Jest jedna miłość, która nie liczy na wzajemność, nie szczędzi ofiar, płacze a przebacza, odepchnięta wraca – to miłość macierzyńska

(Józef Ignacy Kraszewski)

 

 

 Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi

z

Wydziałem Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  

i

Wydziałem Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  

 

 

mają zaszczyt zaprosić

na Konferencję Naukową z cyklu:

Dziecko i rodzina

 

zatytułowaną:

„Dziecko  i rodzina w sytuacjach  trudnych.

Współczesne dylematy i wyzwania”

Konferencja odbędzie się

w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 

przy ul. Sienkiewicza 4, w Józefowie

 

15 kwietnia 2019 r.

 

We współczesnym świecie sytuacje trudne dotyczą każdego człowieka, przybierają różne formy i oblicza. Kłopotliwe, a czasami dramatyczne chwile w życiu dziecka i rodziny takie jak: śmierć, poważna choroba, wypadek, ale też katastrofa,  czasem zmiana miejsca zamieszkania czy też szkoły, zachowania agresywne ze strony rówieśników zarówno w świecie realnym  jak i wirtualnym,  niepowodzenia w edukacji,  powodują  często poczucie samotności, lęk,  smutek, rozpacz, niejednokrotnie  bezradność wobec zaistniałej sytuacji  zarówno dziecka jak i jego rodziny. Udzielenie pomocy w odpowiednim czasie, przez wychowawców, nauczycieli, pedagogów, jest niezbędne. Bowiem, im szybciej pojawi się przyjazna dłoń tym większe prawdopodobieństwo, że ocalimy jednostkę oraz jej rodzinę. Im bardziej szczęśliwe i bezpieczne będzie dzieciństwo, tym większa szansa na efektywną, adekwatną do danej sytuacji umiejętność poradzenia sobie z nią.

Zadaniem dorosłych profesjonalistów szczególnie w dzisiejszej rzeczywistości pełnej pokus, zagrożeń płynących zarówno ze świata realnego  jak i wirtualnego  jest przygotowanie młodej  jednostki oraz jej rodziny do  funkcjonowania w dynamicznej i złożonej rzeczywistości  oraz radzenia sobie w różnych życiowych sytuacjach  wymagających  pomocy: pedagogicznej, psychologicznej,  prawnej  czy też socjalnej.

Celem konferencji jest prezentacja teoretycznej i praktycznej wiedzy, dotyczącej  rodzajów sytuacji trudnych dziecka i rodziny we współczesnym świecie oraz refleksja nad  tym, co zrobić, by zapobiec, wesprzeć, pomóc i nauczyć  umiejętności adekwatnego rozumienia i radzenia sobie w  danych okolicznościach.

Do udziału w konferencji zapraszamy teoretyków, praktyków  wychowania, kadrę naukowo-dydaktyczną, pedagogów, nauczycieli, twórców i animatorów kultury oraz przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, którzy zainteresowani są tematyką planowanej konferencji.