Mediasuunnittelun perusteet


 
 

Perinteiset mediat, kuva ja kirjoitustaito kehittyivät alun perin primitiiviympäristössä. Käsityöympäristössä median suunnittelija, kirjuri tai artesaani valmisti raaka-aineet, kirjoituspohjan ja värin sekä työkalut kuten pensselit, sekä valmisti lopullisen kirjan tai taulun. Käsityömäinen tuotantotapa jatkui aina kirjapainotaidon keksimiseen saakka. 

Kirjapaino toi mukana työn osittelun: raaka-aineiden, paperin ja värin valmistus eriytyi. Syntyi kirjanpainajien ammattikunta, joka aluksi valmisti kirjakkeet ja kuvat sekä painoi ja sitoi kirjat. Myös nämä työvaiheet eriytyivät myöhemmin omille ammattilaisilleen. Tällaista työympäristöä kutsutaan komentoympäristöksi, sillä työn sujuminen vaati työläisiä komentavia työnjohtajia. Kirjapaino johti mediamaailmaa yksinoikeudella aina 1800-luvulle.

Modernit mediat, valokuva, elokuva ja radio haastoivat 1900-luvun alussa kirjapainot ja lehdistön kilpailuun yleisöstä. Televisio pienensi välimatkoja. Marshall Mac Luhan alkoi kutsua planeettaamme "maailman kyläksi". Televisio valtasi asemia painotuotteilta, elokuvalta ja radiolta.

Uudet mediat liittyvät tietokoneiden syntyyn. Toisen maailmansodan aikana keksitty tietokone antoi mahtavan välineen asevarusteluun, avaruuden valloitukseen, liikkeenjohtoon ja yliopistomaailmaan. Tietokoneiden avulla avarrettiin ihmisen maailmankuvaa. Aluksi tietokoneita ohjattiin komennoilla, kuten työläisiä tehtaissa. Niiden käyttö vaati erityisen komentokielen hallintaa ja edellytti käyttäjiltään pitkää erikoiskoulutusta.

Tietokoneiden käyttö helpottui, kun keksittiin tietokoneiden valikko-ohjaus hiiren avulla eli työpöytäympäristö. Se kehittyi avaruuden valloituksen oheistuotteena Xeroxin tutkimuslaitoksilla Yhdysvalloissa 1970-luvulla. Macintosh tietokoneet hyödynsivät uutta työympäristöä ensimmäisinä 1984. Windows käyttöjärjestelmä seurasi 1990-luvun alussa. Työpöytäympäristö muistuttaa käsityöympäristöä, sillä tietokoneen avulla mediasuunnittelija voi hallita uusien tietokonepohjaisten medioiden koko prosessia suunnittelusta lopputuotteeseen. Tietokoneiden työpöytäohjaus onkin johtanut ihmisen työympäristön pois komentoympäristöstä. Työnjohtoa ei enää tarvita, kun työntekijä vastaa itse tuotannon koko prosessista. Tiimityö on nykyisin suosittu tapa organisoida työn tekemistä.

Mediasuunnittelun perusteet -opintojakso voidaan jakaa karkeasti kolmeen osaan:
- perinteiset (mekaaniset) mediat, painettavat tuotteet, kuten kirjat, erilaiset kuvat ja julisteet,
- modernit (valo-optiset ja sähköiset ) mediat, kuten radio, äänitteet, elokuva ja televisio sekä  uudet (tietokonepohjaiset) mediat, kuten cd, Internet ja interaktiivinen televisio.

Perinteisten medioiden suunnittelu antaa hyvän pohjan myös modernien ja uusien medioiden suunnittelijoille.

Mediasuunnittelun kehitys primitiivisestä ympäristöstä aikamme virtuaaliympäristöihin ja tulevaisuuden ultimediaan: