Професійна діяльність педагога в інноваційному навчально-виховному закладі (186)


Застосування інтерактивних технологій навчання на уроках біології для розвитку особистості учня з метою активізації його навчально-пізнавальної діяльності і самореалізації у суспільстві

Автор: Шляхова Вікторія Володимирівна
Заклад: Новоолександрівська загальноосвітня школа I-III ступенів Запорізького району Запорізької області
Ресурс: http://shlyakhova2008.blogspot.ru/p/2017.html

Викладання біології пов'язане з використанням великого обсягу різноманітної інформації, що робить застосування комп'ютерної техніки особливо ефективним, оскільки дозволяє дуже швидко опрацювати цю інформацію і представити її у вигляді таблиць, схем, діаграм. Важливою рисою сучасного уроку біології є активна діяльність учнів.

Дата розміщення: 26.01.2017


Міжпредметні зв`язки на уроках української мови як засіб підвищення ефективності навчання

Автор: Тарасенко Вікторія Георгіївна
Заклад: Балабинський навчально-виховний комплекс "школа I-III ступенів-гімназія" "Престиж" Запорізького району Запорізької області
Ресурс: https://sites.google.com/balabino-nvk.com.ua/portfolio/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0

Сучасний вчитель української мови та літератури- це не просто педагог, який досконало володіє своїм предметом, а й всебічно розвинена особистість. На даному етапі сучасного життя мало знати і викладати свій предмет, треба бути добре обізнаним ще й інших предметів шкільного курсу. Бо сучасний учень часто цікавиться питаннями, які виходять за межі предмету, який викладає вчитель. І тому виникає потреба задовольнити запити школярів, давши максимум необхідної інформації для кращого розуміння матеріалу.
Проаналізувавши шкільний курс української мови, можна зробити висновок, що міжпредметним зв`язкам відведена чимала роль, бо вони забезпечують інтеграцію мови з іншими предметами, активно впливають на розвиток розумових і моральних якостей особистості, її свідомості й мислення, комунікативних умінь і навичок.

Дата розміщення: 26.01.2017


Розвиток пізнавальної діяльності молодших школярів

Автор: Масікова Лідія Віталіївна
Заклад: Балабинський навчально-виховний комплекс "школа I-III ступенів-гімназія" "Престиж" Запорізького району Запорізької області
Ресурс: http://shodynkydoznan.blogspot.com/

Навчально – пізнавальна діяльність базується на компетентісно – орієнтованих завданнях із використанням сучасних освітніх технологій. Вона створює умови для самореалізації учнів, сприяє підвищенню теоретичних знань, розвитку інтелектуальних здібностей.
Головна задача початкової школи – формувати вміння вчитися. Вчителеві потрібно правильно організувати пізнавальну діяльність учнів, щоб вони змогли досягти успіху у навчанні. Якщо дитина буде успішною в школі, у неї є всі шанси на успіх в житті.

Дата розміщення: 26.01.2017


Формування ключових компетентностей на основі впровадження інноваційних технологій навчання на уроках природознавства

Автор: Швець Наталія Анатоліївна
Заклад: Балабинський навчально-виховний комплекс "школа I-III ступенів-гімназія" "Престиж" Запорізького району Запорізької області
Ресурс: https://shvetsna.blogspot.com

Щоб допомогти дитині осягнути радість від свого розуму, емоцій, своєї неповторності, потрібно в першу чергу усвідомити, що слід переходити «від передання знань» до «навчання жити».
Тому, щоб формувати ключові компетентності на уроках природознавства, потрібно:
- орієнтувати на пошукову діяльність
- розвивати самостійність мислення
- практичне спрямування змісту на застосування набутих учнями знань у різноманітних життєвих ситуаціях.

Дата розміщення: 26.01.2017


Елементи медіа-освіти в процесі вивчення української мови та літератури

Автор: Сидоренко Людмила Володимирівна
Заклад: Бердянська гімназія №3 "Сузір'я" Бердянської міської ради Запорізької області
Ресурс: http://gymnasium3-brd.blogspot.com/

Автор досвіду презентує систему впровадження елементів медіа-освіти в навчальний процес, а саме: технології проведення літературно-імітаційних, театралізовано-ситуативних, образотворчо-імітаційних творчих завдань. У досвіді розкривається значення медіа-освіти як засобу активізації пізнавальної діяльності та розвитку творчої особистості учнів, здатних орієнтуватися в сучасному медійному світі. Розповідається, як практично можна реалізовувати методику медіа-освіти через виконання різноманітних творчих завдань на уроках української мови та літератури.

