Кейс створено в рамках конкурсного проекту "Мой кейс Веб 2.0" 2011р. Проект присвячено 10-річчю програми Intel «Навчання для майбутнього »«Кейс Веб-2.0» є групою застосунків, скерованих на вирішення конкретних освітніх проблем. Вони дозволяють взаємодіяти всім учням, включаючи педагога. Вчитель в даній ситуації виступає як граючий тренер, який не підганяє учня, не біжить попереду нього, а манить його за собою, завжди поруч в дружній співтворчості. Суть використання кейса - не одержання готових знань, а їх здобування, в процесі співпраці вчителя і учня. При вживанні методу кейса вчитель і учень виступають рівноправними учасниками навчально-виховного процесу, що принципово відрізняє його від традиційного методу навчання.  Основне завдання «Кейса педагога Веб 2.0» - підвищувати якість навчального процесу, зробити його цікавішим, яскравішим, емоційно забарвленим, захоплюючим. Адже у наш час все популярнішим  стає мультимедійне презентування результатів творчості учнів. Учень для вирішення навчальних цілей самостійно вибирає застосунок, за допомогою якого виробляє продукт, що найяскравіше ілюструє свої самостійно отримані знання.  Кейс рекомендується використовувати для вивчення всіх без виключення навчаьних предметів. Особливо він ефективний при використанні в навчально-виховному процесі  з використанням проектних технологій.  У кейсі подано у досить доступній формі інструкції для використання застосунків, приклади готових робіт, а також рекомендації в яких випадках краще їх застосовувати. Робота з кейсом може відбуватися як безпосередньо на уроці, так і як пропедевтичне завдання (у вигляді домашнього завдання).  Я думаю, що найбільшого ефекту можна досягти при розумному поєднанні традиційних і інтерактивних технологій навчання, коли вони взаємозв'язані і доповнюють один одного. Головною перевагою використання застосунків, запропонованих в кейсі - підвищення внутрішньої мотивації учня та підвищення його самооцінки, а отже й відчуття успіху.                
     
                  Бажаю творчих успіхів з застосунками Веб-2.0!
                                   З Веб 2.0 працюємо разом!!!

 

 И

Comments