Sveiki,

Šio tinklapio tikslas - pateikti duomenis apie seniūniją, jos gyventojus, jų ūkinę veiklą ir etnografiją. Be abejo, žmonės yra pagrindiniai istorijos kūrėjai ir aprašytojai, todėl didelis dėmesys bus skiriamas genealogijai. Pagrindinis stimulas domėtis šia seniūnija yra tai, kad visi mano tėvelio protėviai per 300 metų susiję su būtent šia seniūnija kaip karališkieji (vėliau - valstybiniai) valstiečiai.
Pagrindiniai šaltiniai tokiai medžiagai rinkti ir kaupti yra bažnytinės metrikų knygos, seniūnijų inventoriai, liustracijos, ūkiniai ginčai.
Daug medžiagos galima rasti jau egzituojančiuose tinklapiuose, dar gyvų senųjų laikų liudininkų pasakojimuose. Daug informacijos galima rasti tiek carinių, tiek sovietinių trėmimų dokumentuose, tremtinių sąrašuose.
Labai informatyvus tiek vietovių, tiek asmenų atžvilgiu yra Pasaulio anykštėnų bendrijos tinklalapis [www.anykstenai.lt]. Kupiškėniškoje seniūnijos dalyje analogiško tinklalapio nėra, tačiau iniciatyvūs kupiškėnai vilniečiai ir ypač kuosėniškiai turi savo internetinius dienoraščius.
Nemaža skaitytojus dominančios informacijos galima rasti Anykščių ir Kupiškio bibliotekų kraštotyros skyriuose.
Šiuo metu yra kuriamas tinklapis - knyga apie Šimonių girią, kuriama bus pateikiama informacija apie aplinkinius kaimus, kurių dauguma priklausė Pienionių seniūnijai.
Besidomintiems savo protėviais planuojama kurti seniausiai žinomų seniūnijos šeimų palikuonių sub- tinklapius. Pastarieji, be abejo, bus rengiami pagal rengėjo prioritetus.
Dėl "hostingo" ribojimų į tinklapį bus sudėtinga talpinti fotografuotinę medžiagą. Tai bus daroma tik esant ypatingam interesui. Jei medžiaga bus talpinama kituose tinklapiuose, bus duodamos nuorodos. Bet kokia šiame tinklalapyje pateikta informacija yra niekaip neįpareigojanti, neformali ir neturinti juridinių galių.
Su malonumu elektroniniu paštu [ ged.grina@gmail.com ] priimsiu bet kokias pastabas, pastebėjimus ar informaciją.  Atkreipiu lankytojų dėmesį, kad Lietuvos Valstybes Istorijos Archyve yra uždrausta fotografuoti. Kviečiu archyvo lankytojus ne tik ieškoti sau aktualių metrikų, bet daryti išrašus iš eilės ir dalintis internete.

Nauja:

Viešintų mirties metrikai 1937-1948, sąrašas įdėta 2014 09 27

Šimonių filijos 1865-1868 metų krikšto metrikų abėcėlinė rodyklė įdėta 2014 01 15

Viešintų parapijos 1895-1908 metų mirties metrikai įdėta 2013 10 06
T. Užos knygos "Iš širdies viešintiškiai", 2010 Abėcėlinė pavardžių rodyklė įdėta 2013 04 22
Papildytas Ukmergės dekanato 1852-1864 metų bylų sąrašas įrašai įdėti 2012 07 08
Viešintų parapijos 1828-1833 metų mirties metrikų
išrašai įdėta 2012 06 19
Viešintų parapijos 1819-1828 metų mirties metrikai įdėta 2011 12 17
Atnaujintas Kupiškio parapijos bažnytinių knygų sąrašas įdėta 2011 12 17
Santuokos Svėdasų bažnyčioje (XVIII a. rinktinis sąrašas) įdėta 2011 10 10
2013 metais planuojamas Šlapelių palikuonių suvažiavimas/ žr Rėkučių Šlapeliai 2011 10 09
Naujonių, Liepdegėnų kaimai įdėta 2011 09 25
Liudiškių kaimas, Grubų užusienis / Anykščių parapijos įdėta 2011 09 25
Šimonių filijos mirties metrikų išrašai
(1828, 1829, 1832) įdėta 2011 09 24
Svėdasų parapijos santuokų sąrašas
(1871,1872, 1874, 1875) įdėta 2011 09 24
Migonių kaimas  /Anykščių parapijos atnaujinta 2011 09 24 /2011 10 09
Kieydeniai Migonyse
Kalvelių kaimas / Anykščių parapijos
Šimonys
Kupiškio parapijos santuokų rinktiniai išrašai XVIII a.
Dapšių kaimas
Žydai Pirmojo pasaulinio metu Viešintų apylinkėse
Viešintų mirties metrikų sąrašai