Median kielet
 
 

Painotuotteiden valmistukseen käytetyt taitto-ohjelmat käyttävät postscript-sivunkuvauskieltä, joka kertoo tulostimille mm. fonttien muodot, kuvien ja tekstin tarkan sijoittumisen sivulle. Vastaavanlainen Adoben suunnittelema PDF-tallennusmuoto löytyy myös sähköisiä julkaisuja varten, mutta ei toimi verkossa ilman Acrobat purkuohjelmaa. PDF-tiedostojen käyttö on yleistynyt, mutta se ei korvaa HTML-kieltä suuremman kokonsa ja hitautensa takia.

Aluksi webbisivujen teossa käytetty HTML-sivunkuvauskieli oli hyvin yksinkertaista. Sivujen ulkoasuun ei kiinnitetty suurempaa huomiota, sillä esimerkiksi internetin pioneerikäyttäjät eli yliopistojen tutkijat keskittyivät ensisijaisesti sivujen sisältöön, tieteellisten tulosten esittelyyn. Tärkeintä oli sivujen pieni koko ja nopeus. Kun yritysmaailma kiinnostui internetistä, sivujen layout nousi keskeiseksi kehittämiskohteeksi.

Ulkomuoto viestii sisällöstä


Hyvää mediasuunnittelua on tarkoituksenmukaisuus. Ulkomuodon tulee tukea sisältöä: tehdä mediatuote miellyttäväksi ja houkuttelevaksi. Herkullisen näköinen omena houkuttelee maistamaan. Graafista suunnittelua on myös vastaanottajan huomioiminen. Suunnittelijan pitää perehtyä tuotteen sisältöön pystyäkseen huomioimaan vastaanottajan tarpeet. On osattava kohdentaa viesti sille vastaanottajalle, jolle se on tarkoitettu. Muuten viesti auttamattomasti hukkuu määrättömään mediatulvaan.

Kokonaisuuden hallinta


Graafisen suunnittelijan täytyy ymmärtää koko mediatuotteen tuotantoprosessi, jotta lopputulos vastaisi suunnitelmia. On suunniteltava ensiksi tuotteen yleiset raamit: budjetti, kuinka paljon tuote saa maksaa? Millainen teknologia tuotteeseen soveltuu? Painotuotetta suunniteltaessa täytyy selvittää mm. mikä on sivun koko, paperinlaatu, painomenetelmä, värimäärä, kuvien käyttö, painoksen suuruus ja jakelumenetelmä. CD-romia suunniteltaessa täytyy miettiä laitteistovaatimukset (pc,mac), laitteiston tehon tarve. Elokuvatöitä suunniteltaessa yhdistyy yleensä elokuvan alkutekstien ja elokuvajulisteiden suunnittelu. Jos haluamme CD-romille paljon mahdollisia käyttäjiä, joudumme usein tyytymään 256 väriin.

Myös internet pohjautuu perinteiseen painettuun viestintään. Se avaa suunnittelijalle uusia mahdollisuuksia, mutta myös rajoituksia, jotka tulee huomioida mediatuotteita suunniteltaessa. Seuraavaksi tarkastelemme perinteisten medioiden suunnittelua. Samalla sivuamme myös modernien ja uusien medioiden suunnittelua kuvan ja tekstin käytön osalta.