Inigo

Ignatius van Loyola : het leven van een pelgrim


In het adellijke milieu van Loyola, een slot in Spaans Baskenland, wordt in 1491 Iñigo geboren, een nakomertje in een gezin dat elf kinderen telt en twee bastaarden. Kort na zijn geboorte sterft zijn moeder. Hij wordt tot zijn zevende jaar ondergebracht in het gezin van Maria de Garin, de vrouw van de plaatselijke smid. Als Iñigo terugkeert in het slot, zal zijn schoonzus zorg voor hem dragen. Op veertienjarige leeftijd verliest hij zijn vader. Iñigo wordt dan secretaris bij de minister van financiën van de Spaanse koning. Hij is 25 als hij lid wordt van de persoonlijke lijfwacht van de onderkoning van Navarra.

Overmacht - overmoed

Iñigo groeit op in een wereld van spelen, vrouwen en gewapende duels. Hij is behendig in het gebruik van wapens. De Loyola's genieten echter geen goede reputatie: evenals zijn broers komt ook Iñigo meermaals in aanraking met de justitie. Hij leeft in een wereld van heldendaden, ridderromans en stoere trots, tot op de dag dat hij zwaar gewond wordt bij de verdediging van het fort Pamplona. Een zinloze verdediging, omdat de overmacht te groot was. Iñigo wilde niet wijken, maar nu is het een invalide soldaat die terugkeert in Loyola. Artsen doen hun uiterste best om het verbrijzelde kniegewricht te herstellen. Als het levensgevaar is geweken, volgt een tweede operatie aan zijn been omdat het weer net zo mooi moest worden als tevoren. De patiënt toont zich niet gauw tevreden.

Literatuur

Maandenlang is Iñigo aan het bed gekluisterd. Nog is hij verslingerd aan zijn hoofse carrière, maar geleidelijk gaat zich een cruciale verandering in zijn leven afspelen. Zijn schoonzus geeft hem literatuur waar hij tot dan toe weinig affiniteit mee had: een bloemlezing van de levens van heiligen en een 'Leven van Jezus'. In de gevoelsmatige reacties op de literatuur begint hij verschillende stemmingen waar te nemen. Nu eens voelt hij zich prima, dan weer somber. Hij probeert te achterhalen wat hem een goed gevoel gaf, en wat niet. Bij die intuïtie begint het onderscheiden van die 'gevoelsbewegingen' in hem. Zo ontdekt Iñigo dat gevoelens meer zeggen dan op het eerste gezicht lijkt. Hij ontdekt dat gevoelens iets kunnen zeggen over God. De lezing en de verwerking van wat deze literatuur bij hem losmaakt, wordt de aanleiding om zijn leven radicaal te veranderen. Hij breekt voorgoed met zijn milieu en zijn familie, verlaat het ouderlijk slot en wil alleen nog 'soldaat van Christus' zijn.

Strijd

Als pelgrim gaat hij op zoek naar wat God met zijn leven wil doen. Een grillige reis volgt, zowel fysiek als geestelijk. Hij trekt naar de benedictijnenabdij van Montserrat en verblijft ruim een jaar in het naburige Manresa om een goede vorm te vinden voor zijn nieuwe leven. Hij voert een heftige innerlijke strijd. Hij wordt heen en weer geslingerd tussen gegrepenheid door God en scrupuleuze wanhoop aan zichzelf. Zijn gevecht wordt de grondslag voor de spiritualiteit die hemzelf en velen na hem innerlijke vrijheid zal geven.


'Geestelijke Oefeningen'

In de jaren die volgen blijft hij trouw aan de intuïtie om te blijven zoeken naar de kracht van zijn leven; het brengt hem op een lange pelgrimsweg. Hij blijft zijn bevindingen opschrijven - en dan komt de dag, waarop hij merkt dat hij anderen een dienst kan bewijzen door hen op een overeenkomstige wijze wegwijs te maken in de dingen van de menselijke ziel. De verandering die dit in zijn leven brengt, geeft hij ook gestalte in zijn naamsverandering naar het Latijn. Iñigo wordt Ignatius.

Nadat zijn levenswijze geheel veranderd heeft, wil Ignatius ook andere mensen uitnodigen om dezelfde bevrijdende ervaring door te maken. Hij tekent hiervan de verschillende stappen zorgvuldig op in het boekje van de 'Geestelijke Oefeningen'. Je met heel je levenskracht door God laten grijpen, je innerlijke vrijheid loswerken uit al wat haar beklemt en je diepste geluk vinden in het 'waar maken' van je eigen bestaan. Op eigen grond leven. Daar alleen komt het op aan. Het is een avontuur. Het loont de moeite het te wagen. Ook vandaag nog.

De Loyolatocht

In het verlengde van Ignatius' ervaring, dat zoeken naar God je bij de kracht van je leven brengt, wordt de Loyolatocht georganiseerd. Het begint met vragen als: 'hoe sta ik in het leven?', 'waarvoor doe ik het allemaal?', 'waarvoor leef ik eigenlijk?', 'wat is de kracht van mijn leven?'... Gaandeweg word je opmerkzamer, aandachtiger en gevoeliger voor de stem die spreekt in wat je meemaakt. Dit kan ook jouw avontuur worden...

Meer over Ignatius vind je hier 
Comments