Zapobieganie niedoborowi żelaza i niedokrwistości z niedoboru żelaza

Post date: 2014-11-18 19:39:29

Niemowlęta urodzone przedwcześnie

Wszystkie wcześniaki (urodzone przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży) karmione mlekiem matki powinny otrzymywać żelazo w ilości 2 mg/kg mc./24 h. Suplementację należy rozpocząć przed ukończeniem 1. miesiąca życia i kontynuować do ukończenia 12. miesiąca życia. Wcześniaki karmione mlekiem modyfikowanym (zakładając, że spożywają 150 ml/kg mc./24 h) standardowo nie wymagają takiej suplementacji. Niedokrwistość z niedoboru żelaza rozwija się w wieku 4–8 miesięcy jedynie u 14% z nich. Nie można wiarygodnie ustalić, które wcześniaki z tej grupy będą wymagać suplementacji żelaza.

Po wprowadzeniu pokarmów uzupełniających suplementację żelaza można zakończyć, jeżeli dziecko będzie otrzymywać 2 mg/kg mc. żelaza z innych źródeł. Wcześniaki, które w trakcie hospitalizacji otrzymały kilkakrotnie transfuzje krwi, prawdopodobnie nie wymagają suplementacji żelaza.

Niemowlęta urodzone o czasie

U niemowląt karmionych piersią zapasy żelaza zwykle wystarczają do ukończenia 4.–6. miesiąca życia. Uważa się, że ilość żelaza dostarczana w tym okresie z mlekiem matki jest dla nich wystarczająca. Po ukończeniu 6. miesiąca życia zapotrzebowanie na żelazo wynosi około 11 mg/24 h. Wyłączne karmienie piersią po ukończeniu 6. miesiąca życia zwiększa ryzyko niedokrwistości z niedoboru żelaza w wieku 9 miesięcy. Po ukończeniu 4. miesiąca życia niemowlętom karmionym wyłącznie piersią zaleca się podawanie żelaza w ilości 1 mg/kg mc./24 h do momentu wprowadzenia pokarmów uzupełniających zawierających żelazo.

Postępowanie takie dotyczy również niemowląt karmionych w sposób mieszany, u których mleko kobiece stanowi ponad połowę spożywanego pokarmu. Wprowadzając pokarmy uzupełniające, należy wybierać produkty bogate w żelazo (mięso i warzywa o dużej zawartości żelaza). Dzieci karmione wyłącznie mlekiem modyfikowanym nie wymagają suplementacji żelaza. Nie należy podawać niemodyfikowanego mleka krowiego dzieciom, które nie ukończyły 12. miesiąca życia.