סיכוני קרינת רדיו ומכ''מ - השפעה מסרטנת

 מיכאל פלג, מהנדס תקשורת רדיו
עדכון אחרון - מרץ 2018

 

אתר זה מציג את הנושא עם דגש על צה''ל והתעשיה. יש כמובן קשר להשפעה מסרטנת של טלפונים סלולריים ותחנות הבסיס ("האנטנות").


 

הבעיה בצה''ל ובתעשיה

בנובמבר 2009 הצגתי מאמר על בטיחות קרינה בכנס הבין-לאומי IEEE COMCAS 2009 בתל-אביב. המאמר מדווח על מצבור חולי סרטן צעירים במתקן מטווחי אנטנות. ב-2018 השתתפתי בפרסום של  מאמר  בעיתון מדעי המגיע למסקנה שקרינת רדיו ומכ''מ אכן מסרטנת.

שני מאמרים אלה מצטרפים לפרק הקרינה הבלתי-מייננת בצה''ל בדו''ח מבקר המדינה 52א לשנת 2001 שדיווח על יותר ממאה חיילים חולי סרטן, למחקר ישראלי מ-2011 על מאפיינים מיוחדים של תחלואה בסרטן במערכת הביטחון בהקשר לקרינת רדיו ומכ''מ, לכתבה על מקרי סרטן בקרב מפתחי ומשתמשי מכ''ם אורן ירוק, לממצאים על השפעה מסרטנת של טלפון סלולרי ולמחקרים ודווחים רבים אחרים בנושא. 

כל אלה יחד מבססים היטב סיכון חמור וחריג מאוד לסרטן בקרב חיילים ועובדים צעירים החשופים לאורך זמן לקרינת רדיו ומכ''מ בעוצמות הנמצאות בשימוש צה''ל והתעשייה בישראל.

ההשפעה המסרטנת הוכחה כמעט בוודאות ויש צורך דחוף למנוע את המשך התחלואה, בטח לאחר הגדרה של ארגון הבריאות העולמי את קרינת רדיו ומכ''ם כגורם מסרטן אפשרי לבני אדם ב- 2011 ולאור מחקרים חדשים המבססים זאת עוד יותר.

לפני מספר שנים שמעתי דווחים, לא מפורטים והלא ניתנים לשימוש ולבדיקה מסודרת בגלל חששות המדווחים, ממהנדסים משתי התעשיות הביטחוניות הגדולות האחרות, על מצבורי סרטן החשודים כקשורים לקרינת רדיו ומכ''מ אצלם. אחד הדווחים אומת ב- 2013 ע''י הכתבה על 'אורן ירוק'.

צה''ל מודע זה מספר שנים למקרי הסרטן בקרב חייליו המתוארים במאמרים, בכתבות ובדו''ח מבקר המדינה ולמרות זה, לגבי קבוצות חיילים החשופים לקרינה חזקה במסגרת תפקידם המכונים "האוכלוסייה התעסוקתית", הוא אינו מיישם את חוק הקרינה הבלתי מייננת הישראלי אשר מחייבו להקטין את חשיפת החיילים ככל האפשר לפי התקנות האזרחיות (הנמוכות פי 50 מהנהוג בצה''ל והגבוהות בערך פי 10 מהתקנות בשווייץ ובמדינות נוספות) וחשוב מכך, הוא אינו מקיים את חוקי הבטיחות המחייבים נקיטת צעדי מנע בעקבות מידע כזה על סיכון חיי אדם. 

צה''ל ביצע עד סוף 2010 שיפורים מוגבלים, אולם באוגוסט 2011 הודיע דובר צהל בכתבה בה"ארץ" שצה''ל אינו מודע כלל להשפעה מסרטנת אפשרית של קרינה זו. מעבר לכך הקרינה המותרת בתקן שבשימוש צה''ל מכפילה את התחלואה בסרטן בחולדות על פי מחקר אמריקאי. חיוני ודחוף לבצע תהליך שיפור כולל ומקצועי כדי לפתור את הבעיה החמורה המוצגת במכתב זה. 

את המצב ניתן לשפר בדרכים מגוונות, צעדי שיפור מומלצים הם:

