Home

Welkom bij De Pelikaan. Wij wonen in Inner West Melbourne en leren onze kinderen Nederlands.

Er zijn drie groepen:
  • Lessen: voor schoolgaande kinderen die al kunnen lezen en schrijven in het Engels: wekelijkse lessen, geleid door gekwalificeerde docent
  • Taalgroep: (5-6 jaar oud, 4YO kinder en prep): zes keer per half jaar met methode om woondenschat te vergroten, geleid door ouders
  • Speelgroep: (1-4 jaar oud): drie keer per kwartaal, geleid door ouders

Lessen gaan alleen door als er 6 of meer deelnemers per groep zijn.