ความหมายของ keyborad

คีย์บอร์ด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คีย์บอร์ด (keyboard) เป็นคำในภาษาอังกฤษซึ่งในภาษาไทยนำมาใช้แบบทับศัพท์ อาจมีความหมายดังต่อไปนี้

ในการพิมพ์
ในทางดนตรี
  • ลิ่มนิ้ว (musical keyboard) ก้านที่อยู่ติดกันเป็นแผง ตามระดับความถี่เสียง
  • เครื่องลิ่มนิ้ว (keyboard instrument) เครื่องดนตรีที่มีลิ่มนิ้วเป็นส่วนประกอบ มีหลายชนิดเช่นคีย์บอร์ดไฟฟ้า เชิร์ชออร์แกน เมโลดิกา หรือแอกคอร์เดียนบางชนิด


การแก้ความกำกวม
หน้านี้คือการแก้ความกำกวมของชื่อบทความในวิกิพีเดีย ซึ่งแสดงรายการของชื่อบทความต่าง ๆ ที่ใกล้เคียงกัน
ถ้าบทความใดเชื่อมโยงมายังหน้านี้แทนที่จะเป็นหน้าที่ควรเชื่อมโยงไป คุณอาจช่วยแก้ไขบทความดังกล่าวให้เชื่อมโยงไปยังหน้าที่สัมพันธ์กันโดยตรง
เครื่องมือส่วนตัว
สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
สืบค้น
สืบค้น
Comments