาเริ่มต้นใหม่ซ้ำไปเรื่อย ๆ ด้วยมืออีกข้างหนึ่ง

 4. ใช้มือทั้งสองข้างสลับกันดำเนินการตามข้อ 2-3 ในระหว่างนี้หากอวัยวะเพศเกิดการแข็งตัวมากเกินไป ให้หยุดพัก นับเลข ท่องสูตรคูณ คำนวณทางคณิตศาตร์ยาก ๆ ในใจ หรือเบนความสนใจไปคิดเรื่องอื่นสักพัก จนอวัยวะเพศกลับมาอยู่ในสภาพอ่อนตัวหรือกึ่งแข็งตัวอีกครั้งจึงเริ่มฝึกต่อไป จนกว่าจะรู้สึกเมื่อยหรือล้าที่นิ้วและมือทั้งสองข้าง

 5. หลังจากพักแขนแล้ว ละเลงครีมอาบน้ำ (สบู่เหลว) ให้ทั่วมือและแท่งอวัยวะเพศ ฟอกให้เกิดฟองแล้วดำเนินการตามข้อ 2-3 อีกรอบ ขั้นตอนนี้อาจคิดเป็นการอุ่นเครื่องผ่อนคลายก่อนสิ้นสุดการฝึกประจำวัน และเป็นการล้างน้ำมันมะกอกออกไป เมื่ออุ่นเครื่องผ่อนคลายโดยใช้ฟองสบู่เหลวเป็นสารหล่อลื่นพอสมควรแล้วจึงล้างมือและอวัยวะเพศด้วยน้ำสะอาดเป็นขั้นตอนสุดท้าย
 
        การฝึกตามโปรแกรมนี้ ควรกระทำเป็นประจำทุกวัน การติดตามผลการฝึกทำได้โดยการวัดความยาวของอวัยวะเพศในขณะแข็งตัวเต็มที่ ด้วยเทปวัดของช่างตัดเสื้อ ตามความยาวและความโค้งด้านบนของอวัยวะเพศ (มองเห็นเมื่อก้มหน้าดู) จากกระดูกหัวหน่าวไปจนถึงส่วนปลายสุด  อาสาสมัครนิรนาม อายุ 38 ปี คนหนึ่งได้ทดลองฝึกเพิ่มขนาดอวัยวะเพศตามโปรแกรมที่แนะนำข้างต้นอย่างอดทนเป็นประจำ (แทบ) ทุกวัน นับตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม 2552 โดยทำการวัดความยาวเริ่มต้นได้ที่ 5.4 นิ้ว จากนั้นวัดและบันทึกผลเป็นระยะตามเวลาที่ผ่านไป ผลการดำเนินการเป็นไปตามตารางและกราฟข้างล่าง จากข้อมูลการทดลองฝึกจริงดังกล่าวจะพบว่า อวัยวะเพศมีความยาวเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ โดยใช้เวลานาน (ยาวเพิ่มขึ้น 2.4 นิ้วในช่วงการฝึก 14 เดือน) ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ฝึกปฏิบัติจะต้องอดทนฝึกเป็นประจำสม่ำเสมอ จากกราฟจะเห็นได้ว่าหลังจากการฝึกได้ 1 ปี การเพิ่มความยาวขององคชาตเริ่มเข้าสู่ภาวะอิ่มตัว การเพิ่มความยาวขององคชาตขึ้นไปอีกจึงจำเป็นต้องออกแรงดึงยืดองคชาตมากขึ้นด้วยระยะเวลาที่นานขึ้น นับตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2553 อาสาสมัครนิรนามรายเดิมได้เพิ่มเติมการฝึกโดยแขวนตุ้มน้ำหนักที่องคชาตนอกเหนือจากการฝึกตามปกติ (ดึงยืดองคชาตและรีดนมวัวด้วยมือเปล่า) กระบวนการที่เพิ่มเติมขึ้นมาได้ประยุกต์ใช้ถุงเท้าและเชือกป่านแทนนิ้วมือในการจับยึดส่วนหัวขององคชาต และใช้ขวดน้ำหรือตุ้มน้ำหนักทั่ว ๆ ไป แทนการออกแรงดึงด้วยแขน ซึ่งรายละเอียดในส่วนนี้จะได้กล่าวในรายละเอียดในภายหลัง
        เพื่อแสดงให้ผู้อ่านเห็นความเป็นไปได้ของการเพิ่มขนาดอวัยวะเพศด้วยวิธีการง่าย ๆ โดยไม่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์พิเศษที่มีราคาแพงและอาจเป็นอันตรายได้ การวัดและบันทึกผลการฝึกของอาสาสมัครนิรนามรายนี้จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่้เรื่อย ๆ โปรดติดตามได้ในโอกาสต่อไป

 

ข้อมูลในตารางและกราฟข้างบนเป็นข้อมูลล่าสุดจนถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2553

สำหรับผู้อ่านที่ต้องการทราบเกี่ยวกับขนาดอวัยวะเพศชายเพิ่มเติมสามารถหาข้อมูลได้จาก http://th.wikipedia.org/wiki/ขนาดองคชาตมนุษย์