  1. הקטנת החשיפה של חיילים בצה''ל ושל עובדים בתעשייה לרמות המקובלות במגזר האזרחי והמחויבות בחוק הקרינה הבלתי מייננת בישראל ונמוך מזה ככל שמתאפשר. גם רמות אלה נחשבות למסוכנות, למשל בשווייץ, ומוטב להקטינם.
  2. הגבלת עוצמה (צפיפות אנרגיה) שיאית ללא יותר מפי 10 מאשר העוצמה הממוצעת הנ''ל. זה חשוב בעיקר לגבי פולסי מכ''מ ולא בטוח שהגורם פי 10 אינו גבוה מידי.
  3. כל חייל ועובד שנחשף מעל לרמה הנ''ל יצויד בתיעוד כמותי של חשיפת היתר ויעשה עליו מעקב בריאות לכל החיים כדי לברר את רמות הקרינה הבטוחות לשימוש וכדי לאפשר תמיכה נאותה בנפגעים ובמשפחות השכולות.
  4. ניטור ביולוגי של קבוצות חיילים החשופים לקרינה כדי לאתר שינויים ביולוגים המיוחסים במחקרים לקרינה זו במטרה לצמצם את החשיפה בזמן ולפני התרחשות של פגיעה חמורה.
  5. שיתוף פתוח של כל מידע הקיים בנושא זה תוך שמירה על סודיות רפואית כמקובל. למשל מידע אפידמיולוגי רב ערך על יותר ממאה חיילים שחלו בסרטן המדווחים בדו''ח מבקר המדינה אינו זמין לחוקרים בתחום זה וכנראה לא נאסף ע''י צה''ל.
  6. שיפור השקיפות של הטיפול בבטיחות הקרינה הבלתי מייננת בצה''ל ע''י פרסום ההוראות בטיחות הקרינה העדכניות לציבור המודאג.
  7. קיום חוקי הבטיחות בעבודה האוסרים גרימת מחלות מקצוע וחשיפת בני אדם לגורמים מסכני חיים. אי-קיום חוק זה בתעשייה הינה עבירה פלילית, בצה''ל זו גם הפרת אמון כלפי החיילים.


מיכאל פלג

רח' סולד 26, נהריה

מייל: peleg.michael@gmail.com

עדכונים:

נובמבר 2013: פורסמה כתבה בידיעות אחרונות על מקרי סרטן בקרב מפתחי ומשתמשי מכ''ם 'אורן ירוק'. בסוף הכתבה יש הודעה של שלוש שורות של דובר צה''ל על יישום עקרוני של הסף האזרחי לגבי כלל החיילים כולל מפעילי ציוד קורן. על פי הצהרות צה"ל בבית משפט ב- 2017 זה  לא מיושם בפועל, בכל מקרה הוראות הבטיחות של צה''ל עדיין לא נגישות לציבור. 

                                                                                                        

קישורים לדפים באתר זה


איך יודעים שקרינת רדיו ומכ''ם מסרטנת

דף מתומצת על בטיחות קרינת רדיו ומכ''ם בצה''ל


מאמר על ההשפעה המסרטנת של קרינת רדיו ומכ''מ, מאי 2018 

מאמר על סרטן במטווחי אנטנות


מאמר שלי על מנגנוני ההשפעה של הקרינהמאמר נוסף על מנגנוני ההשפעה של הקרינה והקשר לקרינת הרקע הטבעית


טעינה אלחוטית היא מסוכנת
ראיונות בתכנית "בדרך אל הטבע" של מיכאל מירו בקול ישראל


פניות לגורמים בישראלבקשה לצמצום חשיפת חיילי צה"ל

בקשה לצמצם חשיפה לקרינה של חיילי צה''ל תוך התחשבות במחקרים המעודכנים שפורסמו פניה למבקר המדינה ולח"כ יוליה שמאלוב ברקוביץ`, יושבת ראש השדולה לצריכה סלולארית נבונה ב-2011. נשלח מאוחר יותר לחברי כנסת נוספים.


פריסת שרותי סלולר דור 4

המלצה להגבלת חשיפת הציבור לקרינה מתקשורת תאית דור 4 במסגרת תגובות הציבור למשרדי הממשלה בנושא הדור הרביעי, מאי 2012.
קישורים לאתרים טובים בנושא זה בישראל ובעולם


אתרים ישראלים


 

אתרים בעולםמאמרי סקירה של גופים בעולם

http://www.bioinitiative.org/report/index.htm - קבוצה בין-לאומית של מדענים בכירים סיכמה את הידוע ממחקרים שהתפרסמו בעולם עד אוגוסט 2007 . המלצתם היא התאמת התקנים כדי לצמצם את הפגיעה המסתמנת בבריאות הציבור.

כתבות בישראל

כתבה ב-הארץ, לא בקרב ולא בקישון, גרימת סרטן בקרב חיילים ע''י קרינת רדיו ומכ''ם, מרץ 2003 

כתבה ב- ynet, "בגלל המכ"ם של צה"ל יש לי סרטן", סרטן בקרב מפעילי סוללת טילים עם מכ''ם, יולי 2003

בכתבה בה"ארץ" : חשיפה לקרינה בשירות צבאי מגבירה את הסיכון לסרטן מוקדם. אוגוסט 2011

כתבה בידיעות אחרונות : 'אורן אדום', על מקרי סרטן בקרב מפתחי ומשתמשי מכ''ם 'אורן ירוק'. נובמבר 2013 ,תקציר נמצא כאן: http://article.yedioth.co.il/default.aspx?articleid=7720

כתבה בעיתון הארץ על המאמר מ-2018 על קרינת רדיו ומכ''מ וגרימת סרטן. בעברית  ובאנגלית