Дата розміщення: 26.01.2017


Застосування технології методу інтелект-карт в системі реалізації діяльнісного підходу навчання молодших школярів

Автор: Муращенко Олена Валентинівна
Заклад: Запорізький навчально-виховний комплекс №109 Запорізької міської ради Запорізької області
Ресурс: https://sites.google.com/site/spilkuemosrazom/vcitelam/oblasna-vistavka-osvita-zaporizkogo-krau---2017

Зміст матеріалів досвіду передбачає ознайомлення зі способами застосування технології методу інтелект-карт в системі реалізації діяльнісного підходу.
Головна ідея застосування методу інтелект-карти полягає у розвитку вміння учнів свідомо вивчити матеріал, виділити в ньому головне, вміння аналізувати, порівнювати, класифікувати, встановлювати смислові, асоціативні, причинно-наслідкові зв’язки між поняттями, вміння будувати план власної діяльності, самостійно приймати рішення, вирішувати проблемні ситуації, формулювати висновки.
Призначається для вчителів початкових класів, студентів педагогічних коледжів.

Дата розміщення: 26.01.2017


Інноваційні форми в методичній роботі ШМК – шлях до вершин педагогічної творчості

Автор: Семенюк Неоніла Віталіївна
Заклад: Новозапорізька загальноосвітня школа Долинської сільської ради Запорізького району Запорізької області
Ресурс: http://neonila513.wixsite.com/osvita2017/dodatki

У досвіді роботи розповідається про використання інноваційних технологій та форм роботи шкільної методичної комісії природничо – математичних дисциплін. Особлива увага акцентується на технології педагогічної взаємодії.

Дата розміщення: 26.01.2017


Професійна діяльність учителя початкових класів щодо розвитку мотиваційної сфери в учнів

Автор: Філіппова Наталія Вячеславівна
Заклад: Володимирівський навчально-виховний комплекс "школа І-ІІІ ступенів - гімназія "Успіх" Запорізького району Запорізької області
Ресурс: http://filippovaosvsta.blogspot.com/

Навчальна діяльність на моїх уроках являється сумісною діяльністю вчителя і учнів. Успішно розвивати мотиваційну сферу школяра, ефективно використовувати різноманітні прийоми можливо тільки спираючись на конкретні результати, отримані за допомогою різноманітних психологічних діагностик, тому використовую методику І.Л. Лусканової «Вивчення шкільної мотивації».
Для створення позитивної мотивації на уроках застосовую різноманітні прийоми: підбір цікавої та захоплюючої інформації, дидактичні ігри, групову, парну, індивідуальну, фронтальну форми роботи. З метою розвитку пізнавальних інтересів створюю проблемні ситуації, використовую «ефект загадки». Одним із шляхів формування мотивації навчальної діяльності на уроках є метод проектів, який активізує пізнавальну діяльність учнів.
Для створення ситуації успіху використовую наступні прийоми: ситуація довірливості через прийом «прогладжування», зняття почуття страху, протягування уваги, підвищення самооцінки, педагогічне вселяння.

Дата розміщення: 26.01.2017


Онлайн навчання при викладанні англійської мови

Автор: Дитюк Катерина Олегівна
Заклад: Бердянська гімназія №3 «Сузір`я» Бердянської міської ради Запорізької області
Ресурс: http://dytiukekaterina.blogspot.com/p/2017.html

Дана робота презентує систему впровадження онлайн–технологій у процес викладання англійської мови, зокрема, створення та використання хмарних сервісів та «перегорнутого навчання». Автор презентує приклади використання можливостей учительського блогу при виконанні домашніх завдань, самостійних і контрольних робіт, а саме головне – обґрунтовує необхідність впровадження хмарних сервісів, як важливого чинника створення ситуації успіху для кожного учня.

