Kultainen leikkaus
 

Kuvaviestintä


Kuvan käyttö on keskeinen osa mediasuunnittelua, koska kuvien avulla viestin sisällön ja tunteen välittäminen tapahtuu nopeammin kuin tekstin keinoin. Kuvallisten viestien tekijät voidaan jakaa kolmeen ryhmään: kuluttajiin tai harrastelijoihin, suunnittelijoihin ja taiteilijoihin. Harrastelijat suunnittelevat kuvallisia viestejään omia tarpeitaan varten; mediasuunnittelijat valmistavat viestejä kaupallisiin ja yleishyödyllisiin tarpeisiin; taiteilijoiden työssä korostuu itseilmaisu. Mediasuunnittelijan tulisi hallita sekä mekaanisesti (esimerkiksi valokuvaamalla valmistetun kuvan) että piirretyn kuvan käyttö.


Kuvien käyttö mediassa


Kuvien avulla mediasta tulee havainnollisempi. Viestiä suunniteltaessa täytyy tietää viestin tarkoitus ja sisältö, jotka määrävät viestin muodon ja viestintävälineen. Viestiä pelkistämällä saadaan esiin asian ydin. Esteettinen ulkoasu ja vastaanottajan kulttuuritaustan huomioiminen tekevät viestistä mielenkiintoisen. Viestin tulee olla myös näkyvä ja kiinnittää riittävästi huomiota.

Piirtäminen on mediasuunnittelun perustaitoja


Piirtäminen perustuu silmän, aivojen ja käden yhteistyöhön. Mediasuunnittelijan tulisi harjoitella käden taitojaan pystyäkseen ilmaisemaan suunnitelmiaan työryhmälle. Nykyisin monet nuoret suunnittelijat pyrkivät tekemään suunnitelmiaan suoraan tietokoneella. Tietokoneella suunniteltaessa on kuitenkin vaarana, että lopputulos on "tietokoneohjelman näköistä". On helppo suunnitella sellaista, mitä tietokoneesta saa valmiina. Tietokoneen tulisi olla vain apuväline eikä ylisuunnittelija. Parempaan tulokseen päästään, jos unohdetaan tietokone alkusuunnittelun ajaksi ja annetaan oman mielikuvituksen lentää. Tietokone onkin sitten verraton apuväline erilaisten ideoiden kokeiluun.


Pinnat sommittelun elementtinä


Pinnan muoto määrää tilan, jossa suunnittelijan työ toteutetaan. Se on yhtä lailla kehys kuin ikkuna maailmaan, jonka suunnittelija haluaa avata yleisölleen.

Neliön muoto on stabiili ja liikkumaton. Tämä on lähellä nykyisen television ja tietokoneen ruudun muotoa.

Suorakaiteen muoto vaakasuorassa on aktiivisempi ja näkökenttämme mukainen, elokuvan ja valokuvan käyttämä muoto. Uudet digitaaliset televisiot käyttävät tätä pinnan muotoa.

Pystyssä oleva suorakaide on aktivoiva ja silmä joutuu liikkumaan ylös ja alas. Tämä on perinteinen typografinen kehys, joka löytyy usein muotokuvista, julisteista ja kirjojen sivuilta

Kultainen leikkaus


Ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa valmistaa hyvännäköisiä mediatuotteita. Kultainen leikkaus on vanha tapa jakaa pinta ja elementit harmoonisiin osiin. Hyvännäköinen sommittelu on usein sattumalta lähellä kultaisen leikkauksen suhteita. Ateenan Akropolis kukkulan Pantheon on kuuluisin rakennus, jonka mittasuhteet ovat kultaisen leikkauksen mukaisia.
3:5 5:8 8:13 13:21 jne.

Optinen keskipiste


Jos pinnalle halutaan sijoittaa elementti siten, että se varmasti huomataan, se kannattaa sijoittaa kuvan optiseen keskipisteeseen. Kuvassa optinen keskipiste on määritelty harpin ja viivottimen avulla.

Linkkejä:


Sommittelu
Valokuvauksen peruskurssi