Inici

AL PROGRÉS DE LA HUMANITAT
Llibertat – Igualtat – Fraternitat

 
 

L’única cosa, Deci,… que en tot el curs de la vida m’ha semblat excel·lent, és consagrar tot el temps que m’és possible a descansar dels meus plets, a reunir-me amb homes erudits i semblants a tu, i a conversar amb ells. En efecte, un esperit ben educat enlloc no pot gaudir d’un repòs més útil o més honorable que amb l’oportunitat de mantenir una conversa docta i elevada, i de preguntar i respondre amb cortesia.

 

Macrobi, un dels darrers romans pagans, vir clarissimus et ilustris, va viure a cavall dels segles IV i V de la nostra era. Entre altres càrrecs, va ser Senador i Vicarius Hispaniarum (399-400). Les Saturnals són un compendi de la cultura clàssica, quan Europa es preparava per encetar un mil·lenni d’obscuritat medieval sota l’ègida del cristianisme. La cita és traduïda de l’edició castellana de Gredos, Madrid, 2010, pàg. 117-118, marginals 3-5.

 
Comments