Julkaisugrafiikka
 
 

Kirjallinen kulttuuri on tehokkaan koululaitoksen ansiosta kohonnut tärkeimmäksi viestintämuodoksi. Kansainvälisesti maamme on huippuluokkaa julkaistun kirjallisuuden ja lehtien suhteessa väkilukuumme. 

Graafisessa teollisuudessa valmistetaan painotuotteita, joiden tarkoituksena on tiedon välittäminen tekstein ja kuvin. Painotuote voi koostua pelkästä tekstistäkin, mutta useimmiten kuvalla on tärkeä merkitys painotuotteen sisällön selkeyttäjänä ja havainnollistajana. Hyvässä painotuotteessa kuva ja teksti liittyvät saumattomaksi kokonaisuudeksi.

Kirjapainotaidon alkuaikoina kuvan ja tekstin valmisti yksi ja sama käsityöläinen, artesaani tai taiteilija. Kirjapainotaito omalta osaltaan oli luomassa informaatiovallankumousta, joka mullisti yhteiskunnan ja teollisuuden. Kirjapainoteollisuudesta tuli sarjatyötä. Kirjapainon työläisistä tuli uuden yhteiskunnan ensimmäisiä proletaareja ja myös teollisuustyöväen eliittiä. Kokonaisvaltainen ammatti jakautui ja eriytyi uuden tuotantoprosessin tarpeista useaan erilliseen ammattiin. Esimerkiksi kuvan ja tekstin valmistus eriytyi kumpikin omille ammattiryhmilleen.

Tietotekniikan kehittyminen 1970-luvulla toi uusia mahdollisuuksia graafiselle alalle. Pian tietokoneavusteinen kuvan- ja tekstinkäsittely levisi Suomeen. Täällä uuteen kehitykseen ei suhtauduttu ennakkoluuloisesti, kuten anglosaksisissa maissa, joissa mm. kirjanpainajien ammattiliitot estivät uuden teknologian leviämisen tehokkaasti. Tietokonetekniikka rajoitti tehokkaasti kirjapainoalan työvoiman kasvua. Enää ei tarvita eriytyneitä ammattiryhmiä painotuotteen valmistukseen.

Vuodesta 1986 kuvan ja tekstin yhdistäminen on ollut mahdollista pc-tietokoneella. Taitto-ohjelmien käyttö on nopeaa oppia, mutta painotuotteen ulkonäön suunnittelu tuottaa usein ongelmia. Mahdollisuudet ovat valtavat, mutta aistikas ulkonäkö syntyy pienistä harkituista elementeistä. Nyt ollaan murroksen edessä: ala on muuttumassa uudestaan käsityömäiseksi ja kokonaisvaltaiseksi.

Alan yrittäjyys on tullut mahdolliseksi jopa kouluja käymättömälle maallikolle. Tästä on ollut seurauksena painotuotteiden ulkoasun heikentyminen. Hyvä suunnittelu vaatii kirjapainoalan tuntemusta ja alan koulutusta. Myös kustannusala on muuttumassa. Tulevaisuudessa kirjakustantamot ovat tietopankkeja, jotka toimittavat painotuotteen tilaajalleen joko painetussa tai sähköisessä muodossa. Kirjoja ei enää paineta varastoon, vaan niitä valmistetaan tilauksen mukaan vaikka vain yksi kappale. Lukijan palaute voidaan huomioida jo seuraavassa painetussa kappaleessa. Useilla sanomalehdillä on jo omat verkkopainoksensa, joissa uutiset päivittyvät päivän kuluessa. Sama tekstiaineisto käytetään näin hyödyksi eri medioissa. Graafinen ala on tärkeä paikallista kulttuuria säilyttävä voima, sillä painotuote vaatii kielitaitoa tullakseen ymmärretyksi. Graafisen alan yhdistyminen tulevaisuuden viestintävälineisiin on käynnissä. Kirjapainoalalla työvoiman määrä on pudonnut uuden tekniikan myötä.