Obserwacja rozwoju. Zaburzenia zachowania

Na podstawie badań (Osterling i Dawson, 1994; Werner i in., 2000) wyróżniono najwcześniejsze objawy autyzmu, wymienione poniżej:

  1. brak reakcji na własne imię – 1 rok życia (8-10 mies.)
  2. brak wskazywania – 1 rok życia (10-12 mies.)
  3. brak współgrania emocjonalnego z opiekunem – 1 rok życia
  4. brak kontaktu wzrokowego – 1 rok życia
  5. brak uśmiechu w sytuacjach społecznych – 1 rok życia
  6. brak adekwatnych reakcji emocjonalnych – 1 rok życia
  7. brak właściwej ekspresji mimicznej – 1 rok życia
  8. pasywność w trakcie interakcji – 1 rok życia
  9. krótki czas patrzenia na ludzi – 1 rok życia

CENTRUM TERAPII- neuron biofeedback — Terapia EEG Biofeedback pomaga w leczeniu problemów o podłożu : 1. neurologicznym: migreny, padaczka, urazy mózgu, rehabilitacja w mózgowym porażeniu dziecięcym, zaburzenia pamięci 2. psychiatrycznym: nerwice, pobudzenie psychoruchowe, zespoły obsesyjno kompulsyjne, bulimia, anoreksja, autyzm. 3. psychologicznym: dysleksja, zaburzenia snu, koncentracji, ADHD, ADD, terapia osób z Zespołem Aspergera

Fundacja Krasnal — Poradnia Autyzmu. Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego.

Kwestionariusz autyzmu.