Kuvitus
 
 

Kuvat havainnollistavat ja selkeyttävät tekstiä. Yksi hieno esimerkki kuvien laadukkaasta käytöstä on Stephen Hawkinsin kuvitettu Ajan uusi historia -teos. Jos aikaisempi tekstiin perustunut versio teoksesta ei auennut, niin nyt asiaa on selkeytetty loisteliain kuvin. Internetin maailmanlaajuinen läpimurto alkoi, kun siirryttiin tekstipohjaisesta graafiseen käyttöliittymään: kuvaikoneiden käyttöön ja kuvitettuun ulkoasuun.

Kuvan tekniseen valintaan vaikuttaa haluttu sävyala. Ensin päätetään, tarvitaanko mustavalkoista vai värikuvaa. Mustavalkoinen kuva on aina pelkistetympi kuin värikuva. Mustavalkoisen kuvan viesti on usein selkeämpi kuin värikuvan, jos viesti ei perustu juuri väri-informaatioon. Yleensä kuvan tulisi olla teknisesti mahdollisimman korkealuokkainen. Tietokoneiden avulla heikkotasoistenkin kuvien korjaaminen tyydyttäviksi on mahdollista, mutta aikaaviepää, joten jo kuvausvaiheessa kannattaa olla huolellinen.

Alivalottuneesta negatiivista on lähes yhtä vaikeaa tehdä hyvää kuvaa kuin ylivalottuneesta diasta. Kuvasta tulisi yleensä löytää kaikki mahdolliset sävyt tummasta vaaleaan. Kuvan tulisi olla myös terävä ja roskaton. Jos tarvitaan isokokoisia kuvia, kannattaa valita ison filmikoon kamera ja esimerkiksi 6x6 cm filmiä, sillä suurennettaessa kinokoon kuvia ne muuttuvat pehmeämmiksi ja rakeisiksi. Toisinaan kuvan rakeisuutta halutaan nimenomaan käyttää tehokeinona.

Tekijänoikeuksista