Дата розміщення: 30.01.2017


Адаптація учня до нового класного колективу

Автор: Підручна Ольга Олександрівна
Заклад: Бердянська багатопрофільна гімназія № 2 Бердянської міської ради Запорізької області
Ресурс: https://pidruchnaya.blogspot.com/p/blog-page.html

Дата розміщення: 30.01.2017


Діяльнісний метод навчання математики за С.О. Скворцовою

Автор: Піменова Тетяна Павлівна
Заклад: Бердянська багатопрофільна гімназія № 2 Бердянської міської ради Запорізької області
Ресурс: http://masterped.ru/

Дата розміщення: 30.01.2017


Метод проектів у формуванні ключових компетентностей молодших школярів

Автор: Пенязь Тетяна Василівна
Заклад: КЗ "Веселівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Веселівської селищної ради"
Ресурс: http://penyaztvpochatkivka.blogspot.com

Автором представлено досвід роботи «Метод проектів у формуванні ключових компетентностей молодших школярів»
Проектна технологія відкидає одноманітність, посилює інтерес до навчання, розвиває творче, продуктивне мислення, вчить культури спілкування, поліпшує взаємовідносини між учнями, між учнями і батьками, максимально реалізує єдність навчання, виховання і розвитку учнів. Вона дозволяє створити в навчально-виховному процесі умови діяльності наближені до реальних, стимулює практичну діяльність, створюючи умови для комплексного формування ключових компетентностей учнів. Проектна технологія робить дитину творцем, а не виконавцем чужої волі.
В блозі надано опис впровадження методу, розробки уроків та позакласних заходів, дидактичний матеріал, досягнення учнів, фотоальбом, презентації та відео заходів, поради вчителям щодо застосування методу проектів у практиці.

Дата розміщення: 30.01.2017


Використання кооперативних технологій на уроках біології

Автор: Чайковська Віталіна Миколаївна
Заклад: Григорівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад» Запорізького району Запорізької області
Ресурс: http://vitachaickowskaja.blogspot.com/

Сучасний світ вимагає нових, більш ефективних технологій навчання, які б були втілені у життя і відповідали потребам сьогоднішнього учня. Одними з таких технологій є інтерактивні технології. Об’єктом дослідження є навчально- виховний процес з біології у 8 – 10 класах.
Мета дослідження: поєднати традиційні методи навчання та кооперативні методи навчання і прийоми організації інноваційної діяльності навчально-виховного процесу та спрямувати їх на формування здатності до самореалізації учнів.
Завдання дослідження:
1. Проаналізувати теорію і практику впровадження кооперативних освітніх технологій в навчальний процес.
2. З’ясувати суть кооперативних освітніх технологій навчання та визначити відповідні інноваційні аспекти.
3. Теоретично обґрунтувати, розробити модель впровадження кооперативних технологій навчання та дослідити як їх використання вплине на підвищення якості навчально-виховного процесу.

Дата розміщення: 30.01.2017


Формування соціальних компетентностей через використання ігрових технологій на уроках іноземних мов

Автор: Данелюк Анна Миколаївна
Заклад: Володимирівський навчально-виховний комплекс "школа І-ІІІ ступенів - гімназія "Успіх" Запорізького району Запорізької області
Ресурс: http://annadaneliuk.blogspot.com/

Кожний учень – це особистість, яка володіє неповторними індивідуально-психологічними особливостями. В умовах традиційних форм та методів навчання, школярі пасивно отримують інформацію, не вміють здобувати її самостійно і застосовувати те, що знають. Саме тут у пригоді можуть стати ігрові технології, які не тільки допомагають в успішному опануванні іноземних мов, але й сприяють формуванню соціальних компетентностей у дитини та її адаптації в сучасному світі.

