Barraques de pedra seca

En aquesta pàgina web s'exposa un inventari de les edificacions de pedra seca i altres antigues construccions que hi ha a la vall de Portbou.

Hi ha diversos apartats entre ells el mes important és el de les barraques de pedra seca. La majoria d'aquestes barraques han estat acceptades i incloses per l'Observatori del Paisatge a la seva pàgina web de la Wikipedra, de manera que han estat reconegudes com a aixoplucs de pedra seca, es a dir barraques per resguard i per guardar-hi eines i/o animals. Aquestes barraques estan numerades segons l'ordre que li dóna la Wikipedra.

Les barraques de la vall de Portbou son en general molt modestes, en trobarem molt poques que tinguin un aspecte important com altres que podrem trobar en altres llocs. Com tot el que correspon a una terra pobra i erma, aquí no hi ha grans construccions ni grans obres, sinó més aviat senzilles construccions sovint al costat de senzilles i petites vinyes ara abandonades però que encara conserven feixes i murs de paret seca.

La majoria de les barraques de la vall de Portbou estan localitzades a la muntanya nord i això pot ser degut a dues raons: una és que a la forest de la muntanya sud es van plantar pins a l'època dels anys 60 i segurament al fer els bancals es van destruir les vinyes que hi havien i potser també alguna barraca. No és segur però en tota la forest n'hi ha ben poques.

L'altra raó és que a la muntanya nord hi trobem també algunes barraques que s'han conservat com a amagatalls prop de la frontera i que van ser utilitzades durant els anys de la postguerra amb el contraban i l'estraperlo; també amb el pas de persones cap un costat i altre de la frontera. Això li dona un valor afegit al destí originari d'aixopluc de vinya.

Dins dels altres apartats hi he inclòs la relació de monuments megalítics que també son petits menhirs sense una gran importància.

Un altre apartat són els masos i corrals antics i altres edificacions com per exemple alguna font.

L'objectiu de tot plegat és la identificació i l'inventari de la pedra seca com a bé cultural i patrimonial local però que forma part d'una manera de viure que ha desaparegut, i que també està lligada als orígens del poble de Portbou, quan en aquesta vall no hi havia res. Portbou com a poble es va començar a habitar amb la construcció dels ferrocarril a partir del 1850 aproximadament.

Es difícil dir de quina època son aquestes barraques. En general les barraques de pedra seca son molt difícils de datar. Es pot dir que les primeres construccions de pedra en sec ja es troben al poblat neolític de ca'n Isaac (s V i IV adC) que es troba a Palau Saverdera (1). Així doncs podem dir quins poden ser els orígens però no podem saber amb exactitud quan es van construir les de Portbou. No es probable que tinguin més de 250 anys pel fet que aquest tipus de construccions estan molt exposades a la intempèrie i sense manteniment s'acaben enderrocant. Una altra dada és que a partir del 1800 aproximadament amb l'arribada de la filoxera les vinyes van quedar abandonades i per tant les barraques també van quedar sense manteniment.

(1) Recuperant el Patrimoni. Via Pirena.