Przebieg pracy zawodowej

Przebieg pracy zawodowej

od 01/02/2019 Gabinet lekarski w Legionowie (Galeria Zegrzyńska)

od 01/01/2019 SPZOZ Nasielsk

09/2018- 12/2018 Oddział Neonatologii Szpital w Ciechanowie

02/2017- 08/2018 Praca w własnym gabinecie w Józefówie gmina Nieporęt

06/2015- 02/2017 Centrum Medyczne Radzymin

02-05/2015 Przychodnia Wojskowa Legionowo

09/2014- 02/2015 -NZOZ Wieliszew- lekarz pediatra

01/2012 – do dziś -Specjalista Pediatra i Neonatolog – Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska- współpraca w pełnym wymiarze etatu z Centrum Medycznym Medicover – 00-185 Warszawa, ul Inflancka 5

06/2010- 09/2012 – Staff Grade in Paediatrics, St.Bernard’s Hospital, Gibraltar

08/2009 – 06/2010 – Clinical Fellow in Paediatrics (SpR level)- Brighton & Sussex University Hospitals, RACH, Eastern Road, Brighton, BN2 5EN, UK

10/2008 - 8/2009 – Clinical Fellow in Neonatology, SpR level -Brighton & Sussex University Hospitals, RSCH TMBU, Eastern Road, Brighton, UK

05 - 10/2008 – Trust Grade in Paediatrics -NHS PCT St. Mary’s Hospital Isle of Wight, Parkhurst Road, Newport, PO 30 5TG

01/2007- 04/2008 – zwolnienie lekarskie w ciąży, urlop macierzyński i wychowawczy

2004-2007 – Starszy asystent, Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Immunologii IP CZD w Miedzylesiu

2002-2004 – Zastępca ordynatora, Pediatra, Specjalista Neonatolog - Oddział Patologii Noworodków i Niemowląt Szpital w Dziekanowie Leśnym

1994-2002 – Asystent, Starszy asystent, zastępca ordynatora od 2000 r. – Pediatra, Specjalista Neonatolog, Oddział Neonatologiczny SP ZOZ Wyszków

1993-1994 - staż podyplomowy Akademia Medyczna w Warszawie

Praca dodatkowa w ramach Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej:

01-04/2008 – Specjalista neonatolog, Oddział Położniczo-Noworodkowy,

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, Warszawa

2002-2008 – Medicover - wizyty domowe, praca w podstawowej opiece zdrowotnej

2006 – Dyżury w Oddziale Dziecięcym w Szpitalu w Otwocku

Kursy specjalistyczne:

2014 - Pediatria cz III- (PTP Warszawa)

2011 – Developmental examination- London -GOSH-UK

2010 – Paediatric & Neonatal Stabilisation, Transfer & Retrieval – Brighton, UK

2010 – Child Protection in Practise – RCPCH, UK

2009 – Child Protection: Recognition and Response – Basildon, UK

2009 – Specjalistyczny kurs resuscytacji pediatrycznej – Advanced Paediatric Life Support – Aylesbury, UK

2008 – Kurs reanimacji noworodka – Neonatal Life Support – Kings College, London, UK

2006 – Onkologia dziecięca - CZD, Warszawa

2006 – Kolokwium prawa medycznego – Mazowieckie Centrum Zdrowia, Warszawa

2005 – Wprowadzenie do kardiologii w pediatrii – CZD, Warszawa

2005 – XXVIII Sympozjum Pediatrii, Rzeszów

2004 – Diagnostyka i terapia chorób wzroku – CZD, Warszawa

2004 – Problemy hepatologii w pediatrii – Akademia Medyczna w Warszawie

2004 – Promocja zdrowia, CMKP Warszawa

2003 – Infekcje układu oddechowego – Akademia Medyczna w Warszawie

2003 – Alergologia w pediatrii – CZD, Warszawa

2003 – VII Szkoła Pediatrii – CZD Warszawa

2003 – Choroby alergiczne u dzieci – Instytut Matki i Dziecka, Warszawa

2003 – Postępy medycyny wieku rozwojowego – CMKP Warszawa

2003 – Wybrane zagadnienia z immunologii klinicznej – CZD Warszawa

2003 – Niedobory odporności u dzieci – IMiD Warszawa

2002 – Warszawskie Forum Żywienia – CZD Warszawa

2002 – Infekcje noworodków – Sympozjum Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego

2002 – II Zimowa Szkoła Neonatologii – Polskie Towarzystwo Neonatologiczne

2002 – Problemy genetyczne w neonatologii – XV Sympozjum Neonatologii, Kiekrz

2000 – Hot Topics in Prenatal Medicine – Polish Society in Prenatal Medicine, Zakopane

2000 – Neonatal intensive care – Medical University of Poznań

1999 – Problemy neurologiczne w pediatrii, IMiD Warszawa

1999 – Wybrane problemy z perinatologii i fizjopatologii noworodka

1999 – Resuscytacja noworodków – IMiD Warszawa

1998 – Problemy endokrynologiczne w neonatologii – IX Sympozjum Neonatologii

1995 – Resuscytacja noworodków – Polskie Towarzystwo Pediatryczne

Członkowstwo w stowarzyszeniach:

Regionalna Izba Lekarska w Warszawie

Polskie Towarzystwo Pediatryczne

Publikacje:

  1. Pediatria Polska 04/2006

Zespół Bean – rozsianych malformacji naczyniowych przewodu pokarmowego i skóry- problemy diagnostyczne i terapeutyczne- opis przypadku.

Magdalena Prus-Lenarczyk, Danuta Celińska-Cedro, Mikołaj Teisseyre, Jan Pertkiewicz, Jerzy Socha

2. Nadcisnienie płucne u noworodków–praca poglądowa w ramach specjalizacji z neonatologii– manuscript 2000

3. Wady wrodzone- problemy diagnostyczne i terapeutyczne w Oddziale Noworodkowym – praca poglądowa w ramach specjalizacji z pediatrii – manuscript 1997