Дата розміщення: 30.01.2017


Говоримо правильно

Автор: Білоненко Лілія Володимирівна
Заклад: Новоолександрівський комунальний дошкільний навчальний заклад ясла-садок «Калинка», Запорізького району Запорізької області
Ресурс: http://n-olekcandrivka.blogspot.com

Гурток «Щебетунчики» розпочав свою роботу в КДНЗ «Калинка» -17 вересня 2014 року. Програма за якою я працюю, обговорювалась на педагогічній раді та було прийнято рішення щодо її затвердження та впровадження. Заняття мною проводяться як індивідуально так і фронтально де велику увагу я приділяю артикуляційним вправам (неслухняний язичок, маляр, парканчик), які зміцнюють м’язи артикуляційного апарату дитини, необхідні для правильної вимови всіх звуків. Удосконалюю розвиток функції дрібних м’язів рук (мозайка, шнурівка, ігри з піском), так як рівень розвитку дрібної моторики - один з показників інтелектуальної готовності до шкільного навчання. В своїй роботі використовую систему спеціальних дихальних вправ (здуй пір’їнку, буря, кулька) яка дозволяє дітям засвоїти правила плавного мовленнєвого висловлювання, допомагає нормалізувати голос, інтонаційну виразність мовлення.

Дата розміщення: 30.01.2017


Впровадження ІКТ у НВП початкової школи

Автор: Худолєєва Вікторія Вікторівна
Заклад: Бердянська багатопрофільна гімназія № 2 Бердянської міської ради Запорізької області
Ресурс: https://mer1412o.blogspot.com

Використання інформаційних технологій відкриває доступ до нетрадиційних джерел інформації, забезпечує легкість сприймання інформації, підвищує ефективність самостійної роботи, а саме вчить освоювати, перетворювати і використовувати великі масиви інформації, робить навчання мобільним, диференційованим та індивідуальним, надає абсолютно нові можливості для творчості, дозволяє реалізовувати принципово нові форми і методи навчання.

Дата розміщення: 31.01.2017


Діяльнісний підхід до навчання молодших школярів у інноваційному просторі

Автор: Момот Вікторія Іванівна
Заклад: Бердянська гімназія № 3 "Сузір'я" Бердянської міської ради Запорізької області
Ресурс: http://momotosvita.blogspot.com/

Робота представляє систему реалізації діяльнісного підходу у навчанні учнів початкової ланки через «вкраплення» в навчальний процес таких педагогічних інноваційних технологій , як «педагогічна майстерня», коуч технологій, методу проектів,технології проблемного навчання. Автор створює так званий конструктор уроку, демонструючи приклади використання на кожному етапі уроку даних технологій, пояснюючи зміст окремих прийомів та їх необхідність. Крім того заслуговує на увагу порівняльний аналіз методів та прийомів навчання уроку з використанням інноваційних технологій як середовища навчальної діяльності.

Дата розміщення: 31.01.2017


Формування мовленнєвої компетентності учнів на уроках української мови

Автор: Чобота Юлія Олександрівна
Заклад: Мар'ївський навчально - виховний комплекс "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" Запорізького району Запорізької області
Ресурс: http://ylia234.blogspot.com

Дата розміщення: 31.01.2017


Формування навчальної мотивації учнів основної школи через використання методу проектів на уроках історії

Автор: Русецька Людмила Миколаївна
Заклад: Григорівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад» Запорізького району Запорізької області
Ресурс: http://rusetska.blogspot.com/

Будь-яка діяльність , в т.ч. навчальна, матиме успіх тільки в тому випадку, якщо її учасники зацікавлені у результатах і беруть в ній безпосередньо участь. Ступінь активності учасників в процесі діяльності визначається мотивами.
Проблема полягає в тому, що мотив – це складне внутрішнє психічне утворення, яке повинен побудувати сам суб’єкт.
Вчителі не можуть формувати мотиви, але можуть вплинути на формування в учнів мотиваторів (інтересів, потреб, схильностей, уявлень, очікування значущих результатів діяльності).
Предметом даного дослідження є використання методу проектів як засіб форматування навчальної мотивації.
Результати проведеної роботи показали, що метод проектів сприяє формуванню навчальної мотивації учнів, як такий що відповідає віковим особливостям навчальної діяльності учнів, забезпечує зв'язок навчання з життям, формує вміння самостійно мислити, здобувати і застосовувати у навчанні, планувати свою діяльність, оцінювати її результат.

Дата розміщення: 31.01.2017


Дослідницька та інтерактивна робота з предметів циклу природничих наук

Автор: Антоненко Тетяна Олександрівна
Заклад: Августинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Запорізького району Запорізької області
Ресурс: https://ximbiolog.blogspot.com

Дата розміщення: 01.02.2017