Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο 

Ηρακλείου Κρήτης 

Ι. Κορνάρου 17, Εσταυρωμένος, 71410, Ηράκλειο Κρήτης
τηλ.: 2810250793, 2810251875, 2810312264, 2810250094 φαξ: 2810251876
 e-mail: pekirakl@sch.gr, pekirakl@gmail.com

ΤΟ ΠΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
πραγματοποιεί επιμορφωτικά προγράμματα σε πόλεις των τεσσάρων Νομών της Κρήτης.
Με την εξακτινωμένη μορφή: 
- Η επιμόρφωση γίνεται πολυμορφική, ανοιχτή και αποκεντρωμένη
- Καλύπτει τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών 
  Π/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης όλης της Κρήτης
- Καταργεί τις γεωγραφικές ανισότητες
- Είναι περισσότερο αποτελεσματική.

Συντονιστικό Συμβούλιο
του ΠΕΚ Ηρακλείου
από 28/09/2016 βάση της 158701/Γ1/27-09-2016 απόφασης ΥΠΠΕΘ:
Διευθύντρια: Μαρία Καλαθάκη, Σχολ. Σύμβουλος Δ.Ε. (ΠΕ04)
Υποδ/ντής-Αναπλ. Δ/ντής: Γρηγόριος Επιτροπάκης, Σχολ. Σύμβουλος Δ.Ε. (ΠΕ04)
- Υποδ/ντρια: Στυλιανή Κουτσουράκη, Σχολ. Σύμβουλος Π.Ε. (ΠΕ70)
Αιρετά μέλη:
Ιωάννης Τζωρτζάκης, Σχολ. Σύμβουλος Δ.Ε. (ΠΕ12)
Ανδρονίκη Σπαθαράκη, Σχολ. Σύμβουλος Π.Ε. (ΠΕ70)