Træbeskæring, Træpleje og Træfældning

Beskæring af træer

"Som udgangspunkt skal træer, der vokser under naturlige forhold i skove ikke beskæres. Men når træer bringes ind i byen, langs veje, i parker og i haver, så er det tit og ofte nødvendigt med træpleje". "Træpleje er egentlig bare et udtryk for træbeskæring".

Herunder er forklaret forskellige beskæringsteknikker.


  • Kronereduktion

                                        En beskæringform der reducerer træets krone i højde og bredde.

  • Udtynning

                                        Kronen tynnes ud  og derved kan mere lys passere igennem.


  • Opstamning eller kroneløft

                                        Træet stammes op og kronen ser derved løftet ud.


  • Bortskæring af døde grene

                                        Døde grene er til fare for passerende mennesker.


  • Særlige hensyn

                                         Hensyn såsom lys og luft til huse, el-ledninger, bygninger eller                                                  beplantning.

                Træbeskæring skal ikke udføres for træets skyld, tværtimod.

Beskæring af frugttræer

                     Dette er en disciplin for sig selv og kan udføres for at få bedre udbytte af frugterne.
                     Er man begyndt at beskære sit frugttræ, skal man blive ved hver sæson, hvis man                 
                     fortsat ønsker at have et harmonisk træ. 


Al træbeskæring udføres så skånsomt som muligt, altid med
træets trivsel i fokus og med størst mulig hensyntagen til underlag, belægning og beplantning.

Efter træbeskæringen tilbyder vi, udskæring til brændestykker, bortskaffelse af grenaffald og stammer, samt oprydning. OBS! Du kan også selv stå for oprydningen og spare penge.


Kontakt os for gratis tilbud eller rådgivning på træfældning og træbeskæring.


Web: www.Træfælderen.dk   Telefon: 22946440   Mail:Traefaelderen.dk@gmail.com